archived
Arvioitu lukuaika 9 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutustu lipunkantajiin!

Tulevaisuuden työpaikka -projektin lipunkantajat esittäytyvät.

Kirjoittaja

Saara Rimon

Johtava asiantuntija, Luonto ja arki sekä PSLifestyle

Julkaistu

Keitä ovat lipunkantajat, Tulevaisuuden työpaikka  -projektin aktiivit? Tutustu näihin inspiroiviin ihmisiin ja tahoihin, jotka jakavat käsityksen systeemisestä muutostarpeesta työelämässä ja haluavat rohkaista työpaikkoja mukaan uudistumiseen. Lipunkantajat ovat Tulevaisuuden työpaikka -projektin sparrareita, aktiivisia keskustelijoita ja työelämän vaikuttajia ja he tapaavat kerran kuukaudessa järjestettävissä lipunkantajatilaisuuksissa.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Leena Airola

Leena Airola kuvaa itseään arvopohjaiseksi muutostilanteiden ammattilaiseksi AS3:sta. Hän uskoo ihmisiin ja heidän potentiaaliinsa. Tukemalla ihmisiä yksilöllisesti myötävaikutamme siihen, että jokaiselle löytyy mielekäs paikka työelämässä, Leena kertoo. Hänen mukaansa saadaksemme Suomen nousuun on meidän tehtävä ja ajateltava asioita uudella tavalla. Yhdessä ideoimalla ja hyvien toimintamallien jakamisella saamme hyvän kiertämään.

Perttuli Arhola

Perttuli ”Perza” Arhola työskentelee Sitrassa tieto- ja asiakirjahallinnon asiantuntijana. Perttuli kokee, että vielä tänäkään päivänä työnantajat eivät hyödynnä työntekijöittensä todellista osaamispotentiaalia ja intohimoja, vaan ”pelit pelataan” kiveen hakattujen toimenkuvien, kankeiden rekrytointiprosessien ja ”tutkinto on edellytys” -ajattelun kautta. Haluaisin tuoda oman työurani oppeja, kokemuksia ja ajatuksia mukaan muutokseen, normaalin kehittäjäkonseptin ulkopuolelta – ehkä hiukan eri tavalla mihin on totuttu, Perttuli kertoo.

Maija Heino

Maija Heino on toiminnan- ja henkilöstönkehittämisen ammattilainen. Maija ajattelee, että organisaatiot tarvitsevat tukea isossa työelämän muutoksessa. Muutos on iso mahdollisuus, joka kannattaa hyödyntää mahdollisimman hyvin, sanoo Maija.

Virpi Hyytiä

Virpi Hyytiä on myynninjohtamisen, muutosjohtamisen ja kasvun kulttuurin asiantuntija. Virpin mukaan kasvun johtamisella on erittäin voimakas merkitys yrityksen kannattavuuteen, asiakastyytyväisyyteen, työmotivaatioon ja työtyytyväisyyteen. Kasvun johtamisessa oleellista on löytää kaaoksen ja järjestyksen tasapaino, hän sanoo. Kaaosta tarvitaan luomaan uutta, uusiutumaan ja varmistamaan kasvun jatkuminen. Kasvua syntyy ihmisten kehittymisen kautta.

Outi Ihanainen-Rokio

Outi Ihanainen-Rokio on liiketoimintakasvun asiantuntija, jonka intohimona on kehittää ihmisiä ja organisaatioita löytämään ja hyödyntämään piilevää potentiaaliaan. Outin mukaan Suomi uudistuu ihmisten osaamista ja toimintaa uudistamalla sekä rohkealla uudelleenajattelulla. Ajatukset muuttuvat yhteiseksi, monentasoista hyvinvointia tuottavaksi toimintaenergiaksi juuri työpaikoilla. Siellä tarvitaan meidän jokaisen panosta, Outi summaa.

