archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Palveluintegraattori-toiminnalla uutta kasvua, liiketoimintaa ja ratkaisuja

Kirjoittaja

Päivi Hirvola

Johtaja, Koulutus

Julkaistu

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö luo jatkuvasti uusia ja muuttuvia tarpeita yritys- ja kuluttajapalveluille. Mistä ja miten kuluttajat ja asiakkaat tulevat saamaan tarvitsemansa tai haluamansa uudenlaiset ja yksilöllisesti räätälöidyt palvelukokonaisuudet – mahdollisimman helposti, laadukkaasti ja varmasti? Mistä ja miten yritykset ja organisaatiot luovat uusia palvelukokonaisuuksia joilla lisätä tehokkuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä kestävästi, osallistavasti ja älykkäästi?

Palveluintegraattori yhdistää palvelut, tekijät ja asiakkaat. Se on toimija, joka yhdistää toteuttajat toimittamaan asiakkaan tarvitseman (palvelukokonaisuuden) ratkaisun. Ikkunana asiakkaalle voi toimia myös mobiilipalvelu. Oleellista toiminnassa on myös arvon tuottamisen prosessien jatkuva kehittäminen palvelun tarjoajien ja parhaimmillaan myös käyttäjien/asiakkaiden kanssa sekä kyky konseptoida, myydä ja konkreettisesti hyödyntää uudenlaisia ideoita ja mahdollisuuksia.

Sitra on koonnut Palveluintegraattori-toiminnan vauhdittamisesta keskustelupaperin tavoitteena edistää sekä olemassa olevien yritysten kasvua että uuden liiketoiminnan, uusien yritysten ja toimintamallien sekä  uusien sähköisten, asiakaslähtöisten ja integraattori-toimintaa tehostavien, sovellusten syntymistä. Integraattori-toiminnan vauhdittaminen voi osaltaan edistää koko Suomen menestystä ja siirtymistä kestävään palvelu- ja innovaatioyhteiskuntaan.

Palveluintegraattori-toiminnan esteiksi on tunnistettu mm. asenteet, jäykät rahoitusmekanismit, tarvittavan osaamisen tai muiden resurssien puute, kestävän liiketoimintamallin luominen sekä etenkin toimialojen rajat ja siiloutuminen. Vauhdittaminen edellyttää uudenlaisia, ketteriä kehittämistapoja ja erilaisten osaamisten yhdistämistä kuten esimerkiksi kokeiluja, uudenlaisia yrityshankkeita, joustavaa rahoitusta, hyvien käytäntöjen ja esimerkkien levittämistä, koulutusta sekä aktiivista sparrausta ja verkottamista.

Keskustelupaperissa ehdotetut toimenpiteet ovat vasta ensimmäisiä askelia palveluintegraattori-toiminnan edistämiseen, eivätkä ne suinkaan vastaa kaikkiin haasteisiin. Palveluintegraattori-toiminnan edelleen edistäminen vaatii asian viemistä olemassa oleviin rakenteisiin ja ajattelun, asenteiden, kulttuurin sekä toimintamallien uudistumista. 

Liiketoimintalähtöisen palveluintegraattori-toiminnan edistämiseen keskittyvän keskustelupaperin on laatinut luovuus- ja tulevaisuusjohtaja Vesa Auvinen, Dazzle Oy ja johtava asiantuntija Päivi Hirvola, Sitra. Keskustelupaperin pohjaksi on haastateltu 18 asiantuntijaa yrityksistä, tutkimuslaitoksista, ministeriöistä ja kehittämisorganisaatioista.

Aiheen juuret juontavat viime vuoden lopussa päättyneeseen Sitran 2011 yhteistyössä Maa- ja metsätalousministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa käynnistämään prosessiin, jossa tunnistettiin maaseutuun liittyvää uutta kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia sekä etsittiin ratkaisuja maaseudun kysyntälähtöisen kehittämismallin edistämiseen politiikan keinoin. Kasvutyöpajojen tuloksissa korostuivat erityisesti uudet ajattelumallit, kuten kysyntä- ja ihmislähtöisen toimintakulttuurin edistäminen, sekä uudet yhteistyö- ja toimintamallit, jotka rakentuvat uudenlaisten toimijoiden kanssa yli alueiden ja toimialojen.

Uuden kasvun ja liiketoiminnan synnyttämisen osalta keskeisenä ratkaisuna nousi esiin juuri palveluintegraattori-toiminnan vauhdittaminen. Aihetta käsiteltiin myös Sitran 19.9.2012 järjestämässä Varaslähtö tulevaan -tapahtumassa, minkä johdosta tämä keskustelupaperi on laadittu.

Lisätietoja

Palveluintegraattori-keskustelupaperi

Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa -julkaisu

Mistä on kyse?