Kysymyksiä ja vastauksia
Arvioitu lukuaika 5 min

Maapalloliiga FAQ

Jos kysymys askarruttaa, vilkaise tästä löytyisikö vastaus!

Julkaistu

Yleiset kysymykset

Mitä Maapalloliigalla tavoitellaan?

Maapalloliiga auttaa ja kannustaa järjestöjä kehittämään ratkaisuja, jotka innostavat ihmisiä ympäristöystävällisiin tekoihin arjessaan. Tavoite on, että ekologinen/kestävä arki otetaan innostuneesti vastaan ja ymmärretään sen yhteys hyvää ja laadukkaaseen elämään. Järjestöt ovat muuttaneet yhteiskuntaamme kautta historian fiksummaksi ja jälleen on ison muutoksen aika. Äitiyspakkauksenkin idea aikoinaan lähti järjestökentältä!

Saako tietoa kilpailusta levittää?

Erittäin mielellään, kiitos! Jos kohteena on isompi järjestöryhmä, toimitamme mielellämme esitysmateriaalia, tiedotepohjan tai esimerkki twiittejä. Ota yhteyttä salla.nurminen@sitra.fi.

Ilmoittautuminen

Ketkä voivat hakea Maapalloliigaan mukaan?

Hakijan pitää olla rekisteröitynyt yhdistys. Yhdistys nimeää 3-6 henkilöä joukkueensa. Henkilöiden ei tarvitse olla työsuhteessa yhdistykseen. Vapaaehtoiset ovat enemmän kuin tervetulleita mukaan!

Voiko joukkue hakea mukaan ilman yhdistystä?

Ei voi. Hakijana pitää olla rekisteröitynyt yhdistys, joka toimii muodollisena osapuolena mm. rahoitussopimuksessa. Yhdistyksen toivotaan olevan sitoutunut ja valmis panostamaan ratkaisuun niin, että se kautta sille saadaan mahdollisimman paljon vaikuttavuutta.

Entä jos meillä on hyvä idea, mutta ei järjestöä?

Tässä tapauksessa rohkaisemme teitä etsimään yhdistyksen, järjestön tai seuran, jonka kanssa voitte hakea Maapalloliigaan. Toinen vaihtoehto on oman yhdistyksen perustaminen kilpailua varten, mutta kokeiluja ajatellen olisi tärkeää, että järjestöllä oli jo entuudestaan jäsenistöä. Täten suosittelemme ensimmäistä vaihtoehtoa.

Voiko yritys osallistua Maapalloliigaan?

Ei voi. Yritykset eivät voi osallistua Maapalloliigaan. Hakijan on oltava rekisteröitynyt yhdistys. Maapalloliigassa ei voi kehittää liiketoimintaa tai muuta taloudellista toimintaa. Osallistuvalla yhdistyksellä voi kuitenkin olla muuta taloudellista toimintaa, esim. varainhankintaa.

Voiko säätiö hakea Maapalloliigaan mukaan?

Maapalloliigan säännöissä todetaan että vain rekisteröitynyt yhdistys voi olla hakija, eli säätiöitä me opastamme etsimään kumppaniksi rekisteröitynyt yhdistys, jonka kanssa voivat hakea yhdessä mukaan. Kaikenlainen yhteistyö on erittäin kannustettavaa!

Voiko joukkue muuttua tarvittaessa prosessin aikana (voiko joku jäädä pois työn vuoksi, ja toinen tulla tilalle)?

Kyllä voi. Tietenkin toivomme, että henkilöt sitoutuvat alusta pitäen Maapalloliigaan. Silti tilanteet muuttuvat ja niin voi muuttua joukkuekin. Pidättehän kuitenkin huolen siitä, että uusi värväyksenne pääsee hyvin mukaan Maapalloliigan vauhtiin ja tekemiseen.

Voiko yksi henkilö olla monessa eri ideassa ja joukkueessa mukana?

Henkilö voi hakuvaiheessa olla usean joukkueen jäsen, mutta mikäli useampi kuin yksi hänen taustajoukkueistaan valitaan kehitysohjelmaan, on hänen valittava vain yhden joukkueen jäsenyys. Kehitysohjelmaan valitaan 10 parasta ideaa.

Voiko joukkueeseen kuulua alaikäisiä?

