Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 5 min

Osaaminen näkyviin -viikoista vastauksia yleisimpiin kysymyksiin

Innostamme ja kannustamme kaikkia huomaamaan osaamistaan ja tuomaan sitä esiin osaamisen tunnistamisen viikoilla 35 ja 36 elo-syyskuun 2021 vaihteessa. Voit liittyä mukaan rakentamaan Osaaminen näkyviin -viikkojen ohjelmaa yhdessä satojen muiden kanssa. Kokosimme vastauksia usein esitettyihin kysymyksiin aiheesta.

Kirjoittaja

Pinja Ryky

Julkaistu

Mikä on Osaaminen näkyviin -viikkojen tavoite?

– Kannustaa ja auttaa ihmisiä oivaltamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. Jokaisella meistä on monenlaista osaamista, ja sen huomaaminen on tärkeää! Osaaminen on arvokasta, ja sitä kertyy monissa ympäristöissä kuten työelämässä, arjessa, harrastuksissa, vapaa-ajalla, perhe-elämässä ja opinnoissa.

– Innostaa erilaiset yhteisöt ja yksilöt toimimaan yhdessä osaamisen havaitsemisen puolesta ja tavoittamaan näin laajan joukon eri elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

– Synnyttää julkista keskustelua osaamisen huomaamisen merkityksellisyydestä.

Mitä osaamisella tarkoitetaan? Onko se jokaisen oma kokemus?

Osaaminen on omakohtainen kokemus. Emme aina huomaa osaamistamme juuri siksi, että emme uskalla sanoa sitä osaamiseksi. Osaaminen on laajasti monenlaisia taitoja, kykyjä, tietoja ja vahvuuksia, joita ihmisellä on ja jotka ovat hänelle itselleen merkityksellisiä. Osaaminen on osaamista, vaikkei siitä olisi tutkintoa tai virallista todistusta!

Mitä viikkojen aikana tapahtuu?

Viikkojen tapahtumat rakentuvat mukaan lähtevien tahojen toiminnasta. Jokainen toimija toteuttaa omannäköistä ja kohderyhmilleen sopivaa ohjelmaa. Kannustamme mukana olevia yhteisöjä viestimään tapahtumista ja työkaluista niissä kanavissa, jotka parhaiten tavoittavat toivotut kohderyhmät. Viikkojen ohjelma rakentuu monen toimijan yhteisestä tekemisestä!

Mitä ohjelmaa Sitra tarjoaa viikkojen aikana?

Sitra toimii tapahtumaviikkojen koollekutsujana ja innostaa yhteisöjä ja yksilöitä toimimaan. Sitran verkkosivuille tulee yksilö-, pari- ja pienryhmäharjoituksia osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen, sekä järjestämme perehdytyksiä vetää Osaamisen Erätauko-dialogeja. Kokoamme verkkosivuillemme tietoa viikkojen tapahtumista, ja viestimme aiheesta julkisen keskustelun herättämiseksi.

Saammeko apua tapahtumaviikkojen sisällön toteutukseen?

Koska viikkojen ohjelmaa toteuttavat sadat toimijat, Sitra ei harmillisesti voi auttaa tapahtumien ja muun toiminnan yksityiskohtaisessa suunnittelussa.

Mihin mennessä viikkoihin ilmoittaudutaan mukaan?

Ilmoittaudu mukaan vaikka heti, mutta viimeistään 23.8.2021.

Mistä tietää viikkojen onnistuneen?

– Kun tuhannet erilaiset ihmiset ympäri Suomea ovat saaneet oivalluksia osaamisestaan ja siitä, miten osaamista voi huomata.

– Kun mukana on satoja erilaisia toimijoita auttamassa tuhansia erilaisia ihmisiä huomaamaan osaamistaan. Nyt on lupa ajatella isosti – saadaan yhdessä koko Suomi huomaamaan osaamistaan!

– Kun osaamisen huomaamisen tärkeydestä käydään monipuolista yhteiskunnallista keskustelua ja viikkojen aikana osaamisen huomaaminen näkyy ja kuuluu somessa ja muussa mediassa.

Haluan houkutella oman organisaationi mukaan viikkojen toteutukseen. Mitä teen?

Mukaan liittyminen on kaikille organisaatioille tapa kertoa, että se pitää osaamisen näkyväksi tekemistä tärkeänä ja näkee sen arvon yhteiskunnassa laajemminkin. Mukaan voi tulla pienilläkin teoilla, eikä se edellytä välttämättä isoja resursseja. Keskustele ja sovi yhteisössäsi tarvittavien tahojen kuten johdon, henkilöstöpalvelujen ja viestinnän kanssa osallistumisesta. Ideoikaa teille sopivaa tapaa tulla mukaan ja ilmoittautukaa osaksi tapahtumaviikkoja!

