Poiminnat
Arvioitu lukuaika 2 min

Terveysalan toimijat tarvitsevat selkeyttämistä toisiolain soveltamiseen

Suomalaisten sote-tietoja hyödynnetään esimerkiksi tutkimustyössä. Findata myöntää käyttölupia silloin, kun tietoja tarvitaan useasta julkisesta rekisteristä. Laaja työryhmä kävi läpi toisiolain soveltamista ja kokosi joukon selkeytysehdotuksia loppuraporttiinsa.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sote-tietojen toissijaista käyttöä ohjaavasta toisiolaista on kertynyt kokemusta parin vuoden ajalta. Lain soveltaminen on herättänyt paljon keskustelua terveysalalla. Toisiolain tulkintaan pyrittiin selkeyttämään keväällä 2022 Sitran, STM:n ja Findatan yhteisessä työpajasarjassa.

”Olemme huomanneet, että samat epäselvyydet toistuvat keskustelussa ja halusimme tuoda toimijat yhteen selkeyttämään käytäntöjä ja viestimään yhdessä”, sanoo projektijohtaja Markus Kalliola Sitrasta.

”Yksi yleisistä virheellisistä tulkinnoista on, että toisiolaki estäisi suostumuksen käytön yleisen tietosuojalain mukaisena tiedon käsittelyperusteena, mikä ei pidä paikkaansa. Toisaalta datan korkeat kustannukset ja Findatan osuus niistä on ollut myös keskeinen kiistakysymys. Loppuraportin mukaan Findatan kulujen osuus tiedon hyödyntäjän kokonaismaksusta on noin 13 prosenttia, loput ovat rekisteripitäjän poimintakustannuksia”, jatkaa Kalliola.

Deloitte Oy kokosi työpajoissa tehdyt havainnot Findatan toimivallasta, tietolupahakemuksen ja aineiston käsittelyprosesseista, tutkimustoiminnasta, henkilötiedoista ja suostumuksesta sekä tietoturvallisista käyttöympäristöistä loppuraporttiin (PDF).

Findatan perustuksia pohjustettiin Sitran hankkeessa 2015–2018. Tarkoitus oli sujuvoittaa hyvinvointidatan tarjoamista tietoturvallisesti tutkijoille ja palvelujen kehittäjille yhdeltä luukulta. Lupaviranomaisen toimintaa ohjaava laki astui voimaan vuonna 2019 ja Findata aloitti toimintansa vuonna 2020. Sitran työ terveysdatan turvallisen käytön saralla jatkuu Terveysdata 2030 -projektissa. Sitra osallistui Toisiolain tulkinnat -hankkeeseen sekä rahoittajana että työryhmän jäsenenä.

Lue lisää Findatan uutisesta.

Mistä on kyse?