artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Kysymyksiä ja vastauksia Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listasta

Tähän artikkeliin on koottu kysymyksiä ja vastauksia yleisimpiin kysymyksiin Kiertotalouden kiinnostavimmat 2.1 -listasta. Ota yhteyttä, jos et löytänyt vastausta!

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Pitääkö listalle hakevan yrityksen olla rekisteröity Suomeen?

Kyllä. Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalla esitellään inspiroivia kiertotalouden esimerkkejä nimenomaan Suomesta.

Saako omaa yritystään ehdottaa listalle? Tai saako työntekijä ehdottaa työnantajaansa?

Kyllä. Voit ehdottaa omaa yritystäsi hakulomakkeella.

Mikä lasketaan kiertotalousyritykseksi?

Kiertotalousyritykseksi lasketaan yritys, jonka liiketoiminta perustuu kokonaan tai osittain kiertotalouden liiketoimintamalleihin. Näitä liiketoimintamalleja ovat tuote palveluna, uusiutuvuus, jakamisalustat, tuote-elinkaaren pidentäminen sekä resurssitehokkuus ja kierrätys.Lue lisää kiertotalouden liiketoimintamalleista.

Millä kielellä hakulomakkeen voi täyttää?

Hakulomake täytetään suomeksi tai englanniksi.

Onko aiemmalle Kiertotalouden kiinnostavimmat -listalle valituilla yrityksillä etulyöntiasema valinnoissa?

Ei. Kaikki listalle hakevat yritykset ovat samalla viivalla valinnoissa.

Kuka päättää, mitkä yritykset pääsevät listalle?

Riippumattomista kiertotalousasiantuntijoita sekä Sitran edustajista koostuva asiantuntijaraati valitsee listalle pääsevät yritykset. Raadin kokoonpano julkistetaan kevään 2021 aikana.

Millä perusteella valinnat tehdään?

Asiantuntijaraadin valinnat tehdään perustuen neljään arviointikriteeriin, jotka ovat kiertotalousratkaisun mielenkiintoisuus, vakiintuminen liiketoiminnaksi, vaikuttavuus kiertotalouden näkökulmasta ja ratkaisun skaalattavuus.

  • Kiertotalousratkaisun mielenkiintoisuus: Esimerkki on kiertotalousajattelun, sen keskeisten periaatteiden, ja uusien toimintamallien näkökulmasta mielenkiintoinen ja innostava. Miten kiertotalouden periaatteet ovat osana yrityksen liiketoimintaa ja strategiaa? Kuinka ainutkertaista se on?
  • Vakiintuminen liiketoiminnaksi: Kyseessä on jo selkeästi edistetty tai vakiintunut liiketoimintaa, ei vain idea tai tutkimushanke. Kuinka suuri on kiertotalouteen selkeästi liittyvän liiketoiminnan liikevaihto ja sen osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta? Mitkä ovat sen kasvunäkymät tulevaisuudessa ja mihin kasvunäkymä perustuu?
  • Vaikuttavuus kiertotalouden näkökulmasta: Ratkaisulla on (potentiaalisesti) merkittävä positiivinen vaikutus kiertotalouden ja ympäristövaikutusten näkökulmasta (todentamista ei ole edellytetty). Onko kiertotalousliiketoiminnan myötä osoitettavissa positiivisia vaikutuksia, kuten selkeästi pienempiä kasvihuonekaasupäästöjä, energian ja materiaalin säästöjä tai tehokkaampia prosesseja?
  • Ratkaisun skaalautuvuus: Esimerkillä on selkeä skaalauspotentiaali. Miten kiertotalousliiketoimintaa voidaan skaalata? Millaisia näyttöjä sen tueksi on jo nyt olemassa? (esimerkiksi osoitukset kansainvälistymisestä ja kyvykkyyksistä toiminnan skaalaamiseen.)

Lisäksi yrityksiltä kysytään, miten heidän kiertotalousratkaisunsa edistää luonnon monimuotoisuuden toteutumista. Tämä ei kuitenkaan ole varsinainen kriteeri eikä vaikuta listalle pääsyyn.

