archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tulevaisuuskuvia luontokokemusten hyödyntämisestä

Mistä rakentuvat huomisen luontolähtöiset hyvinvointipalvelut? Entä mikä merkitys luonnolla on arjen kaupungistuvissa elinympäristöissä?

Kirjoittaja

Julkaistu

Mistä rakentuvat huomisen luontolähtöiset hyvinvointipalvelut? Entä mikä merkitys luonnolla on arjen kaupungistuvissa elinympäristöissä?

Luontoa hyödyntävä palvelu voi olla aivan uusi luontoa tai luonnon elementtiä hyödyntävä idea tai luonnon liittämistä jo olemassa oleviin palveluihin. Tulevaisuuden tuote- ja palvelukonsepteja mietittäessä on syytä huomioida, miten erilaiset uudet teknologiat yhdistyvät kestävästi elettyihin ympäristöihin ja arjen tiloihin ja rytmeihin. Palvelu voidaan rakentaa osaksi arkiympäristöjä, virkistyspalveluja, kasvatus- tai koulutuspalveluja, terveyden edistämistä tai hoivaa ja hoitoa. Luonnon hyvinvointivaikutusten aktiivinen tiedostaminen ja hyödyntäminen eivät heikennä luonnon itseisarvoa ja saavutettavuutta, vaan tekevät sen merkityksen uudella tavalla ja uusille käyttäjäryhmille näkyväksi.

Trendien ja megatrendien tarkastelu sekä etnografinen havainnointi ja tulevaisuusverstastyöskentely nostivat esiin luonnon, teknologian sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden erilaiset kombinaatiot. Luonnon hyvinvointivaikutusten hyödyntäminen tiivistyy havaintojen ja keskustelujen tuloksena ennen kaikkea erilaisten rajapintojen kohtaamiseksi.

Yhteisöllinen ja moniaistinen luonnon kokeminen

Sosiaalinen vuorovaikutus näyttäytyy eri muodoissaan ”liimana”, joka yhdistää luontoa ja teknologiaa niin ihmisten arjessa kuin juhlassa. Samalla kun luonto näkyy ihmisten yksilöllisissä elämäntavoissa ja valinnoissa esim. sisustuksessa, kaupunkiviljelyssä ja muissa harrastuksissa jne., haluavat ihmiset jakaa kokemuksiaan sosiaalisessa mediassa. Halu kokea yhdessä uutta synnyttää tapahtumia, jotka saavat voimaa erilaisista tiloista ja niiden tietoisesta muotoilusta – puitteinaan luontoympäristöt, kuten puistot, jokivarret ja vanhat kulttuurimaisemat. Ravintolapäivät ja muut improvisoidut pop up -tapahtumat saavat seuraajia, joissa luonnon tarjoama hyvinvointi on keskeisessä roolissa. Moniaistisuus on läpäisevä trendi: luonnon elementit tulevat kuluttajan ”iholle” eri aistien kautta niin luonnonmukaisia elämyksiä kuin viimeisintä teknologiaa painottavissa ratkaisuissa.

Teknologia mukana luontomatkailun ja terveyden edistämisessä

Ihmisten luontosuhteet ovat muutoksessa. Terveysvalmennusta tarjoavat yritykset houkuttelevat yhä enemmän ulkomaisia turisteja Suomeen yhdistämään liikunnan, elämänhallinnan kehittämisen ja puhtaan luonnon. Käytössä ovat uusinta teknologiaa hyödyntävät mobiilit sovellukset, jotka mahdollistavat ympäristöolosuhteiden tarkkailun ja yksilöllisten liikuntasuoritusten suunnittelun. Palveluja löytyy hyvin erilaisille asiakasryhmille: ns. luontoistetut sisäliikuntatilat palvelevat niitä, joille ulkona liikkuminen ei ole houkuttelevaa. Veden merkitys hyvinvointia lisäävänä elementtinä tiedostetaan aiempaa vahvemmin. Erilaisten vesiliikuntamuotojen (avantouinti, rentoutuskellunta ym.) kysyntä eri käyttäjäryhmissä kasvaa.

Käyttäjälähtöisiä palveluja arjen ongelmiin

Tulevaisuuden uudet luonnosta hyvinvointia ammentavat palvelut syntyvät yhteistyössä kuluttajien kanssa. Yhdessä ideoiminen, tuottaminen ja kehittäminen ovat oiva tapa ottaa huomioon kuluttajien ja kansalaisten käytännön kokemukset luonnon voimaannuttavasta merkityksestä. Uusia avauksia voi syntyä tarpeesta löytää ratkaisuja arjen ongelmiin, jolloin uusien palveluiden kysynnän taustalla voi olla yhtä hyvin unettomuus kuin tarve päästä sähköttömään ympäristöön tai houkuttelevan korttelikeittiön tilasuunnittelu.

Kirjoittajat:

Katariina Heikkilä ja Anna Kirveennummi

FM tutkija Katariina Heikkilä ja FM tutkija Anna Kirveennummi (Tulevaisuuden tutkimuskeskus, Turun yliopiston Kauppakorkeakoulu) ovat erikoistuneet arjen tulevaisuuksiin ja kulttuurisen muutoksen kysymyksiin.

 

Tutustu myös Katariina Heikkilän ja Anna Kirveennummen julkaisuun ”Tulevaisuuskuvia luontokokemusten hyödyntämisestä”

Mistä on kyse?