Miten voin edistää osaamisen huomaamista omalla työpaikallani?

Työpaikat ovat oivia paikkoja huomata osaamista. Kehu kollegan osaamista – myös muiden kuullen! Järjestä tiimillesi Osaamisen Erätauko-dialogi. Voit vinkata viikoista lähijohtajalle, HR-asiantuntijalle tai viestijälle, ja ideoida yhdessä tapoja innostaa osaamisen huomaamiseen sekä ilmoittautua mukaan.

Miten liitän osaamisen näkyväksi tekemisen sisältöjä koulutuksiimme?

Hyvä tapa huomata omaa osaamista on käydä tasavertainen Osaamisen Erätauko -dialogi. Keskustelu sopii osaksi erilaisia koulutuksia, kun on tarve pohtia opittua tai muutoin huomata osaamista. Tarjoamme keskustelujen vetäjille ohjeet, materiaalin ja perehdytyksen. Myös verkkosivuillemme tulevat pienet harjoitusmateriaalit ovat liitettävissä osaksi koulutuksia.

Mitä sisältöä voisin tarjota asiakkailleni viikkojen aikana?

Onko yhteisölläsi omaa sisältöä, materiaalia tai työkaluja, joka puhuttelisi asiakkaitanne ja auttaisi heitä huomaamaan osaamistaan? Tai jos haluat järjestää Osaamisen Erätauko-keskustelun, saat meiltä perehdytyksen ja ohjeet keskustelun käymiseen sekä materiaalia keskustelijoiden kutsumiseen. Kokoamme lisäksi verkkosivuille yksilö-, pari- ja pienryhmäharjoituksia osaamisen tunnistamisen avuksi.

Millaisia välineitä osaamisen tunnistamiseen on jo olemassa?

Osaamisen tunnistamiseen on olemassa lukuisia erilaisia työkaluja kohdennettuna esimerkiksi opiskelijoille, työnhakijoille tai tietyn organisaation henkilöstölle.

Jos yhteisöllänne on osaamisen tunnistamiseen työkalu tai menetelmä, joka sijaitsee verkossa ja jonka voisimme julkaista Osaaminen näkyviin- verkkosivulla, kerrothan siitä tällä lomakkeella. Työkalun tai menetelmän tulee olla kaikille avoin ja ilmainen käyttää, sekä sen tulee noudattaa viikkojen periaatteita.

Miten eri puolilla tehty työ osaamisen tunnistamisen hyväksi saadaan yhteiseen käyttöön?

Kannustamme kaikkia mukaan tulevia toimijoita jakamaan tietoa ja viestimään omista hyvistä käytännöistään aktiivisesti omissa kanavissaan. Tapahtumaviikot tarjoavat tähän oivan mahdollisuuden.

Koskeeko viikkojen sisältö myös osaamisen kehittämistä?

Näiden viikkojen tarkoituksena on keskittyä jo olemassa olevan osaamisen huomaamiseen ja näkyväksi tekemiseen. Osaamisen kehittäminen ei ole näiden viikkojen keskiössä. Lue lähemmin tapahtumaviikkoihin liittymisen periaatteista.

Miten osaamisesta kannattaisi puhua, jotta aihetta olisi helpompi lähestyä?

Puhe osaamisesta voi myös tuntua vieraalta tai tylsältä. Osaaminen tarkoittaa monenlaisia taitoja, kykyjä, tietoja ja vahvuuksia. Eri ihmiset puhuvat osaamisesta hyvin eri sanoin. Joskus auttaa, jos osaaminen kytketään tekemiseen tai toimintaan – siihen, miten se näkyy kunkin työssä, opinnoissa, harrastuksessa tai arjessa.

Miten saadaan mukaan heidätkin, jotka eivät yleensä puhu osaamisestaan?

Tässä pallo on meillä kaikilla: puhuminen omasta osaamisesta arjessa tehdään helpommaksi yhdessä! Kutsumme tapahtumaviikkojen toteuttamiseen tarkoituksella monenlaisia toimijoita – järjestöjä, yrityksiä, yhdistyksiä, opistoja ja oppilaitoksia -, sillä erilaiset tahot tavoittavat erilaisia ihmisryhmiä omalla tekemisellään ja tyylillään. Kannustamme kutsumaan mukaan myös heitä, jotka normaalisti eivät osallistu!

Onko materiaalista kieliversioita?

Keskeisimmästä materiaalista on suunnitteilla kieliversiot ruotsiksi ja englanniksi. Tekstejä saa myös kääntää vapaasti itse muille kielille. Kuulemme mielellämme, jos näin teette, jotta tiedämme, mille kaikille kielille materiaalia on käännetty.

 

Tutustu Osaaminen näkyviin -viikkoihin laajemmin ja tervetuloa liittymään mukaan!

Mistä on kyse?