archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uusi koulutus toteutuu verkostoissa

Uusi koulutus -foorumi haastaa toimintakulttuuriin uudistamiseen mm. yhteisöllisyyden ja verkostojen voiman avulla.

Kirjoittaja

Päivi Hirvola

Johtaja, Koulutus

Julkaistu

Miksi hyvät käytännöt ei leviä? Miksi yksin tekemisestä on niin vaikea luopua? Uusi koulutus -foorumi haastaa toimintakulttuuriin uudistamiseen. Yksi keskeinen muutos liittyy yhteisöllisyyteen ja verkostojen voimaan. Foorumi on pyrkinyt toimimaan kuten julistaa: avoimesti ja vuorovaikutteisesti.

Helmikuussa foorumin yhteisömanagerina toiminut Pauliina Mäkelä kirjoitti, kuinka vertaisoppiminen ja näkyväksi tekeminen on helppoa, kun toimii verkossa vertaisena erilaisissa yhteisöllisissä verkostoissa ja ryhmissä. ”Opitaan yhdessä, juhlitaan virheitä” on yksi Uusi koulutus –foorumin keskeisistä viesteistä. Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä tällainen myönteinen parastamis-ajattelu on kuitenkin edelleen kaukana monien arjesta.

Tulevaisuuden oppiminen toteutuu yhä enenevissä määrin verkostoissa, ja foorumi on pyrkinyt toimimaan kuten julistaa: avoimesti ja vuorovaikutteisesti. Viime vuoden joulukuusta lähtien foorumin 31 hengen ydinryhmä ei ole tyytynyt pohtimaan koulutuksen tulevaisuutta ainoastaan omassa pienessä porukassaan vaan on pyrkinyt aitoon ja avoimeen dialogiin sekä koulutuskentän toimijoiden että muuten koulutuksen kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen kanssa. 

Miten dialogiin sitten päästään? Viimeisen puolen vuoden aikana foorumilaiset ovat keskustelleet, jakaneet sisältöä ja haastaneet koulutuskentästä kiinnostuneita keskusteluun sosiaalisessa mediassa. Äärimmäisen hyväksi alustaksi on osoittautunut tulevaisuuden koulutukselle pyhitetty ja keskustelua varten perustettu Facebook-ryhmä.

Muutos tehdään yhdessä

Kevään ja foorumin päätteeksi teimme verkostokyselyn Uusi koulutus -Facebook-ryhmän jäsenille tavoitteenamme mitata mm. ryhmän vaikuttavuutta, koota oppia jatkoa varten ja saada ideoita, kuinka foorumin päätyttyä kesäkuusta 2015 eteenpäin ryhmässä toimitaan. Oli hienoa huomata, että verkostokyselyn vastaajista lähes 90 prosenttia yhtyi väittämään, että ryhmä on edistänyt poikkiyhteiskunnallista vuoropuhelua eri toimijoiden kesken. Yhtä mieltä oltiin myös siitä, että ryhmän sisällöt ja keskustelut edustavat tarvittavaa uutta ajattelua ja uusia näkökulmia. Kyselymme vastaajista peräti 90 prosenttia oli yhtä mieltä siitä, että ryhmä edistää koulutuksen uudistumista.

Ryhmässä on ollut mukana eri-ikäisiä, eri ammattien edustajia opiskelijoista eläkeläisiin, opettajista yrittäjiin ja asiantuntijoista johtajiin. Lifelong, lifewide learning onkin juuri sitä, mitä Uusi koulutus -foorumi haluaa edistää.

Foorumin ryhmä Facebookissa ei toki ole ainut laatuaan vaan koulutukseen ja oppimiseen liittyvistä teemoista käydään vilkasta keskustelua useilla eri foorumeilla. Uudistuminen on kiinni siitä, miten puheista itse kukin meistä pääsee ja tarttuu tekoihin.

”Hallitusohjelman leikkauksia suunnitellaan irti arjen kentästä. Koko koulutusjärjestelmää tulisi katsoa kokonaisuutena, löytää uusia synergioita ja tapoja organisoida koulutusta uudelleen. Toimintakulttuuria uudistamalla voisimme löytää uudenlaisia ratkaisuja ja säästääkin vanhojen rakenteiden purkautuessa” kirjoitti jokin aika sitten yksi Uusi koulutus -foorumin osallistujista Leena Pöntynen.

Tähän toimintakulttuurin uudistamiseen itse kukin meistä voi tarttua vähän eri tavoin. Omaa työtämme motivoi se, että innostus leviää ja sitä kautta puheista tulee tekoja. Uuden koulutuksen tekijöitä eivät ole vain viralliset ja järjestelmään kuuluvat tahot, vaan me kaikki. Maa, jossa kaikki rakastava oppimista on verkostojen ja vertaisoppimisen maa. 

Miten jatketaan?

Verkostokyselyn vastaajista valtaosa oli erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä tapoihin ja muotoihin, joilla Uusi koulutus -foorumin sisältöjä ja työskentelyn etenemistä on avattu. Lähes 80 prosenttia vastaajista olivat erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä tarjottuihin osallistumismahdollisuuksiin. Saimme kyselyn tuloksena – ja keväisten keskustelujenkin lomassa – myös useita erilaisia ideoita, kuinka Facebook-ryhmä voisi jatkaa foorumin päätyttyä 4.6.2015. Ryhmän jatkamista tavalla tai toisella ja etenkin tekoja, hyvien ideoiden ja käytänteiden jalkautumista pidettiin tärkeänä.

