archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tarttuuko organisaatiosi dialogin hyötyihin?

Dialogilla luotu kattavampi ymmärrys auttaa organisaatioita toimimaan monimutkaisessa maailmassa ja vahvistaa ihmisten osallisuutta.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Monet eri tahot ovat viime kuukausina käynnistäneet dialogeja. Marraskuussa Tulevaisuuden kyselytunnilla ministerit ja kansalaiset keskustelivat eduskunnassa ajankohtaisista aiheista. Syksyllä Kyrö Distillery -tislaamon keskusteluohjelma nosti niin ikään keskusteluun yhteiskunnallisia aiheita.

Eilen tiistaina 30.1. DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali järjesti dialogin ilmastonmuutoksesta politiikan välineenä. Tavoitteena oli antaa 25 osallistujalle tilaisuus keskustella aiheesta ja laajentaa omaa ymmärrystä kunnioittavassa ja tasavertaisessa ilmapiirissä.

”Haluamme myös kuulla yleisön mielipiteitä”, kertoo DocPointin toiminnanjohtaja Ulla Bergström.

Tilaisuus erosi tavanomaisista keskustelutilaisuuksista siten, että se tarjosi jokaiselle tasavertaisemman mahdollisuuden osallistua. Tilaisuuden nimi Erätauko ilmastonmuutoksesta politiikan välineenä viittaa Sitran kehittämään uuteen dialogiseen keskustelutapaan, joka antaa aikaa pysähtyä pohtimaan asioita rauhassa.

”Positiivisesti yllätti se, kuinka hyvin erilaisten ihmisten joukko virittyi heti rakentavaan dialogiin ja kertoi haluavansa kuulla, mitä toiset aiheesta ajattelevat”, Bergström jatkaa.

Tilaisuuden keskustelu paketoitiin yhteenvedoksi, jotta keskustelua aiheesta olisi helppo jatkaa ja se voisi mennä eteenpäin erilaisissa ympäristöissä kuten työpaikan kahvipöydässä tai verkossa. Festivaaliviikolla on luvassa vielä kaksi keskustelua: fuusioenergiasta (1.2.) sekä aktivismista ja demokratiasta (2.2).

Syvempää ymmärrystä eri aiheista ja ihmisten tarpeista

Sitra kehitti rakentavan keskustelun käynnistämiseksi Erätauon käytännön kokeilujen kautta vuonna 2017. Kehitystyön kokemukset osoittavat, että dialogi tarjoaa hyötyjä monenlaisille organisaatioille yrityksistä järjestöihin ja ministeriöistä kaupunkiin ja kuntiin sekä lähiyhteisöihin. Koolle kutsuja saa dialogin kautta kattavamman ymmärryksen ihmisten tarpeista ja käsiteltävästä aiheesta. Esiin nousee sellaisia näkökulmia ja oivalluksia, jotka eivät tule näkyviin ilman dialogia.

Erätauko-dialogin voi järjestää kuka tahansa tuodakseen yhteen eri näkemyksiä edustavia tahoja käymään rakentavaa dialogia – esimerkiksi naapurustot ja kaupunginosat, aktivistit ja yritykset, koulut ja korkeakoulut, järjestöt ja poliitikot, kunnat tai maakunnat. Käsiteltävät aiheet voivat vaihdella maailmanlaajuisista megatrendeistä paikallisen tason kysymyksiin. Osallistujat oppivat muiden näkökulmista, jolloin luottamus kasvaa.

”Esimerkiksi kunnille dialogi tarjoaa mahdollisuuden parempaan vuorovaikutukseen asukkaiden kanssa. Tällöin on mahdollista tavoittaa myös heitä, jotka eivät tyypillisesti osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun”, Sitran asiantuntija Janne Kareinen kertoo.

”Yrityksille rakentavan dialogin järjestäminen on nykyaikainen yhteiskuntavastuun muoto”, Kareinen lisää.

Sitran Erätauko-hanke tukee tänä vuonna valtakunnallisia organisaatioita ja verkostoja rakentavien dialogien käynnistämisessä. Syvemmän ymmärryksen saavuttamisesta dialogin keinoin kiinnostuneet tahot voivat olla yhteydessä hankkeen vetäjään Janne Kareiseen sähköpostitse: janne.kareinen@sitra.fi.

Osana Erätauon kehitystyötä on koottu työkalupakki dialogin vetämiseen, jonka beta-versio on avoimesti hyödynnettävissä osoitteessa www.eratauko.fi. Lopullinen versio valmistuu kevään aikana.

 

Dialogin laajamittaisella hyödyntämisellä on yhteiskunnallista vaikutusta. Se nähdään lupaavana keinona kehittää kärjistynyttä keskustelukulttuuria rakentavampaan suuntaan ja vahvistaa luottamusta ihmisten ja ihmisryhmien välillä.

Mistä on kyse?