archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Minkälaiselle osaamiselle Suomessa on kysyntää? Tutki valtakunnallisia osaamiskarttoja uuden Microcompetencies-palvelun avulla

Headain tekoäly mahdollistaa osaamisen kysynnän ja tarjonnan tunnistamisen uudella tavalla – ja nyt jokainen voi tutkia, minkälaista osaamista Suomessa kaivataan.

Kirjoittaja

Heli Nissinen

Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Viisi kuukautta on vierähtänyt siitä, kun Sitran juhlavuosiponnistuksen, Ratkaisu 100 -haastekilpailun voittajat julkaistiin Vantaan tiedekeskus Heurekassa 16.11. Miljoonan euron palkinto jaettiin puoliksi kahdelle kilpailussa kisaavalle ratkaisulle. Toinen voittajista oli tekoälyn osaamisen tunnistamiseen valjastava Headai.

Tänään Headai on julkaissut Microcompetencies-palvelun, joka tarjoaa reaaliaikaiset työvälineet osaamisten ja niiden tarpeiden nopeaan kartoittamiseen sekä päätöksentekoon laadukkaaseen ja analyyttiseen osaamistietoon perustuen.

Tekoälyavusteinen palvelu osaamisen ja sen kysynnän kartoittamiseen

Tekoälyyn perustuva Microcompetencies-työkalu pohjautuu verkossa avoimesti käytettävissä olevaan dataan, josta se visualisoi suomalaisen osaamisen ja sen tarpeen osaamiskarttoina. Avoin osaamisdata on peräisin erilaisista julkisista verkkopalveluista ja -arkistoista, kuten koulutusorganisaatioiden verkkosivuilta, TE-palveluista, yritysten www-sivuilta ja tiedejulkaisuista.

Kerätyn datan prosessointiin osaamiskartoiksi Headain tekoäly käyttää hyväkseen koneoppimista ja neurolaskentaa.

Tänään julkaistu palvelu tarjoaa näkymän siihen, millaista kysyntää osaamiselle Suomesta löytyy.

”Osaamiskartat tiivistävät kaikki keskeiset osaamiset semanttisiksi malleiksi, joita voidaan käsitellä tekoälyn avulla tehokkaasti ja yhtä laadukkaasti kuin analyytikko tai tutkija niitä käsittelisi”, kertoo Headain Harri Ketamo. ”Teknologia pilkkoo ja mallintaa markkinoiden kannalta oleelliset tehtävät, työt ja osaamiset mikro-osaamisten tasolla, jolloin osaamiskarttojen tarkkuus auttaa kokonaiskuvan muodostamisessa.”

Tänään julkaistu palvelu tarjoaa näkymän siihen, millaista kysyntää osaamiselle suomalaisissa kaupungeissa, toimialoilla ja organisaatioissa on. Käyttäjä saa reaaliaikaisen näkymän suomalaiseen kansalliseen ja paikalliseen osaamisen kysyntään hyödyntäen avoimen datan mahdollisuuksia.

Palvelusta voi etsiä vastausta kysymyksiin, kuten mitä osaamista Helsingissä etsitään tai miten eri kaupunkien kysyntä eroaa toisistaan. Mitkä ovat eri kaupunkien tai alueiden vahvuudet tai haasteet osaamisen näkökulmasta? Palvelun käyttäjä voi verrata edellä mainittuja osaamiskarttoja toisiinsa.”

Osaamisesta käytetty kieli palvelun keskiössä

Miksi teknologian hyödyntäminen tällä tavalla on mahdollista vasta nyt?

”Microcompetencies-palvelualusta on monen teknologisen innovaation summa”, Ketamo kertoo. ”Viime vuosina kiihtynyt datan digitalisoiminen on kasvattanut datan määrää ekspotentiaalisesti, joka mahdollistaa osaamisen uudenlaisen tarkastelun. Toisaalta sopivia algoritmejä ei ole ollut laskemaan valtavia datamääriä. Laskentatehot ovat myös kasvaneet merkittävästi, jotta edellä mainitut asiat ovat mahdollisia.”

Microcompetencies-palvelualusta on monen teknologisen innovaation summa.

Ketamo ja Passi-Rauste puhuvat kilpaa monille tuiki tuntemattomista termeistä, kuten semanttinen laskenta ja ontologiat.

”Tekoälyn tekemän semanttisen, eli kieltä ja eri termejä tarkastelevan, laskennan avulla viemme osaamisten mallintamisen mikro-osaamisten tasolle eli paljon yksityiskohtaisemmaksi verrattuna markkinoilla oleviin yleisellä tasolla kuvattuihin ammattikuvauksiin,” selittää Ketamo. ”Datan keskiössä on siis osaamisesta käytetty kieli.”

