artikkelit
Arvioitu lukuaika 3 min

Kiertotalouden ohjausryhmä vauhdittaa Suomen siirtymistä uuteen talousmalliin

Tarvitsemme uuden, kestävämmän talousmallin globaalin kestävyyskriisin taltuttamiseksi. Kiertotalouden ohjausryhmä tukee Suomen siirtymistä tuhlailutaloudesta kiertotalouteen.

Julkaistu

Talouden ja hyvinvoinnin kasvu eivät enää voi perustua luonnonvarojen tuhlailevaan käyttöön. Sitra on rakentanut yhdessä keskeisten yhteiskunnan toimijoiden kanssa maailman ensimmäisen kansallisen kiertotalouden tiekartan, johon on listattu tarvittavat askeleet kohti kestävämpää yhteiskuntaa. Ensimmäiset toimet perustuvat Suomen perinteisiin vahvuusalueisiin ja voivat tarjota kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja sekä vuosittain miljardien eurojen arvonlisän.

Tiekarttatyön vaikuttavuuden varmistamiseksi Sitra on kutsunut koolle elinkeinoelämän, hallinnon, tutkimuksen ja kansalaisjärjestöjen huippupäättäjistä koostuvan kiertotalouden ohjausryhmän. Ohjausryhmän tavoitteena on luoda puitteet sille, että Suomesta siirtyy ensimmäisenä maailmassa hiilineutraaliksi kiertotalousyhteiskunnaksi.

Ohjausryhmä sparraa Sitraa kiertotalouden kansallisten tavoitteiden määrittämisessä, strategisissa linjanvedoissa ja tiekartan askelten toteuttamisessa. Tiekartassa tunnistetut yli 60 avainhanketta ja pilottia ovatkin jo täydessä vauhdissa eri organisaatioissa. Ohjausryhmällä ei kuitenkaan ole päätösvaltaa Sitran toimintaan, eikä sen toiminta ole osa Sitran toiminnan ohjausta.

Toisena ohjausryhmän tehtävänä on vahvistaa Suomen kansainvälistä asemaa kiertotalouden edelläkävijänä. Esimerkiksi Sitran lokakuussa järjestämässä Beyond WCEF2017: The European Union advancing a global circular economy -seminaarissa oli mukana myös puolet ohjausryhmän jäsenistä. Brysselissä korostettiin Suomen ja EU:n keskeistä roolia maailmanlaajuisen kiertotalouden rakentamisessa ja peräänkuulutettiin Suomessa tehtyjä runsaita konkreettisia tekoja.

Kiertotalous tehdään yhdessä

Tarvitsemme kaikkien alojen välistä yhteistyötä, jotta koko Suomi saadaan sitoutumaan ja siirtymään kohti kiertotaloutta. Ohjausryhmän jäsenten kolmantena tehtävänä on edistää eri sektoreiden ja toimialojen välistä laajaa kansallista ja kansainvälistä vuorovaikutusta.

Monialaisen vuoropuhelun avulla jäsenet kasvattavat eri toimijoiden ymmärrystä kiertotaloudesta, levittävät viestiä parhaista kotimaisista ja kansainvälisistä ratkaisuista sekä rohkaisevat toimijoiden väliseen yhteistyöhön. Näin esimerkiksi uusia näkökulmia voidaan nostaa ministeriöiden käsittelyyn, yritykset voivat inspiroitua ratkomaan ongelmia yhteistyöhankkeella tai Sitra voi tarkastella tarvetta kilpailuttaa uusia kokeiluita.

Kiertotalouden ohjausryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa, ja sen toimikausi on 1.1.2017-31.10.2019. Kokouksissa voi olla läsnä myös muita kotimaisia ja ulkomaalaisia kiertotalouden asiantuntijoita.

Kiertotalouden ohjausryhmän jäsenet 2017-2019

Kimmo Tiilikainen asunto-, energia- ja ympäristöministeri Ympäristöministeriö
Kirsi Sormunen hallitusammattilainen
Hannele Pokka kansliapäällikkö Ympäristöministeriö
Henrik Ehrnrooth hallituksen puheenjohtaja Climate Leadership Council
Jussi Hattula sijoitusjohtaja Suomen Teollisuussijoitus Oy
Sampo Hietanen CEO MaaS Global Ltd
Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö
Lauri Ihalainen ministeri, kansanedustaja Eduskunta
Saara Kankaanrinta hallituksen puheenjohtaja Soilfood Oy
Sixten Korkman Professor of practice (Economics) Aalto-yliopisto
Timo Leppä toimitusjohtaja Kemianteollisuus ry
Juha Marttila johtokunnan 1. puheenjohtaja MTK ry
Antti Palola puheenjohtaja STTK ry
Mari Pantsar johtaja Sitra
Petri Peltonen alivaltiosihteeri TEM
Risto E.J. Penttilä toimitusjohtaja Keskuskauppakamari
Timo Reina varatoimitusjohtaja Kuntaliitto
Jyri Seppälä johtaja, professori Suomen ympäristökeskus
Leo Stranius toiminnanjohtaja Kansalaisareena ry
Jorma Turunen toimitusjohtaja Teknologiateollisuus ry
Antti Vasara toimitusjohtaja VTT Oy

 

Ota yhteyttä
Projektijohtaja, Globaali yhteistyö, Kestävyysratkaisut

+358 294 618 287

Mistä on kyse?