Pauliina Inervo

Pauliina Inervo uskoo ihmisten jatkuvaan uudistumiseen sekä yhteistyön voimaan. Pauliina haluaa näyttää, että rohkealla uudistumisella sekä ketterällä yhteistyöllä on mahdollista saada Suomi satasella nousuun. Yritysten välisen yhteistyön synnyttämästä potentiaalista on leijonan osa edelleen hyödyntämättä. Pauliina haluaa työpaikkansa Trimmi Inspiren väen kanssa olla mukana luomassa organisaatioille ja niissä työskenteleville yksilöille mahdollisuuksia tulosloikkien tekemiseen: innostusta, motivaatiota ja menestystä.

Riitta-Elisa Juntunen

Riitta-Elisa Juntunen uskoo, että jokaisen yksilön vahvuuksien arvostaminen, monimuotoinen työyhteisö sekä merkityksellisen työn tekeminen ovat avaimia tulevaisuuden menestykseen.  Riitta-Elisa haluaa olla mukana luomassa työelämää, jossa kaikkien potentiaali saadaan esiin ja arvostus tehdään näkyväksi.  Riitta-Elisan motto kuuluu näin: Arvostus + Kiitos = Menestys

Jari Karjalainen

Jari Karjalainen kertoo olevansa utelias kehittäjä, joka tavoitteellisesti ja kokonaisvaltaisesti rakentaa menestyksekästä yrityskulttuuria. Hänen mielestään meillä on työelämässä käyttämättömiä mahdollisuuksia, joista suurin on ihminen – työntekijä itse. Jari haluaa olla mukana rakentamassa maailman parasta työyhteisökulttuuria ja tuloksekkaita huipputyöpaikkoja.

Mika Korhonen

Mika Korhonen kertoo rakentavansa omalla toiminnallaan arvoille rakentuvaa maailmaa, remontoiden työpaikkoja ja olemalla mukana keskusteluissa paikallisella, kansallisella ja globaalilla tasolla. Mikan mukaan samalla, kun vanha maailma ympärillämme näyttää luhistuvan kiihtyvällä vauhdilla, on syntynyt maailmaa uudelleenrakentava, arvoille perustuva prosessi. Liike- ja työelämä voi olla tässä uudistumisessa tiennäyttäjänä, ja Mika haluaa antaa oman panoksensa tähän positiiviseen kehitykseen.

Johanna Kotipelto

Johanna Kotipelto kertoo olevansa muutoksentekijä julkishallinnossa, intohimoinen uudistaja ja verkostoi(tu)ja. Kaikkien osaamista tarvitaan; yhdessä olemme enemmän, sanoo Johanna. Uusi työ on uskaltamista mutta myös kivaa, kun meillä on vahva yhteinen tavoite ja turvallinen tila kokeilla uutta.

Juhana Lamberg

Juhana Lamberg on Mustin ja Mirrin Suomen maajohtaja, joka yrittää pitää jalat maassa ja kädet savessa. Juhana haluaa auttaa muita onnistumaan ja kehittymään, jolloin myös ketju kehittyy. Tulevaisuuden työpaikan rakentaminen tuo sekä itselle että muille hyvää energiaa, joka jo itsessään tekee työpaikoista parempia. Juhanan mukaan hyvien käytäntöjen jakaminen organisaatioiden välillä auttaa tekemään työpaikoista parempia ja se parantaa myös kilpailukykyä.

Reija Lehtonen

Reija Lehtonen työskentelee Pfizer Suomen henkilöstöjohtajana ja pyrkii työssään luomaan edellytykset sille, että yrityksen tärkein voimavara eli ihmiset kokevat tekevänsä merkityksellistä työtä suomalaisten potilaiden hyväksi, tulevat kohdelluiksi reilusti ja pääsevät kehittämään niin itseään, työtään kuin työpaikkaansakin avoimessa, luottavassa ja vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. Reijan mukaan suomalaisten työpaikkojen johtamista sekä kulttuuria ja ihmisten osaamisia kehittämällä voimme saada työelämän laadusta todellisen edun Suomen kilpailukyvylle. Työelämä kehittyy tekoja tekemällä ja kehitys nopeutuu yhdessä jalostamalla.

