Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 2 min

Kysymyksiä ja vastauksia terveysalan ekosysteemien rahoitushausta

Sitra etsii terveysalan ekosysteemeitä pilotoimaan datan hyödyntämistä. Tavoitteena on kerätä kokemuksia datan käytöstä yhteistyöverkostoissa sekä vahvistaa terveysalan kilpailukykyä reilun datatalouden keinoin. Vastaamme määräaikaan mennessä esitettyihin hakuun liittyviin kysymyksiin.

Julkaistu

  1. Onko haettavaan hankkeeseen mahdollista sisällyttää myös toimenpiteitä, jotka tähtäävät hankkeessa tehdyn työn jatkamiseen tavalla tai toisella? Näillä tarkoitan esimerkiksi uuden verkoston rakentamista, olemassa olevan verkoston laajentamista tai jatkorahoituksen hakemista.

    Hankkeeseen on mahdollista sisällyttää toimenpiteitä, jotka tähtäävät hankkeessa tehdyn työn jatkamiseen liittyen esimerkiksi olemassa olevan verkoston laajentamiseen tai uuden verkoston rakentamiseen siltä osin, kun se palvelee hankkeen tarkoitusta, tavoitteita ja vaikuttavuutta.

  2. Kustannusraportointilomakkeessa on paikka myös yleiskustannusten määrittelemiseksi. Hyväksyttekö organisaatioissa tavallisesti käytössä olevan yleiskustannusprosentin, vai onko näille kustannuksille määritelty jokin yläraja?

    Sitran rahoituksella voidaan kattaa rahoituksen saajan yleiskustannuksia ainoastaan, jos Sitra arvioi sen olevan perusteltua hankkeen toteuttamiseksi ja ainoastaan siltä osin, kuin ne on yksilöity hankesuunnitelmassa tai sen liitteissä.

    Tässä tapauksessa hyväksyttävien yleiskustannusten osalta noudatetaan seuraavin ehdoin: Yleiskustannukset kohdistetaan hankkeelle yleiskustannuskertoimen avulla. Yleiskustannuskertoimena käytetään prosenttiosuutta hankkeelle kohdistettujen tehollisen työajan palkkojen ja henkilösivukustannusten yhteismäärästä. Yleiskustannuskertoimella katettavia kustannuksia voivat olla muun muassa hallinnon palveluista, koneiden ja laitteiden poistoista sekä tilojen käytöstä aiheutuneet kustannukset siltä osin kuin niitä ei käsitellä yleisten laskentaperiaatteiden mukaan välittöminä kustannuksina. Sitralla ei siis ole yksiselitteistä prosenttia yleiskustannusten määrittelemiseksi. Kaikkien kulujen tulee kuitenkin mahtua hankkeen kokonaisbudjettiin.

Mistä on kyse?