Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Poikkeusaika jätti meihin jäljen – korona-exitiä suunniteltava kaikilla tasoilla

Kevään viimeinen Poikkeusajan dialogit -päivä järjestettiin 27.5.2021. Tällä kertaa etätilaisuuksissa keskityttiin siihen, miten poikkeusaika on muuttanut meitä.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kaikissa päivän keskusteluissa nousivat esiin ihmissuhteet, vuorovaikutus ja arvot. Toisille pandemia toi lisää verkostomaisia suhteita tai tiivisti olemassa olevia suhteita. Joidenkin kohdalla pandemiatilanne on johtanut entistä eriytyneempään elämään ja huoleen omista vuorovaikutustaidoista. Myös digitaalinen vuorovaikutus loi toisille osallisuutta ja mahdollisuuksia, mutta jätti toiset syrjään.

Kaikkien keskustelujen yhteinen viesti on, että korona-exit-suunnitelmien tulee ulottua yhteisöistä yksilötasolle asti, sillä pandemialla on ollut iso vaikutus meihin ihmisinä.

Poikkeusajan dialogit on DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja valtiovarainministeriön keskustelujen sarja, joihin on osallistunut vuoden aikana yli 1 600 ihmistä ja sata toimijaa ympäri Suomen. Tilaisuuksissa on käsitelty suomalaisten arjen kokemuksia ja elämää koronapandemian aikaisessa Suomessa. Ne on toteutettu Sitran kehittämän Erätauko-menetelmän avulla.

Poikkeusajan dialogien yhteenvetoja on käytetty pohja-aineistona muun muassa OECD:n toukokuussa julkaisemassa luottamusarvioinnissa kansalaisten luottamuksesta hallintoon. OECD piti dialogeja merkittävinä ja suositteli niiden jatkamista poikkeusajan jälkeenkin ”kansallisina dialogeina”. OECD:n suositusten toimeenpanoa valmistelee valtiovarainministeriön asettama ministeriöiden edustajista koottu poikkihallinnollinen ryhmä.
27.5. Poikkeusajan dialogien koonti Erätauko-säätiön sivuilla

Mistä on kyse?