“Mahdollistaminen on avainsana. Kuinka mahdollistetaan että yksilö, yhteisö voi liittyä muutokseen.”

“Koulutuksen ja opetuksen alalla kesä tuppaa hidastamaan, jopa sammuttamaan keskustelun ja kehityksen, vaikka juuri kesällä meillä olisi aikaa makustella ja pohtia uusia tuulia ja pedagogiikan muutosta omaan tekemiseen. Parhaiten se kuitenkin tapahtuisi sosiaalisesti, yhteiskehittelyn jakamisen ja dialogin kautta. Lisäksi mietityttää, miten foorumin ideat ja käytänteet jalkautetaan ympäri maamme – vai jääkö niistä yksittäisiä kokeiluja. Ehkä näitä voisi tarjota valmiina malleina kunnille ja erilaisille täydennyskoulutusalan yrityksille. Facebook-ryhmän keskustelun soisi siis jatkuvan. Ehkä epämuodollisia kesäkokoontumisia siellä täällä. Kouluissa voisi kohdata syksymmällä.”

“Samalla tavalla kuin tähänkin asti – aktiivisesti, monikanavaisesti ja rohkeasti! Kiitos!”

Verkostoitumista ja tapaamisia kasvokkain toivottiin erityisesti. Tähän on tulossa syksyllä uutta, kun foorumin työn jatkona toimivat Koulutuskeskiviikko -tilaisuudet käynnistyvät. Ensimmäinen järjestetään Helsingissä 2.9. Tervetuloa mukaan joko paikan päälle tai verkon välityksellä! Kerromme lisää ryhmässä.

Voit lukea lisää Uusi koulutus -foorumin ajatuksista Maa, jossa kaikki rakastavat oppimista -julkaisusta. (Mitä tarkoittavat esimerkiksi teesit: Opettaja ei saa tehdä työtään yksin tai Puretaan koulu, rakennetaan kylä?) Foorumin viesteissä ja Uusi koulutus -Facebook-ryhmässä ei ole pyritty luomaan kokonaiskuvaa kaikesta siitä, mitä koulutuskentän uudistamiseen kuuluu, vaan on haluttu nostaa esiin teemoja, joista tulisi käydä nykyistä enemmän avointa ja kriittistä keskustelua. Tarkoituksena on herättää ajatuksia ja intohimoja sekä rohkaista avoimempaan, mutta rakentavaan dialogiin oppimisen muutoksesta.

Puheista tekoihin

Kun 4.6. Rakkaudesta oppimiseen -tapahtumassa kysyimme kuinka moni aikoo uudistaa koulutusta, niin 99 prosenttia vastaajista (N 350) yhtyi väittämään. Verkkokeskustelun johtopäätöksenä uudistuminen motivoi valtaosaa tarttumaan sanoista tekoihin.

Tapahtumassa ja sen ympärillä käytiin hyvin aktiivista vuoropuhelua verkon välityksellä. Parhaimmillaan yli 350 henkeä osallistui – eli ei vain seurannut striimausta, vaan osallistui. Myös esillä olleisiin Uuden koulutuksen kokeiluihin ja niiden oppeihin oli mahdollista päästä tutustumaan osana verkkovuorovaikutusta. Osalle sisällöissä oli paljon tuttua ja monille myös uusia tekemisen tapoja ja kumppanuuksia yli totuttujen toimialarajojen. Kokeilukulttuurin mukainen ketterä kehittäminen ja käytännön testaus saivat vankkaa kannatusta. Upeiden osaajien maassa riittää vielä tekemistä ennen kuin voimme yhdessä todeta, että me teimme sen – myös käytännössä.

Kun kysyimme miten aiot tarttua toimeen koulutuksen uudistamiseksi, saimme mm. seuraavat vastaukset:

”Verkostoidun edelleen muutosagenttikollegoiden kanssa ja toimin.”

”Katse eteen ja suupielet ylöspäin!” Aion kääriä hihat ja muuttaa oppimisen suunnan tunneillani – kuitenkin ainoa mitä todella voin muuttaa on itse ja esimerkillä vakuuttaa läheiset ympärillä ja osallistaa heidätkin mukaan yhteisölliseen muutokseen.

”Aion todellakin tarttua toimeen. Uskallan tehdä toisin on motto, kun lukuvuosi 2015–2016 alkaa. ”

Rakkaudesta oppimiseen -tapahtuman sisällöistä ja keskustelusta tallenteet Screenion Uusi koulutus -sivulla sekä storify-koosteessa. Kokeiluosuuteen pääset suoraan tästä linkistä.

Kirjoittajat:

Pauliina Mäkelä, yhteisöllisen median kouluttaja ja Uusi koulutus -foorumin yhteisömanageri
pauliina@kinda.fi, http://kinda.fi/ 

Päivi Hirvola, johtava asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, Sitra

Mistä on kyse?