Kysyntää kolmella eri mantereella

Viime kuukausina Headain tuotantotiimiä on ollut haasteellista tavoittaa: milloin puhelimeen vastataan Texasista, milloin sähköposti tulee Pekingistä. Kiinnostusta teknologiaa kohtaan tuntuu löytyvän.

”Näin on”, Headain Anu Passi-Rauste iloitsee. ”Olemme kiertäneet Suomen lisäksi Aasiassa; Kiinassa ja Intiassa ja lännessä Amerikassa ja olemme saaneet valtavasti hyvää palautetta. Kiinnostusta yhteistyöhön ja palvelun käyttöön on valtavasti.”

Headain Anu Passi-Rauste esitteli Microcompetencies-palvelua Yhdysvalloissa keväällä 2018

Passi-Rausteen mukaan syy löytyy eri puolilla maailmaa tunnistetuista samoista haasteista; työelämästä on tullut pirstaleisempaa ja osaavan työvoiman löytäminen ja tunnistaminen on entistä hankalampaa. Ajantasaista tietoa osaamisesta tarvitaan kipeästi, mutta ratkaisuja tähän ei juuri ole. Headain kehittämä ratkaisu vaikuttaa siis potentiaalisesti mullistavalta.

Ajantasaista tietoa osaamisesta tarvitaan kipeästi, mutta ratkaisuja tähän ei juuri ole.

Myös Suomessa ongelmaan on havahduttu. Osaavan työvoiman saatavuus on yksi keskeisistä esille nousevista kysymyksistä eilen alkaneessa tämän kevään kehysriihessä, jossa hallitus tekee päätöksiä valtion tulevista menoista ja tuloista. Taustalla on näkemys, jonka mukaan miljoona suomalaista pitäisi kouluttaa uudelleen tulevan kymmenen vuoden aikana. Ajankohtaiset osaamiskartat voidaan nähdä työvälineinä, joiden avulla hahmottaa, millaista muuntokoulutusta pitäisi tarjota, joka täydentää olemassa olevaan osaamista.

Tekoäly: uhka vai mahdollisuus?

Uusi Microcompetencies-palvelu mahdollistavaa tekoälyn avulla paljon, mutta tekoälykeskustelu herättää kuitenkin ihmisissä myös pelkoa.

”Meidän palvelussamme tekoäly ei korvaa ihmisiä, vaan päinvastoin: se laittaa ihmisen ja ihmisten osaamisen keskiöön”, kommentoi Passi-Rauste. ”Olemme saaneet myös kiitosta siitä, miten ratkaisussamme tekoälyn käyttö avautuu käytännössä. Tekoälystä puhutaan paljon, mutta sen soveltaminen liiketoiminnassa ja eri toimialoilla on vielä alkuvaiheessa. ”

Passi-Rausteen mukaan erityisesti koulut ja oppilaitokset ovat tuoneet esille, miten Hedain ratkaisu auttaa heitä ymmärtämään, mitä osaamista mahdollisesti jollain alueella, toimialalla tai tietyssä ammattinimikkeessä tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

”Oppilaitoksille informaatio on erityisesti olennaista, jotta he tietävät, mihin he kouluttavat opiskelijoitaan, millaisia osaamisia tulisi sisällyttää kurssitarjontaan, miten heidän opetussuunnitelmansa vastaa kysyntää”, jatkaa Passi-Rauste.

Miltä Headain tulevaisuus näyttää?

”Hihat on kääritty, vauhti on kova ja tunnelma korkealla”, kommentoivat Passi-Rauste ja Ketamo hymyillen. ”Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa sekä Suomessa että ulkomailla. Julkisen palvelun rinnalle avaamme pian asiakaskohtaisen palvelun. Sitä asiakas hyödyntää omista tarpeistaan lähtien ja omaa dataa hyödyntäen.”

Tavoitteet Headailla ovat selkeät: halu nopeuttaa yritysten osaavan työvoiman saantia ja mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyä.

”Haluamme tarjota palvelun, joka motivoi ihmisiä oppimaan uutta ja joka tarjoaa mahdollisuuksia, tukea ja työvälineitä urapolun suunnitteluun ja vastaa kysymykseen, mihin olen valmis nyt ja mihin sovin muutamalla lisäosaamisella?” toteaa Passi-Rauste.

Ketamo on samoilla linjoilla:

”Olemme ratkaisemassa globaalia haastetta: työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa. Tarve osaamisen tehokkaaseen tunnistamiseen on niin yritysten, koulutusorganisaatioiden kuin julkisen sektorinkin yhteinen haaste, jota haluamme olla mukana ratkaisemassa.”

Tutustu osaamiskarttoihin verkossa täällä: www.microcompetencies.com

Lisätietoja:

Harri Ketamo, harri.ketamo@headai.com, +358 505285006
Anu Passi-Rauste, anu.passi-rauste@headai.com, +1-5713375433

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?