archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Koulujen Tulevaisuuspäivää vietetään ensimmäistä kertaa 18.4.2018

Lapset ja nuoret tutustuvat tulevaisuusajattelun perusteisiin muun muassa pohtimalla tulevaisuuden globaaleja ongelmia sekä vetämällä työpajoja tulevaisuuden visioimiseksi.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa maailmassa jokainen tarvitsee suunnistusvälineeksi tulevaisuuslukutaitoa eli kykyä hyödyntää tulevaisuutta nykyhetkessä. Taidosta on hyötyä niin tulevaisuuden työelämässä suunnistamisessa kuin yhteiskuntaan vaikuttamisessa laajemminkin, sillä tulevaisuuslukutaidon kehittymisen myötä vahvistuu myös usko omiin kykyihin vaikuttaa tulevaisuuteen.

Huhtikuun 18. päivä kouluissa ympäri Suomen vietetään Tulevaisuuspäivää, joka johdattaa lapset ja nuoret tulevaisuusajattelun perusteisiin. Päivän tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten tulevaisuuslukutaitoa sekä luottamusta tulevaisuuteen ja omaan pärjäämiseen, riippumatta siitä minkälaisia nopeita ja yllättäviä muutoksia maailmassa tapahtuu.

Päivän aikana tulevaisuusopetusta ovat ilmoittaneet vetävänsä Lauttasaaren yhteiskoulu, Porkkalan lukio, Keuruun lukio, Kaustisen musiikkilukio ja Mansikkamäen alakoulu Kouvolassa. Keuruun lukiossa järjestetään maailmankonferenssi, jossa ratkotaan tulevaisuuden globaaleja ongelmia, ja Lauttasaaren yhteiskoulussa oppilaat vetävät työpajoja, joissa visioidaan tulevaisuutta.

Käytännössä opettajat alakouluista lukioihin voivat toteuttaa tulevaisuuspäivän aikana oppilaiden tai lukiolaisten kanssa tutkimusmatkan tulevaisuuteen osoitteesta www.tulevaisuuspaiva.fi löytyvien materiaalien avulla.

Opetusmateriaalit pohjaavat päivää koordinoivien Tulevaisuuskoulu ry:n ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen monipuoliseen kokemukseen lasten ja nuorten tulevaisuusajattelun kehittämisestä sekä Sitran megatrendeihin ja visioon hyvinvoinnin seuraavasta erästä. Päivän toteuttamisessa ovat mukana myös Opetushallitus, Taloudellinen tiedotustoimisto ja Ohjausosuuskunta Ote.

”Elämme useiden murrosten keskellä. Juuri nyt on tärkeää miettiä, miten otamme yhteiskuntana huomioon työn ja toimeentulon muutoksen, miten vahvistamme demokratiaa ja osallisuutta sekä miten saamme aikaan siirtymän hiilineutraaliin yhteiskuntaan”, sanoo Sitran asiantuntija Jenna Lähdemäki.

”Näitä haasteita ei ratkaista ilman tulevaisuususkoa ja kykyä ottaa huomioon pitkän aikavälin kehityskulkuja. Tulevaisuuspäivä tuo koululaisille ja lukiolaisille tärkeän mahdollisuuden käsitellä tulevaisuutta ja kehittää tulevaisuuslukutaitoa kullekin ikäryhmälle sopivalla tavalla”, Lähdemäki jatkaa.

Sosiaalisen median kanavissa käytetään päivään liittyen tunnisteita #tulevaisuuspäivä ja #munvisio.

Laajaa yhteistyötä kiertotalouden ja kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi

Yksi merkittävistä haasteista jo lähitulevaisuudessa on se, että ihmiskunnan on sopeutettava kulutuksensa maapallon kantokyvyn rajoihin. Ekologisesti kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan siirtymää hiilineutraaliin kiertotalouteen, jossa kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen.

Muutos koskettaa koko yhteiskuntaa, ja näin ollen yhteiskunnassa tarvitaan kiertotalouden osaajia joka alalle. Tällä hetkellä Sitra tekee yhteistyötä kiertotalousopetuksen tuomiseksi kaikille koulutusasteille 11 yliopiston, 14 ammattikorkeakoulun, 12 ammatillisen oppilaitoksen ja monen muun koulutuksen parissa työskentelevän organisaation kanssa. Kiertotalousopetuksesta voi lukea lisää täältä.

Sitran kesällä 2015 käynnistämässä Education for a changing worldtutkimusprojektissa vuorostaan pyritään selvittämään, miten oppilaat, koulut ja yhteisöt voivat rakentaa kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa. Hankkeen tulokset julkaistaan Sustainability, Human Well-being and The Future of Education -kirjan (Palgrave McMillan) muodossa vuoden 2018 aikana. Esimakuna tutkimushankkeen tuloksista voi jo nyt lukea Sitran kokoamasta suomenkielisestä tiivistelmästä Tulevaisuuden koulutuksen käsikirjasta.

Lue lisää koulujen Tulevaisuuspäivästä:

Mistä on kyse?