Nina Leppäkangas

Nina Leppäkangas työskentelee henkilöstöpäällikkönä The Orange Companyssa. Hän panostaa etenkin konsernin yritysten henkilöstön työhyvinvointiin sekä työkulttuurin tukemiseen ja rakentamiseen. Nina sparraa myös konsernin intressipiirissä olevia start-up yrityksiä henkilöstönäkökulmasta, mutta liiketoimintaa vahvasti tukien. Nina uskoo, että ihmisen osaamisen potentiaali on rajaton, kun hän oivaltaa miten käyttää omia kykyjään ja intohimojaan myönteisesti joka päivä, pienissäkin asioissa.

Sirke Lohtaja-Ahonen

Sirke Lohtaja-Ahonen on työyhteisöviestinnän ja lukijalähtöisen kirjoittamisen intohimoinen ammattilainen. Sirken johtotähtenä on hänen tärkein arvonsa, auttaminen. Sirke uskoo kannustavan palautteen voimaan ja siihen, että kaikesta voi viestiä ymmärrettävästi ja kiinnostavasti. Valmentajana, mentorina ja tekstien tekijänä Sirke tekee maailmasta parempaa paikkaa meille kaikille.

Minna Palhamo

Minna Palhamo listaa titteleikseen toimitusjohtaja, juristi, äiti ja vaimo. Hän tarkastelee ilmiöitä mielellään uusista kulmista ja kertoo esittävänsä kerettiläisiä näkemyksiä. Minna uskoo onnistumiseen yhdessä tekemällä. Hän haluaa vaikuttaa siihen, että ihmisten osaaminen puhkeaa kukkaan. Kun puhallamme yhteen hiileen, niin pystymme mihin vain, Minna sanoo.

Henna Peltola

Henna Peltola on työelämän ja ajan ilmiöistä, työyhteisöjen dynamiikasta ja johtamisesta kiinnostunut kehityspäällikkö OP:ssa. Johannan mukaan suomalainen hyvinvointi perustuu työlle. Hän haluaa olla mukana rakentamassa parempaa työelämää, joka edesauttaa meitä kaikkia menestymään.

Elisabeth Ritola

Elisabeth Ritola on äiti ja yrittäjä, joka uskoo, että uudistuminen on tärkeää ja se on aloitettava itsestä. Elisabeth haluaa olla mukana uudistamassa työpaikkoja, koska hän näkee, että perinteisiä rakenteita murtamalla voidaan löytää uudenlaista merkityksellisyyttä työstä.

Leena Saario

Leena Saario on matkailun ja kaupan alan HR-ammattilainen, jonka tavoitteena henkilöstön kehittäminen ratkaisukeskeisyyden kautta. Leena haluaa, että myös kaupan ja palveluiden aloilla ollaan mukana kehittämässä toimintaa ja uudistamassa työn tekemistä. Osallistumalla saamme jaettua hyviä käytäntöjä ja saamme oppia samalla itse uutta, jota voi hyödyntää omassa organisaatiossa, Leena uskoo.

Erkki Salminen

Erkki Salminen on Goforen kulttuurista ja osaamisista vastaava johtaja, jonka sydämenasiana on huolehtia, että heillä työskentelevät Suomen osaavimmat ja parhaiten työssään viihtyvät työntekijät. Erkki uskoo, että digitalisaation muuttaessa työelämää jatkuvan kehittymisen merkitys korostuu entisestään. Hän haluaa vaikuttaa siihen, että mahdollisimman moni suomalainen työpaikka ja työntekijä on valmis tähän muutokseen.

Sami Sulkko

Sami Sulkko on Riihimäen kaupunginjohtaja. Hän haluaa tehdä hommia työpaikkojen uudistamiseksi, koska kymmenen vuoden kuntajohtajakokemus on osoittanut, että suurin tuottavuuspotentiaali on tavassa toimia ja työntekijöiden motivaatiossa ­- käytännössä siis johtamisessa. Pelkkä rakenteiden uudistaminen ei riitä, sanoo Sami.

