artikkelit
Arvioitu lukuaika 4 min

Suomalaiset kestävän arjen ratkaisut maailmalle

Sitran Fiksu arki goes China -kehitysohjelma auttoi kestävän arjen kasvuyritysten kansainvälistymistä. Mitä kevään aikana tapahtui?

Kirjoittajat

Saara Rimon

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki

Saana Tikkanen

Palvelumuotoilija, Palmu / Solita

Julkaistu

Huhtikuussa alkaneeseen Fiksu arki goes China -kehitysohjelmaan valittiin kolme kansainvälistä kasvua hakevaa kotimaista yritystä, joiden tuote tai palvelu auttaa kuluttajaa tekemään kestäviä arjen valintoja ja pienentämään hiilijalanjälkeään.

Suomessa tehtyjen kokeilujen ja intensiivisen valmistautumisen jälkeen lähdimme toukokuussa yhdessä StepOne Tech Oy:n, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n ja Air0 Oy:n kanssa Pekingiin kartoittamaan, miten yritykset voisivat pärjätä Kiinan markkinoilla. Paikallinen kumppani Green Startups osoittautui kullanarvoiseksi. Ilman heitä emme olisi pärjänneet.

Solitan palvelumuotoiluyhteisö Palmun porukka valmisti meidät hienosti intensiiviseen kansainväliseen kokeiluviikkoon. Olimme tunnistaneet liiketoiminnan kannalta tärkeimmät pelaajat: potentiaaliset asiakkaat, kilpailijat, toimijat, tutkimustahot, organisaatiot, sijoittajat ja yhteistyökumppanit.

Tapasimme kaikki toimijat avoimin mielin ja yritimme parhaamme mukaan ymmärtää vastapuolta. Tärkeää oli miettiä, miten kukin hyötyy toinen toisistaan. Kiinalainen yhteistyökumppanimme Green Startups oli kokeiluissa koko ajan mukanamme. Koetimme saavuttaa niin tärkeitä kumppanuuksia kuin asiakkaitakin.

Kehitysohjelman aikana yritykset oppivat potentiaalisista asiakkaista ja saivat uusia tuote- ja palveluideoita. Yritykset kasvattivat markkinaymmärrystään myös sisämarkkinoista. Varsinkin Kiinassa henkilökohtaiset suhteet ovat tärkeitä ja toisten suositusten turvin pääsee myös yritysmaailmassa eteenpäin. Tapaamiset auttoivat meitä ymmärtämään yritysten ratkaisujen soveltumista Kiinan markkinoille ja kirkastamaan seuraavia vaiheita kansainvälisten markkinoiden valloituksessa.

Kiersimme viikon Pekingissä erilaisia yrityksiä ja organisaatiota sekä reflektoimme joka päivä oppimaamme. Seuraaviin tapaamisiin mentiin entistä valmistautuneempina. Kehitysohjelmaan osallistuneet yritykset kehittivät esitystapaansa ja viestiään tapaamisesta toiseen. Kiinan tapaamiskulttuurin hahmottaminen kumppanin kautta auttoi meitä toimimaan oikein.

Asiakaskeskeinen kehitysohjelma

Kehitysohjelman järjestämisessä ihmiset ovat kaikki kaikessa. Tämä tulee esiin varsinkin kansainvälisessä ympäristössä. Ihmisten motivaatio, kehittämiskyvykkyys ja kyky sopeutua on tärkeämpiä kuin itse yrityksen ratkaisu. Kiinan markkinoilla ennalta arvattu ratkaisu harvoin toimii. Oleellisempaa on kyky mukautua, ajatella uusiksi ja muokata viestiään vastaanottajalle sopivammaksi.

Huomasimme myös, että tuotteen ei tarvitse olla valmis, jotta se voi kansainvälistyä. Suurilla markkinoilla kuten Kiinassa on useita markkinoita ja markkinan sisäisiä markkinoita. Jopa mielestämme oudot ”niche-ratkaisut”, joille Suomessa ei riittäisi yleisöä, saattavat toimia. Sen sijaan jämähtäneet ratkaisut ja ajattelu eivät toimi. Kansainvälistyvien yritysten on kyettävä uudistamaan omaa ajatteluaan ja tarjoomaansa.

