archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kestävän talouspolitiikan koulutus kannustaa uuteen johtajuuteen

Kirjoittaja

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Talouden tulevaisuus

Julkaistu

Sitra aloittaa Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutuksen toukokuussa 2013. Kursseilla opitaan, minkälainen talouspolitiikka parhaiten tukee taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää taloutta. Kurssilla halutaan myös ymmärtää, miten kestävälle kehitykselle ominaista, pitkäjänteistä ja laaja-alaista otetta voidaan lisätä talouspolitiikan käytännöissä ja johtamisessa.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus käynnistyy 8.5.2013 pidettävällä avajaisseminaarilla ”Kohti kestävää taloutta.” Ensimmäinen kurssi pidetään heti sen jälkeen touko-kesäkuussa 2013, ja toinen syys-lokakuussa 2013. Tämän jälkeen kurssit jatkuvat noin kahden kurssin vuositahtia.

Koulutus on suunnattu yhteiskunnan eri alojen päättäjille, jotka tarvitsevat työssään talouspolitiikkaosaamista. Kukin kurssi koostuu yhteensä seitsemästä koulutuspäivästä, jotka on jaettu kolmelle eri koulutusjaksolle. Yhdelle kurssille kutsutaan kerrallaan noin 30 osallistujaa.

Mitä on kestävä talouspolitiikka ja miten sitä opitaan?

Vallitsevan talouskriisin keskellä yhteiskunnassa käytävä talouskeskustelu painottuu erityisesti taloudellisen kestävyyden haasteisiin, kuten euro-alueen tulevaisuuteen ja julkisen talouden velkaantumiseen. Kestävää taloutta tulee kuitenkin tarkastella laaja-alaisemmin.

Kestävä talous ei ole vain taloudellisesti kestävää, vaan sen tulee toteuttaa pitkäjänteisesti ja tasapainoisesti taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden tavoitteita. Kestävän talouspolitiikan johtamiskursseilla opitaan, mistä lähtökohdista ja miten talouspolitiikkaa Suomessa tehdään, mutta lisäksi pohditaan, miten kestävää taloutta voidaan edistää talouspolitiikan keinoin. Talouspolitiikkaa tarkastellaan myös sen valossa, millaisia vaatimuksia yhteiskunta nykyään asettaa politiikan johtamiselle, tietopohjalle ja läpinäkyvyydelle.

Miten talouspolitiikan nykyinen työkalupakki saadaan mahdollisimman tehokkaaseen ja innovatiiviseen käyttöön? Miten talouspolitiikan tavoitteita voidaan asettaa ja tuotoksia mitata nykyistä laaja-alaisemmin? Mitä kestävän talouden haasteita ei ehkä pystytä ratkaisemaan talouspolitiikan nykyistä työkalupakkia paremmin soveltamalla, vaan saatetaan tarvita järjestelmätason uudistuksia?

Myös talouden eri toimijoiden muuttuvaa roolia kestävän talouden rakentamisessa pitää arvioida. Mikä rooli yrityksillä ja yhteisöillä on kestävän talouden edistämisessä ja miten julkinen sektori voi siihen kannustaa? Miten luodaan arvoa yhtä aikaa sekä yritysten ja heidän asiakkaidensa että yhteiskunnan näkökulmasta? Miten talouspolitiikan keinoin voidaan kannustaa kestäviin elämäntapoihin?

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus vahvistaa päättäjien kykyä yhdessä tarttua kestävän talouden tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutus perustuu yhteiseen oppimiseen. Siinä tietoa, ymmärrystä ja todellisuutta rakennetaan yhdessä osallistujien kanssa. Kurssi ei ole pelkästään teoreettinen, vaan sen ohjelmassa painottuu laaja, koko kurssin läpileikkaava harjoitustyö. Siinä talouspolitiikan päättäjille työstetään kursseittain ehdotuksia pitkän aikavälin kestävän talouspolitiikan ohjelmaksi sekä pohditaan, miten asetettuja pitkän aikavälin tavoitteita voidaan edistää hallituskauden mittaisen julkisen talouden kehysraamin puitteissa.

Kurssien osallistujat ovat yhteiskunnallisia päättäjiä politiikassa, hallinnossa, liike-elämässä, järjestöissä, tutkimuksessa, mediassa ja kulttuurisektorilla. Heitä yhdistää tarve osata tehdä ja ymmärtää kestävää talouspolitiikkaa työssään.

Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutus hyödyntää Sitran aikaisempien maineikkaiden talouspolitiikkakurssien parhaita toimintamalleja, mutta se käsittelee talouspolitiikkaa aikaisempia laajemmasta näkökulmasta.

Uutta Kestävän talouspolitiikan johtamiskurssin konseptia testattiin talvella 2012-13 järjestetyllä pilottikurssilla  jonka sisältöjä samanaikaisesti toiminut Sitran Kestävä talous -foorumi osaltaan tuotti. Koulutuksen toteutus- ja kehityskumppanina toimii Aalto Executive Education Oy.