Arvioitu lukuaika 2 min

Uusi turvallisuus -foorumin kokeilut alkavat

Uusi turvallisuus -foorumin kokeiluilla tutkitaan turvallisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Kuvaaja: Pekka Toivanen

Kirjoittajat

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia, Sitra

Hannele Laaksolahti

Johtava asiantuntija, Sitra

Kalle Nieminen

Jenni Sarolahti

Julkaistu

Sitran Uusi turvallisuus -foorumin 30 hengen poikkiyhteiskunnallinen joukko on pohtinut marraskuusta lähtien, mitä ovat tämän päivän uuden turvallisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Foorumin osallistujat ovat valinneet kokeiltaviksi 11 ideaa, joiden avulla tutkitaan, kuinka turvallisuuteen liittyviä haasteita voidaan ratkoa ja mahdollisuuksia edistää käytännön tasolla.

Ideat valittiin noin 150 idean joukosta, jossa oli mukana noin 100 avoimella ideahaulla saatua ideaa sekä noin 50 foorumilla syntynyttä ideaa.

Parhaillaan kokeiluja suunnitellaan. Tarvittaessa ideoita kehitetään ja tarkennetaan käytännön toteuttamista varten. Kehitys ja toteutus tehdään yhteistyössä julkisen hallinnon, kaupunkien, kuntien, kirjastojen, turvallisuusalan ja palvelumuotoilun ammattilaisten sekä yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Kokeilut auttavat teoreettisen ajattelun tarkentamisessa

Kokeiluista saadaan tuloksia 10.3. mennessä, jonka jälkeen saatuja oppeja peilataan foorumilla syntyneeseen ajatteluun.

– Testaamme kokeilujen avulla, päteekö Uusi turvallisuus -foorumilla syntynyt teoriaan pohjaava ajattelu käytännössä. Kokeiluista saadut opit tullaan peilaamaan foorumin työhön, jolloin käsitys uudesta turvallisuudesta syntyy sekä teoriasta että käytännön kokeiluista yhdessä, Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström kertoo.

– Kokeilujen kautta haluamme myös antaa muille toimijoille mahdollisuuden tulla mukaan sekä ideoiden kehittelyyn että varsinaiseen toteuttamiseen, Hellström jatkaa.

Turvallisuutta on foorumilla käsitelty viiden eri teeman näkökulmasta; kyberturvallisuuden, turvallisuusmarkkinan, resilienssin eli muutosjoustavuuden, osallisuuden sekä dialogin ja yhteistyön.

Kokeilujen jälkeen foorumin työ jatkuu uuden turvallisuusajattelun kiteyttämisen parissa. Foorumin lopputuotokset julkistetaan loppukeväästä.

Foorumin työn etenemistä ja kokeiluja voi seurata ja kommentoida osoitteessa http://www.sitra.fi/tulevaisuus/uusi-turvallisuus, Twitterissä hashtagilla #uusiturvallisuus sekä Facebookissa osoitteessa http://www.Facebook.com/uusiturvallisuus.

Kokeiltaviksi valitut ideat

Uusi turvallisuus -foorumin osallistujat

Lisätietoa Sitran Uusi turvallisuus -foorumista:

Eeva Hellström, johtava asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, +358 294 618 276
Jenni Sarolahti, asiantuntija, viestintä, +358 294 618 476

Lisätietoa kokeiluista:

Hannele Sirkkanen, asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, +358 294 618 248
Kalle Nieminen, avustava asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, +358 29 461 8223
Tatu Leinonen, harjoittelija, viestintä, +358 29 461 8278

Ota yhteyttä
 
Kalle Nieminen
 
Jenni Sarolahti

Aihe

Koulutus

Sitran koulutustoiminta vahvistaa suomalaisten päättäjien ja vaikuttajien kykyä yhdessä tarttua tulevaisuuden kannalta keskeisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin.

Kirjoittajat

Eeva Hellström

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia, Sitra

Hannele Laaksolahti

Johtava asiantuntija, Sitra

Kalle Nieminen

Jenni Sarolahti

Julkaistu

Suosittelemme

Mistä on kyse?