Päivi Tainio

Päivi Tainio on HR-ammattilainen, joka haluaa omalla työllään olla vaikuttamassa siihen, että ihmisten johtamisen tavat ja ihmisiin investoiminen nousevat keskiöön mietittäessä organisaatioiden menestystekijöitä. Paula uskoo siihen, että yhdessä tekemällä saamme parempia tuloksia kuin yksin. Ihmismieli urautuu helposti, mutta altistumalla erilaisille näkökulmille, verkostoitumalla ja yhdessä tekemällä säilytämme uudistumiskyvyn.

Maarit Virta

Maarit Virta auttaa yrityksensä kautta organisaatioita kehittämään osaamistaan lisäämällä henkilöstön osaamisen jakamista ja tukemalla uuden osaamisen rakentamista. Maaritin mukaan osaamisen potentiaalia jää nyt valtavasti hyödyntämättä, kun henkilöstö eli osaajat eivät ole täysillä mukana osaamisen kehittämisessä eli sen jakamisessa, vahvistamisessa ja uudistamisessa.

KEVA

Julkisen sektorin eläkevakuuttaja Keva huolehtii kunta-alan, valtion, kirkon ja Kelan henkilöstön eläkeasioista. Kevan työelämäpalvelut auttavat asiakkaita kehittämään työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista sekä työkyvyn tuen prosesseja. Palveluilla voidaan hallita työkyvyttömyyden aiheuttamia kustannuksia ja pidentää työuria. Julkisen sektorin uudistuessa Keva on mukana tukemassa muutosta ja vaikuttamassa näin julkisen sektorin työn tulevaisuuteen.

Koulutusrahasto

Koulutusrahasto on työmarkkinaosapuolten hallinnoima rahasto, joka vauhdittaa työelämässä olevien aikuisten osaamisen uudistamista aikuiskoulutustuen ja ammattitutkintostipendin avulla. Koulutusrahastossa ajatellaan, että työmarkkinoiden rakennemuutoksessa yksilön oma aktiivisuus ja jatkuva osaamisen kehittäminen ovat yhä tärkeämpiä. Sekä työntekijän että työnantajan menestyksen kannalta on olennaista, että osaaminen vastaa muuttuvan työelämän tarpeita.

Työ 2.0. – Lupa tehdä fiksummin

TYÖ 2.0 – Lupa tehdä fiksummin on valtiovarainministeriön, Valtiokonttorin, Senaatti-kiinteistön ja Valtorin yhteistyöprosessi. Työ 2.0 antaa työkaluja, käytännön malleja ja vinkkejä valtionhallinnon työntekemisen tapojen uudistamiseen. Projektissa uskotaan, että työ ei ole enää paikka, mihin mennään, vaan se, mitä tehdään. Tekemällä fiksusti töitä saadaan aikaan enemmän vähemmällä ja säästetään aikaa, rahaa ja hermoja.  Tästä hyötyvät sekä asiakkaat että oma työyhteisö.

Valtion henkilöstöjohtamisen tuki Valtiokonttorissa

Valtion henkilöstöjohtamisen tuki Valtiokonttorissa tuottaa palvelumalleja, yhteisiä työvälineitä sekä analysoitua tietoa valtion hyvän ja yhtenäisen henkilöstöjohtamisen tueksi. Tavoitteina ovat toimivat ja hyvinvoivat työyhteisöt sekä laadukkaat toimintatavat niin virastojen arjessa kuin muutostilanteissa. Valtion henkilöstöjohtamisen tuessa uskotaan, että toimiva ja tehokas valtionhallinto on kansallinen menestystekijä. Menestys syntyy hyvän johtamisen ja aktiivisen henkilöstön kautta.

 

Mistä on kyse?