Arvioitu lukuaika 1 min

Talentia-lehti: Lapsi-SIB - kahdentoista vuoden kokeilu

Kuva Sari Gustafsson

Julkaistu

Hämeenlinna ottaa ensimmäisenä kuntana Suomessa käyttöönsä mallin, jossa lastensuojeluun hankitaan rahaa yksityisiltä sijoittajilta. Toimittaja Päivi Ängeslevän Talentia-lehteen kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan vaikuttavuusinvestoimisen SIB (Social Impact Bond) -malliin perustuvasta Lapset-SIB-kokeilusta.

Ota yhteyttä
 
Anna Tonteri
 
Sari Rautio

HANKKEET

SIB-rahastot

Tulosperusteiset rahoitussopimukset (SIB) mahdollistavat tavoitteelliset investoinnit hyvinvointiin ja kestävään kehitykseen. Sopimus laaditaan siten, että kaikki osapuolet – julkinen sektori, palveluntarjoajat ja sijoittajat – voittavat.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?