Arvioitu lukuaika 3 min

Poikkeusajan dialogeissa piirtyi koronakevään kehityskaari

Millaista oli elämä poikkeusolojen Suomessa koronakeväänä 2020? Nyt julkaistu yhteenveto piirtää kokonaiskuvaa yhteiskunnastamme poikkeusaikana. Keskustelut jatkuvat syksyllä.

Kirjoittaja

Julkaistu

162 dialogia, 80 järjestäjää, yli 1100 osallistujaa. Poikkeusajan dialogit keräsivät ihmisiä yhteiskunnan eri laidoilta keskustelemaan tunnoistaan kahden viikon välein koko kevään ajan. Viitenä keskustelupäivänä kevään aikana järjestetyt dialogit piirsivät hiljalleen, keskustelu keskustelulta, kuvaa erikoisen koronakevään tunnoista. Erätauko-säätiön sivuille on nyt koottu yhteenveto näistä hienoista keskusteluista, ja miten moniulotteinen kuva siitä syntyykään! Varsinainen koronakevään olotilamittari.

Lue koko kevään yhteenveto tästä: Poikkeusajan 162 dialogiin osallistui yli 1100 ihmistä

Mikä Poikkeusajan dialogit?

Poikkeusajan dialogit on DialogiAkatemian, Erätauko-säätiön ja valtiovarainministeriön dialogisten keskustelujen sarja, jossa luodataan kansalaisten kokemuksia poikkeusajan Suomessa eri näkökulmista. Sitra on mukana yhtenä keskustelujen järjestäjänä sekä rahoittamassa hanketta dialogimenetelmän kehittämiseksi vastaamaan kriisitilanteen olosuhteita.

Poikkeusajan dialogien tavoitteena on tarjota kansalaisille ja yhteisöille mahdollisuus käydä rakentavaa keskustelua ja lisätä ymmärrystä siitä, millaista on elää Suomessa poikkeuksellisten olosuhteiden vallitessa. Keskusteluja on ollut järjestämässä yli 80 toimijaa eri puolilta yhteiskuntaa – yksittäisistä henkilöistä, järjestöihin, kuntiin, yrityksiin, säätiöihin ja ministeriöihin. Keskusteluihin on osallistunut jo nyt laajasti erilaisissa elämäntilanteessa olevia ihmisiä.

Lue valtiovarainministeriön tiedote: Poikkeusajan dialogien yhteenvedosta muodostuu kokonaiskuva yhteiskuntamme tämän hetkisestä olotilasta

Keskustelut jatkuvat syksyllä – lähtisitkö järjestäjäksi?

Vaikka poikkeusolot ovat ainakin tällä erää takana, Poikkeusajan dialogit jatkuvat. Syksyllä keskustellaan otsikolla ”Elämä poikkeusajan jälkeen”. Lisätietoa löytyy tulossa Erätauko-säätiön sivuilta, ja järjestäjiksi voivat ilmoittautua millaiset yhteisöt tahansa. Keskustelun järjestämiseen on mahdollista saada apua ja tukea, joten jos suinkin kiinnostuit, ota yhteyttä Erätauko-säätiöön! Syksyn keskustelut järjestetään 23.9., 22.10., 12.11. ja 3.12.

Keskustelujen yhteenvedot

Poikkeusajan dialogit keväällä 2020

17.6.2020 Koko kevään dialogien yhteenveto: Poikkeusajan 162 dialogiin osallistui yli 1100 ihmistä

9.6.2020 Yhteenveto: Opimmeko jotakin kriisistä?
Kevään viimeisissä Poikkeusajan dialogeissa pohdittiin kykyämme oppia kriisistä.

26.5.2020 Yhteenveto: Poikkeuskesä saapuu
Koronakeväästä ollaan siirtymässä erilaiseen kesään, jossa opetellaan arvostamaan uudella tavalla lähiympäristöä ja sieltä löytyviä ilonlähteitä. Pelko on arjessa yhä läsnä, mutta sen kokemisessa on aiempaa enemmän vaihtelua.

12.5.2020 Yhteenveto: Poikkeusajat muuttavat vapauden rajoja
Rajoitusten purkaminen seurauksineen, uudet ihmisten väliset rajat, inhimillisyys ja vapaus nousivat merkityksellisiksi aiheiksi.

28.4.2020 Yhteenveto: Poikkeusajan dialogit jatkuivat ja ymmärrys syveni
Poikkeustilan uuvuttavuus, fyysisen läheisyyden kaipuu, sietokyvyn kehittyminen, yhteisöllisyyden rakoilu ja kestävämmän yhteiskunnan rakentaminen puhuttivat osallistujia ympäri Suomen.

16.4.2020 Yhteenveto Suomalaiset keskustelivat poikkeusajan vaikutuksista
Huolta toisista ja itsestä, yhteisöllisyyden vahvistumista, syyttelyä ja syyllistymistä, ihmetystä ja riemua digiloikasta, yhteiskunnallisen epätasa-arvon tiedostamista ja pohdintaa epävarmasta tulevaisuudesta.

AIHE

Koronavirus

Sitran analyysiä koronakriisin vaikutuksista sekä työkaluja, kokeiluja ja ehdotuksia kriisin selättämiseen.

Kirjoittaja

Julkaistu

Lue lisää

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?