WWF Suomi ja Mandatum Life julkaisivat yhteistyössä Sitran kanssa oppaan, jolla halutaan lisätä sijoittajien tietoisuutta ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta. Sijoitusvarallisuuden hoidolla pystytään ohjaamaan yritysten toimintaa ympäristön kannalta kestävämmäksi.