Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Kahdessa vuodessa järjestettiin lähes 300 Poikkeusajan dialogia

Viimeisissä Poikkeusajan dialogit -keskusteluissa 2.12. osallistujat keskustelivat koronan pitkäaikaisvaikutuksista. Jatkossa keskusteluja halutaan käydä myös päättäjien kanssa.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

– Poikkeusajan dialogit ovat olleet erittäin tärkeitä. Tarve rakentavalle yhteiskunnalliselle keskustelulle on suuri tilanteessa, missä demokratiaa haastetaan. Aito dialogi lisää sekä ymmärrystä että luottamusta ja niiden vahvistamisen eteen teemme työtä myös Sitrassa, sanoo Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Poikkeusajan dialogien vaikutuksista ja kansallisen dialogin mallista ilmestyy selvitys alkuvuodesta 2022. Myös OECD suosittaa Poikkeusajan dialogien jatkamista kansallisena kriisiajan dialogin mallina.

Päättäjät mukaan keskusteluihin

Korona-aika on lisännyt ihmisten yksinäisyyden kokemusta. Yhteisölliset suhteet ja luottamus kanssaihmisiin ovat rapautuneet. Apua tarvitsevat, esimerkiksi päihde- ja mielenterveysongelmaiset ja ikääntyneet, eivät ole löytäneet toivotulla tavalla apua tarjoavien palveluiden pariin.

Mukana keskusteluissa on ollut annos inhimillistä toivottomuuttakin – koska tämä loppuu? Samaan aikaan keskusteluihin on kuin salaa hiipinyt myös toivo: ihmisten sinnikkyys, arjen selviytymiskeinot ja pyrkimykset aktiivisesti rakentaa luottamusta.

Poikkeusajan jatkuessa edelleen keskusteluissa toivottiin, että myös päättäjät astuisivat mukaan  jakamaan omia kokemuksiaan ja kuulemaan tarkemmin kansalaisten tuntoja.

Joulukuun tilaisuuksissa äänensä saivat kuuluviin niin iäkkäät, esittävän taiteen ihmiset, kahden kulttuurin perheet, kuntien ja yhdistysten ja järjestöjen työntekijät kuin vapaaehtoiset.

Poikkeusajan dialogit on DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön, oikeusministeriön, Sitran ja valtiovarainministeriön yhteinen keskustelusarja.

Kooste 2.12. dialogista Erätaukosäätiön sivuilta

VM:n tiedote 28.12.2021: Poikkeusajan dialogit syväluotasivat kriisivuoden ristiriitaisia kokemuksia

Mistä on kyse?