Joukkueen jäsenten on oltava iältään vähintään 15 vuotta, ja ainakin yhden on oltava täysi-ikäinen. Myös alle 15-vuotiaat voivat hyvin olla mukana tekemisessä, mutta heitä ei lasketa joukkueen jäseniksi. Jos joukkue tulee valituksi mukaan työpajaan tai kehitysohjelmaan, alaikäisillä tulee olla vanhempien lupa.

Voiko sama järjestö osallistua useammalla idealla?

Saman järjestön osallistuminen useammalla kuin yhdellä idealla on sallittua.

Voiko kilpailuun osallistua ruotsiksi tai englanniksi? (Tai jollakin muulla kielellä?)

Kilpailun palkintona on osallistuminen kehitysohjelmaan syksyllä 2018. Kehitysohjelma järjestetään vain suomeksi. Tämän takia yrityksessä täytyy olla riittävä suomen kielen taito jo kilpailuvaiheessa.

Tuleeko ehdotuksen perilletulosta kuittaus?

Kun lomakkeen lähettää, ruudulle tulee kiitosviesti noin 10 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen selain siirtyy kilpailun verkkosivulle.

Voiko kilpailuun osallistua (sähkö)postitse?

Kilpailuun voi osallistua vain sähköisen lomakkeen kautta. Kilpailuehdotuksen valmisteluvaiheessa voi olla hyödyllistä katsoa tarkka ohjeistus mutta itse osallistuminen tapahtuu vain sähköisen lomakkeen kautta.

Mitä tarkoittaa Early Bird osallistuminen?

Jos haette kilpailuun jo 3.5.-10.6. aikana niin on suurempi mahdollisuus päästä 18.8.18 järjestettävään työpajaan. Early Bird –aikana hakeneista valitaan max. 20 ideaa työpajan 30 ideasta. Ilmoitamme kaikki työpajaan päässeet 8.8.2018 henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Kehitysohjelma

Säännöissä mainitaan, että hakijan pitää antaa idealle myös omaa panosta. Mitä tämä tarkoittaa?

On tärkeää, että Maapalloliigaan osallistuvat järjestöt ja joukkueet ovat sitoutuneita ja motivoituneita oman ideansa kehittämiseen ja kokeilemiseen. Siksi edellytämme että projektin rahoituksessa näkyy myös toteuttajan oma panos, joko rahallinen tai käytetty työaika. Myös vapaaehtoisten työpanos voidaan laskea tässä tapauksessa työaikapanokseen.

Voiko yhdistyksen vaihtaa kun on päässyt seuraavaan vaiheeseen?

Ei voi. Haluamme, että Maapalloliiga rakentaa järjestöjen jo olemassa olevan toiminnan päälle. Siksi pidämme tärkeänä, että yhdistys säilyy samana kilpailun alusta lähtien.

Onko 18.8. työpajaan mahdollista osallistua etänä, tai muuten toteuttaa työpajaan liittyvä tarkennettu suunnitelma?

Toivoisimme näkevämme vähintään kaksi tiimin jäsentä elokuun työpajassa. Tarvittaessa voimme järjestää sähköisen osallistumisen.

Korostamme läsnäoloa ja osallistumista, sillä uskomme, että kohtaamiset tuovat paljon sekä ratkaisujen kehittymiselle sekä jokaiselle henkilökohtaisesti. Läsnäolo on arvokasta myös koko Maapalloliigan yhteisölle. Luotamme, että huomioit nämä asiat arvioidessasi osallistumistasi.

Kaikilla työpajaan osallistuneilla tiimeillä on viikko aikaa jättää tarkennettu suunnitelma. Työpajassa kaikki saavat siihen ohjeistuksen.

Läsnäoloihin liittyy muutama kilpailuesitteestä löytyvä kohta, jotka kannattaa huomioida:

  • Sivun 9. arviointikriteerit: Joukkue osoittaa, että tuntee ideansa kohderyhmän ja että on motivoitunut kehittämään heille sopivan ratkaisun.
  • Sivun 14. ehdot ihan prikulleen: Sitoutuminen tarkoittaa, että hakijat varmistavat riittävät henkilö- ja muut resurssit kehitysohjelman tilaisuuksiin osallistumiseen sekä suunniteltujen ideoiden kehittämiseen mahdollisimman pitkälle kehitysoh¬jelman puitteissa.

Eli 18.8. ei ole este hakemiselle, mutta kannattaa huomioida nämä asiat hakua tehdessä!

Mistä on kyse?