Arvioitu lukuaika 2 min

Smart Forest - ohjeet ja pelisäännöt

Kirjoittajat

Ernesto Hartikainen

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

1. Ideakuulutuksen toimeksianto lyhyesti

 • Smart Forest on Sitran järjestämä avoin ideakuulutus, jolla Sitra etsii ja pyrkii tukemaan metsätuotteiden ja -palveluiden lisäarvoa kasvattavia teollisen internetin ratkaisuja.
 • Ideakuulutus järjestetään syksyllä 2015.
 • Sitralla on oikeus julkistaa ideat CEPI European Paper Weekillä Brysselissä 17.11. ja Sitran ohjelmaosuudessa Slush 2015 -tapahtumassa.
 • Sitra voi myös antaa myös sparraustukea palkituille tiimeille ideoiden jatkotyöstöön keväällä 2016.
 • Katso tarkemmat tiedot kohdasta “3. Ideoiden esittelyt”.

2. Ohjeet ja pelisäännöt

Kuka saa osallistua

 • Ideakuulutukseen osallistuminen on avoin kaikille tiimeille.
 • Ehdotus voi olla olemassa oleva tai täysin uusi ratkaisu (ks. kriteerit).
 • Kaikki 22.10.2015 klo 08.00 mennessä jätetyt ideat arvioidaan.

Oman tiimin muodostaminen

 • Ideakuulutukseen voi osallistua 2-5 henkilön tiimeissä.
 • Nimetkää tiimille yksi pääedustaja.
 • Ilmoittakaa tiimi mukaan ideahakuun Viima online-työkalun kautta Sitran internet-sivuilla.
 • Tiimi on myös mahdollista muodostaa ”Smart Forest Hackday”-tapahtumassa 19.10.2015.

3. Ideoiden esittelyt

Ideoiden syöttäminen

 • Kukin tiimi syöttää ideansa (suomeksi tai englanniksi) Viima online-työkaluun Sitran internet-sivuilla.
 • Kilpailijoita pyydetään huomioimaan, että ideat ovat julkisia, avoimesti kommentoitavissa ja tätä kautta kaikkien vapaasti hyödynnettävissä.
 • Ideoita ei voi syöttämisen jälkeen muokata, mutta uusia ideoita voi lisätä.

Mitä idean esittelyssä tulisi kuvata?

 • Mitä ja kuinka suurta ongelmaa ollaan varsinaisesti ratkaisemassa (ongelman määrittely on kriittistä – tee se hyvin!)?
 • Miten ehdottama teollista internetiä hyödyntävä idea ratkaisisi ongelman?
 • Kuinka paljon lisäarvoa ratkaisu voi tuoda metsätuotteille ja -palveluille?
 • Miten ratkaisuidea tullaan panemaan toimeen ja mitä siihen vaaditaan?
 • Lisää linkkejä tukimateriaaliin (PDF, SlideShare, Prezi, verkkosivut, yms.).

4. Smart Forest Hackday -tapahtuma maanantaina 19.10.2015

 • Sitra järjestää Smart Forest Hackday -tapahtuman Helsingissä
 • Ilmaise kiinnostuksesi osallistua tapahtumaan ilmoittautumislinkin avulla 5.10.2015 mennessä. Osallistumismahdollisuudet ovat rajalliset.
 • Tapahtuman alustava aikataulu klo 8.30-17.00:
  • Tiimien muodostaminen
  • Alustuksia metsäteollisuudesta ja teollisesta internetistä
  • Tehtävänannon esittely
  • Ideoiden työstäminen tiimeissä
  • Palautesessioita
 • Tarkempi aikataulu ja ohjelma lähetetään tapahtumaan ilmoittautuneille tiimeille

5. Ideoiden arviointi ja kriteerit

Arvioitavat osa-alueet:

 • Uutuus ja innovatiivisuus
 • Kestävän hyvinvoinnin tuottopotentiaali
 • Idean toteutettavuus
 • Tiimin monipuolisuus
 • Yhteiskehittely ja palaute

6. Palkinnot

 • Sitralla on oikeus julkistaa ideoita (mm. European Paper Week 2015, Sitran osuus Slush 2015)
 • Sitra voi antaa sparraustukea palkittujen ideoiden jatkotyöstöön Sitran asiantuntijoilta ja yhteistyökumppaneilta
 • Sitra tarjoaa palkituille tiimeille osallistumisen Sitran mahdollisesti järjestämiin co-working sessioihin keväällä 2016
 • Sparraustuesta ja co-working sessioiden järjestämisestä päätetään ideakuulutuksen tuloksen selvittyä
 • Palkintorahaa parhaille ideoille:
  • 1. sija 3000 €
  • 2. sija 2000 €
  • 3. sija 1000 € 

7. Tulosten käyttöoikeus

 • Sitra saa vapaan käyttö-, levitys-, julkaisu- ja muokkausoikeuden tiimien esityksiin
 • Kunkin tiimin osallistujat vastaavat siitä, että tiimin tuottama esitys ei riko kolmannen oikeuksia ja, että Sitra voi käyttää esitystä näissä säännöissä mainitulla tavalla

8. Yhteystiedot

Ideakuulutuksen koordinaattorit

Ernesto Hartikainen ernesto.hartikainen@sitra.fi, puh. +358 50 346 1035

Kalle Nieminen kalle.nieminen@sitra.fi, puh. +358 50 387 9350

Ota yhteyttä
 
Ernesto Hartikainen

Teema

Koulutus

Sitra pyrkii vahvistamaan päättäjien ja muutoksentekijöiden kykyä tarttua yhdessä tulevaisuuden kannalta tärkeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Koulutustoimintamme tavoite on saada aikaan uutta ajattelua ja uusia ratkaisuja. Toiminnassamme pyrimme luomaan oppimisympäristöjä, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun ja kehittämisen.

Kirjoittajat

Ernesto Hartikainen

Samuli Laita

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?