Lausunnot
Arvioitu lukuaika 1 min

Sitran lausunto maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman luonnoksesta

Maankäyttösektorin ilmastotoimilla on keskeinen rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. On tärkeää, että toimien edistämiseksi on viimein laadittu suunnitelma. Suunnitelma on pääpirteiltään oikeanlainen, mutta kehitettävääkin löytyy.

Kirjoittajat

Samuli Puroila

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Lausuntopyyntö työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU), VN/4507/2021

Lausunnon keskeiset viestit on koottu alle:

  • On hyvä, että maankäyttösektorille on viimein tehty oma ilmastosuunnitelma. Suunnitelmassa on järkevällä ja tasapainoisella tavalla esitetty toimenpiteitä ja arvioitu niiden vaikutuksia.
  • Suunnitelmaa tulee kuitenkin vielä kehittää. Toimenpiteet ja vaikutusarviot ovat monin paikoin puutteellisia, eikä suunnitelma huomioi kiertotaloutta tai luonnon monimuotoisuutta riittävästi.
  • Erityisesti puutteita tulee kehittää vaikuttavimpien toimien kohdalla. Maankäytön muutosmaksulla, kosteikkoviljelyn toimenpiteillä ja suometsien ilmastokestävään hoitoon ja käyttöön liittyvillä toimenpiteillä on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästövaikutuksia, mutta näiden kaikkien kohdalla suunnitelmassa esitettyjen ohjauskeinojen ja toimenpiteiden tulisi olla kunnianhimoisempia ja konkreettisempia. Lisäksi hiilensidonnasta tulisi luoda metsänomistajille kannattavaa luomalla siihen kannustimet.
  • Suomen ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä on monimutkainen ja osin päällekkäinen ja sitä tulee virtaviivaistaa.
  • Kestävyyskriisiä tulee tarkastella kokonaisuutena, jossa ilmastonmuutoksen torjuntaa ja siihen sopeutumista ja luonnon monimuotoisuuden turvaamista tarkastellaan yhdessä.
  • Kiertotaloustoimilla on valtava potentiaali maankäyttösektorin ilmastotoimien edistämisessä.

Lue koko lausunto:

Lausunto työryhmän luonnoksesta maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaksi (MISU), VN/4507/2021 (pdf)

Mistä on kyse?