Kooste
Arvioitu lukuaika 3 min

Mikä innostaa ihmisiä havaitsemaan omia taitojaan?

Miksi oman osaamisen tunnistaminen on tärkeää? Miten auttaa heitäkin, jotka eivät tavallisesti puhu osaamisestaan, havaitsemaan taitojaan? Mikä saa piilossa olevat taidot esiin?

Kirjoittajat

Julkaistu

Kaikki oppivat läpi elämän. Ihmisen aktiivisuudesta ja halusta kehittyä syntyy hyvinvointia arkeen. Tahdomme, että jokainen pystyy tekemään osaamistaan näkyväksi ja hyödyntämään sitä. Näin 30 keskeistä yhteiskunnallista toimijaa asetti yhdeksi Suomen elinikäisen oppimisen politiikan tavoitteeksi vuonna 2019. Tahtotila on kiteytetty tiivistelmään Kohti elinikäistä oppimista.

Teemme oman osaamisen havaitsemisesta ja esiin nostamisesta helpompaa suomalaisille yhteisvoimin. Sitra kutsuu avoimesti erilaiset yhteisöt rakentamaan Osaaminen näkyviin -viikkoja elo-syyskuun 2021 vaihteeseen. Tavoitteena on auttaa ihmisiä havaitsemaan osaamistaan, tuomaan taitojaan esiin ja hyödyntämään niitä rikkaasti elämässään.

Osaamista syntyy työn ja koulutuksen lisäksi vapaa-ajalla, harrastuksissa, vapaaehtoistyössä, perheessä ja ihmissuhteissa.

”Kaikki osaaminen on arvokasta!”

Osaamisen tunnistamisen viikkojen rakentamiseen ja toteutukseen voi liittyä avoimesti mukaan. Noin 300 toimijaa eri puolilta Suomea virittäytyi jo huhtikuun alussa Sitran fasilitoimassa verkkotapahtumassa alkusyksyn tapahtumaviikkojen suunnitteluun. Mukana oli henkilöitä oppilaitoksista, yrityksistä, järjestöistä ja julkisista yhteisöistä.

Kiteytimme tapaamisessa esille nousseista toiveista ja ajatuksista alla olevan koosteen.

Miksi osaamisen tunnistaminen on tärkeää?

”Työni kautta on keskeistä auttaa ihmisiä tunnistamaan omaa osaamistaan ja ohjata heitä sanoittamaan sitä, ja samalla auttaa myös työnantajia löytämään uusia osaajia.”

”Kaikilla ihmisillä on osaamista, mutta yleensä juuri kaikki korkeakouluosaaminen sanoitetaan ja noteerataan. Kaikki osaaminen on tärkeää!”

Mitä toivomme saavamme aikaan?

”Inspiraatiota ihmisissä oman osaamisensa tunnistamiseen ja oman osaamisen näkyväksi tekemistä.”

”Että erilaista osaamista arvostettaisiin.”

”Valtavan keskusteluvyöryn omassa työyhteisössä ja oivalluksia omasta osaamisesta sekä sen merkityksestä.”

”Että jokainen ymmärtäisi, miten monipuolista osaamista hänellä onkaan.”

Keitä haluamme tavoittaa?

Osaaminen näkyviin -viikkojen verkkotilaisuuteen osallistuneet henkilöt toivoivat, että kutsu innostua oman osaamisen havaitsemisesta tavoittaa monenlaisia ihmisiä ja erityisryhmiä, kuten:

  • ikääntyvät
  • uusia työmahdollisuuksia hakevat
  • maahanmuuttajat
  • työelämään siirtyvät
  • nuoret
  • erilaiset oppijat
  • syrjäytymisuhan alla olevat työikäiset suomalaiset, jotka tarvitsevat innostusta, iloa ja oman osaamisen buustaamista
  • sinut, minut ja meidät kaikki!

Mitä kysymyksiä erityisesti pohdimme?

”Miten osaamisesta kannattaa puhua, jotta aihe tavoittaa mahdollisimman laajasti?”

”Kuinka tavoitamme ne henkilöt, joiden osaamistasoa tulisi työelämässä pärjäämisen kannalta nostaa?”

”Miten kuvata omaa osaamista yhteismitallisesti ja osaamisen taso huomioiden?”

”Miten ”näkymättömän” osaamisen saisi käyttöön rekrytointiprosessiin?”

”Kuinka saada oman organisaation henkilöstö mukaan kampanjaan, millaisia sisältöjä tuottaisimme ja jakaisimme asiakkaillemme?”

”Miten voin omassa työssäni ja organisaatiossani edistää asiaa osaamisviikkojen periaatteiden mukaisesti?”

”Miten osaamisen näkyväksi tuomista voisi edistää uudistamalla esimerkiksi hakemusten ja ilmoittautumisten kysymysten asettelua?”

 

Kiitos kaikille tilaisuuteen osallistuneille, ja tervetuloa liittymään mukaan osaamisen tunnistamisen viikkoihin! Autetaan toisiamme havaitsemaan ja sanoittamaan osaamista, joka on vielä piilossa!

Mistä on kyse?