Haku
Arvioitu lukuaika 2 min

Usein kysyttyä Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailusta

Tähän dokumenttiin on koottu kysymyksiä ja vastauksia yleisimpiin ja tärkeimpiin kysymyksiin Kesätöitä kiertotaloudesta -ideakilpailusta.

Julkaistu

Miten koronakriisi ja sen vaikutukset pitää huomioida hankkeessa? ​ 

Hankkeen toteutettavuus on yksi ideakilpailun arviointikriteereistä. Odotamme, että kunnat noudattavat hallituksen päivittyviä suosituksia ja toimivat kesätyöhankkeissaan näiden mukaan.  

Täytyykö kesätyöntekijän rekrytoinnin olla avoin ja julkinen?

Kunta vastaa itse kesätyöntekijän rekrytoinnista parhaaksi katsomallaan tavalla. Esimerkiksi lomautustilanne tai rekrytointikielto voi vaikuttaa siihen, järjestetäänkö rekrytointi avoimena hakuna. 

Voiko hankkeen kestoa pidentää kahdesta kuukaudesta, jos työntekijä työskentelee osa-aikaisesti?

Kyllä voi. Työntekijä voi työskennellä esimerkiksi 50% tai 80% työajalla, jolloin työsuhteen kesto voi olla pidempi kuin 2 kuukautta. Hankkeen tulee kuitenkin toteutua 1.6.-30.9. välillä. Sitran rahoittama maksimisumma pysyy samana työsopimuksen kestosta riippumatta.

Voiko kesätyöprojektin jakaa useamman työntekijän kesken?

Kyllä voi. On mahdollista esimerkiksi palkata kaksi eri kesätyöntekijää kuukauden kestäviin työsuhteisiin. Pyrimme löytämään joustavan tavan toteuttaa valitut hankkeet. Sitran korvaamat työnantajakulut lasketaan kuitenkin yhden työntekijän mukaan, jolloin ylimääräiset työnantajakulut jäävät kunnan vastuulle. 

Mitä tapahtuu, jos hanke keskeytyy, esimerkiksi työntekijän irtisanoutumisen vuoksi? 

Sitra korvaa kulut toteutuneiden palkka- ja henkilöstökulujen mukaan. Tarvittaessa tukea voidaan myös palauttaa. 

Millainen rahoitussopimuksen liitteeksi laitettava hankesuunnitelma on?​ 

Hakijan täyttämä ilmoittautumislomake toimii hankesuunnitelman pohjana. Sitä tarkennetaan tarvittaessa yhdessä, mutta pyrimme siihen, että prosessi on kunnille mahdollisimman kevyt.

Millainen loppuraportti hankkeesta tehdään?​ 

Sitra lähettää osallistuville kunnille loppuraporttipohjan. Pyrimme tässäkin siihen, että prosessi on mahdollisimman kevyt. Loppuraportti tulee toimittaa 30.11. mennessä.  

Liittyykö kuntien viestintään vaatimuksia?​ 

Kesätyöhankkeista viestiminen ei ole haun ehto tai arviointikriteeri, mutta kannustamme ja autamme kuntia viestimään kesätyöhankkeistaan omissa viestintäkanavissaan. Hankkeesta viestiessä tulee mainita rahoituskumppani Sitra. 

Hakuohjesivulla mainitaan, että palkkakuluja korvataan korkeintaan 2000€/kk + työnantajakulut. Onko niin, että työnantajakulut korvataan kiinteällä kertoimella 1,5 vai ainoastaan todelliset kulut?

Sitra korvaa toteutuneet kulut. Henkilösivukustannuksiksi Sitra hyväksyy työnantajan lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut (esim. sosiaaliturvamaksu, työeläke-, työttömyys-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu) siltä osin, kuin ne liittyvät hankkeen tehollisen työajan palkkoihin sekä palkallisiin poissaoloihin liittyvät erät: loma-ajan ja sairausajan sekä arkipyhien palkat + lomarahat.


 

Mistä on kyse?