Miten yrityksiä käytännössä arvioidaan?

Yritysten arvioinnissa hyödynnetään yhteistyössä Laatukeskuksen kanssa luotua prosessia ja arviointimatriisia, jossa yrityksille annettaan pisteet kunkin arviointikriteerin osalta asteikolla 0-100 %:

  • Ei näyttöä: 0-20 %
  • Jonkin verran näyttöä: 20-40 %
  • Näyttöä: 40-60 %
  • Selkeää näyttöä: 60-80 %
  • Maailmanluokan näyttöä: 80-100 %.

Näiden perusteella arvioidaan yrityksen kokonaispisteet samalla asteikolla.

Arvioiko asiantuntijaraati kaikki listalle ehdotetut yritykset?

Sitran asiantuntijat toteuttavat esiarvioinnin, jonka perusteella valitaan asiantuntijaraadin arvioitavaksi pääsevät yritykset. Tässä vaiheessa valittavien yritysten määrä riippuu listalle hakevien yritysten kokonaismäärästä.

Esiarvioinnin läpäisseistä yrityksistä valitaan asiantuntijaraadin toimesta noin 30-40 yritystä listalle. Lopullinen listalle nostettavia yritysten lukumäärä on asiantuntijaraadin päätettävissä, riippuen esimerkiksi listalle hakeneiden yritysten määrästä.

Millä perusteella asiantuntijaraati on koottu?

Sitra on koonnut asiantuntijaraadin. Asiantuntijaraatiin on valittu kiertotalouden ja yritysmaailman parissa pitkään työskennelleitä asiantuntijoita.

Onko asiantuntijaraadin jäsenten esteellisyys tarkistettu? Onko heillä esimerkiksi omistuksia listalle hakeneissa yrityksissä?

Kyllä. Esteellisyyteen liittyviä kysymyksiä on tarkasteltu, kun asiantuntijaraati on valittu. Kun kaikki listalle hakeneet yritykset ovat selvillä, niin asia päivitetään raadin osalta.

Onko lista Sitran näkemys Suomen parhaista kiertotalousyrityksistä?

Ei. Listan tarkoitus ei ole selvittää Suomen parhaita kiertotalousyrityksiä. Lista on arviointiprosessin pohjalta asiantuntijaraadin muodostama kokonaisnäkemys tämän hetken ajankohtaisimmista ja mielenkiintoisimmista kiertotalouden ratkaisuista ja yrityksistä.

Onko ajatuksena laittaa yrityksiä paremmuusjärjestykseen?

Ei. Asiantuntijaraadin arvio ei laita listalle valittuja yrityksiä paremmuusjärjestykseen. Kaikkien listalle hakeneiden ja listalle ehdotettujen yritysten nimi julkaistaan Sitran verkkosivuilla. Tarkoitus on esitellä kiertotalouden kiinnostavimpia esimerkkejä eri liiketoimintamalleista, ilman keskinäistä paremmuusjärjestystä.

Ovatko valintojen perustelut julkisia?

Ei. Sitran asiantuntijat voivat käydä valintojen perusteluja läpi listalle hakeneen tai listalle ehdotetun yrityksen edustajan kanssa, mutta valintojen perusteluja ei julkaista.

En päässyt listalle, keneen voin olla yhteydessä?

Voit olla yhteydessä Sitran kiertotalousasiantuntijoihin Riku Sinervoon (riku.sinervo@sitra.fi) ja Marleena Ahoseen (marleena.ahonen@sitra.fi).

Voiko listalle hakea myöhemmin?

Jatkuvaa hakua listalle ei ole. Sitra tiedottaa www.sitra.fi:ssä ja viestintäkanavissaan, jos haku avataan uudelleen.

Milloin lista päivitetään seuraavan kerran?

Päätöksiä seuraavista päivityksistä ei ole vielä tehty. Sitra tiedottaa www.sitra.fi:ssä ja viestintäkanavissaan, jos haku avataan uudelleen.

Mistä on kyse?