Kehitysohjelman alussa jokainen yritys oli eri tilanteessa omalla kansainvälistymisen matkallaan. Emme halunneet yrittää niputtaa heitä yhteen ja laittaa kaikkia kulkemaan samaa polkua, vaan päätimme toteuttaa kehitysohjelman asiakaskeskeisesti eli yritysten tilanteiden mukaan reagoiden ja kansainvälistymistä pedaten.

Valmistauduimme kansainvälistymiseen eri tavoin jokaisen mukana olleen yrityksen kanssa. Pidimme viikoittain lyhyen yhteisen valmennuksen, jonka jälkeen työskentelimme kunkin yrityksen kanssa heidän tilanteensa vaatimalla tavalla. Toiset kaipasivat apua tuotteensa kirkastamisessa ja toiset oikean markkinan ja asiakasryhmän löytämisessä. Osalle asiakaskeskeisyys oli tuttua, mutta liiketoiminta hakusessa, ja toisille päinvastoin.

Nopea, oppiva ja viitseliäs Kiina

Ohjenuoraksi koko kehitysohjelman matkalle annettiin pysyä oppivana, nöyränä ja viitseliäänä. Se voittaa, jolla on kyky oppia aina uudelleen. Kumppanimme Green Startups osoitti meille, että kiinalainen innovaatiotalous on nopeaa ja kilpailu on erittäin kova. Länsimainen mukavuudenhalu loistaa poissaolollaan. Ihmiset ajattelevat kirkkaasti, tavoitteet ovat selvillä ja kotiläksyt ovat tehtynä. Oppimista arvostetaan korkealle: jokainen päivä lopetettiin miettimällä, mitä opimme ja mitä voimme tehdä seuraavana päivänä paremmin.

Kiinan markkinoilla, kuten monesti muutenkin kansainvälisillä markkinoilla, pitää tunnistaa oikeat mahdollisuudet – ja sitten olla valmis juoksemaan kovaa.  Lean startup -menetelmässä metsästetään tuotteiden, asiakastarpeiden ja markkinatarpeiden yhdistelmiä. Kiinassa opimme, että lisäksi tulee olla oikeaan aikaan liikenteessä. Kilpailutilanteen ja asiakastarpeen herkän yhdistelmän tulee sopia tarjolla olevaan tuotteeseen täsmällisesti, ja kyvyt tuotteen kehittämiselle tulee olla olemassa. Muussa tapauksessa kilpailijat juoksevat ohi ja kovaa!

Maailmaa valloittamaan!

Kehitysohjelmassa mukana olleet yritykset StepOne Tech, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus ja Air0 olivat erittäin tyytyväisiä ohjelman toteutukseen. Erityisesti Kiinassa tehdyt kokeilut avasivat silmiä ja antoivat uusia oivalluksia sekä kansainvälisestä markkinasta että omasta tuotteesta muiden silmin katsottuna. Kiinasta löytyi jokaiselle yritykselle potentiaalisia kumppaneita, kenen kanssa jatkaa yhteistyötä ohjelman jälkeenkin. Kokeileva metodi sekä asiakaskaskeskeisyyden nostaminen kehittämisen keskiöön muutti jopa yrityskulttuureja.

Kaksi yritystä lähtee kehitysohjelman jälkeen valloittamaan Kiinan markkinaa kokeilujen kautta saatujen oppien ja kontaktien voimalla. Kolmas lähtee kehitysohjelman opeilla vahvistamaan asemaansa muilla Suomen ulkopuolisilla markkinoilla. Suomalaiset kestävän arjen ratkaisut lähtevät siis maailmalle, kuten kuuluukin.

Paljon tsemppiä näille rohkeille yrityksille maailmanvalloitukseen!

• Yritysten kokemuksista voit lukea lisää Fiksu arki goes China -hankesivulta.

Mistä on kyse?