Kuvaaja: Pekka Toivanen

Julkaistu 11.02.2014

Uusi turvallisuus -foorumin kokeilut alkavat

Uusi turvallisuus -foorumin kokeiluilla tutkitaan turvallisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.
Kirjoittajat
Kirjoittajan profiilisivu: Eeva Hellström
Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia, Sitra
Eeva Hellström on Sitran ennakointitoiminnan strategia-asiantuntija. Näiden sanojen takana piilee sekä ajattelija että tekijä, jonka käsissä monimutkaisetkin sisällöt sulautuvat luovasti yhteen ja irralliset ideat muokkautuvat vaikuttaviksi konsepteiksi.
Asiantuntija, Yhteiskunnallinen koulutus, Sitra
Hannele Laaksolahti innostuu aina, kun on mahdollisuus tuoda ihmisiä yhteen oppimaan ja luomaan uutta yhteiskunnallisen kysymysten parissa. Nykyisessä työssään hän kehittää rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun kompetenssia ja sen tueksi tarvittavia työkaluja Sitran Erätauko-projektissa.
Kirjoittajan profiilisivu: Kalle Nieminen
Johtava asiantuntija, Sitra Lab, Sitra
Kalle Nieminen uskoo valtion vahvaan rooliin innovaatioiden takana. Päivätyössään hän toteuttaa tätä konkreettisesti vetämällä Ratkaisu 100 -haastekilpailua.
Kirjoittajan profiilisivu: Jenni Sarolahti
Johtava asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra
Jenni Sarolahti on pitkänlinjan sitralainen viestijä, joka hanskaa viestinnän strategiasta toteutukseen. Tällä hetkellä Jenni vastaa Sitran juhlavuosihankkeiden viestinnästä, toimintakertomuksesta sekä monista muista koko taloa koskevista viestintähankkeista.

Sitran Uusi turvallisuus -foorumin 30 hengen poikkiyhteiskunnallinen joukko on pohtinut marraskuusta lähtien, mitä ovat tämän päivän uuden turvallisuuden haasteet ja mahdollisuudet. Foorumin osallistujat ovat valinneet kokeiltaviksi 11 ideaa, joiden avulla tutkitaan, kuinka turvallisuuteen liittyviä haasteita voidaan ratkoa ja mahdollisuuksia edistää käytännön tasolla.

Ideat valittiin noin 150 idean joukosta, jossa oli mukana noin 100 avoimella ideahaulla saatua ideaa sekä noin 50 foorumilla syntynyttä ideaa.

Parhaillaan kokeiluja suunnitellaan. Tarvittaessa ideoita kehitetään ja tarkennetaan käytännön toteuttamista varten. Kehitys ja toteutus tehdään yhteistyössä julkisen hallinnon, kaupunkien, kuntien, kirjastojen, turvallisuusalan ja palvelumuotoilun ammattilaisten sekä yhdistysten ja järjestöjen kanssa.

Kokeilut auttavat teoreettisen ajattelun tarkentamisessa

Kokeiluista saadaan tuloksia 10.3. mennessä, jonka jälkeen saatuja oppeja peilataan foorumilla syntyneeseen ajatteluun.

– Testaamme kokeilujen avulla, päteekö Uusi turvallisuus -foorumilla syntynyt teoriaan pohjaava ajattelu käytännössä. Kokeiluista saadut opit tullaan peilaamaan foorumin työhön, jolloin käsitys uudesta turvallisuudesta syntyy sekä teoriasta että käytännön kokeiluista yhdessä, Sitran johtava asiantuntija Eeva Hellström kertoo.

– Kokeilujen kautta haluamme myös antaa muille toimijoille mahdollisuuden tulla mukaan sekä ideoiden kehittelyyn että varsinaiseen toteuttamiseen, Hellström jatkaa.

Turvallisuutta on foorumilla käsitelty viiden eri teeman näkökulmasta; kyberturvallisuuden, turvallisuusmarkkinan, resilienssin eli muutosjoustavuuden, osallisuuden sekä dialogin ja yhteistyön.

Kokeilujen jälkeen foorumin työ jatkuu uuden turvallisuusajattelun kiteyttämisen parissa. Foorumin lopputuotokset julkistetaan loppukeväästä.

Foorumin työn etenemistä ja kokeiluja voi seurata ja kommentoida osoitteessa http://www.sitra.fi/tulevaisuus/uusi-turvallisuus, Twitterissä hashtagilla #uusiturvallisuus sekä Facebookissa osoitteessa http://www.Facebook.com/uusiturvallisuus.

Kokeiltaviksi valitut ideat

Uusi turvallisuus -foorumin osallistujat

Lisätietoa Sitran Uusi turvallisuus -foorumista:

Eeva Hellström, johtava asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, +358 294 618 276
Jenni Sarolahti, asiantuntija, viestintä, +358 294 618 476

Lisätietoa kokeiluista:

Hannele Sirkkanen, asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, +358 294 618 248
Kalle Nieminen, avustava asiantuntija, yhteiskunnallinen koulutus, +358 29 461 8223
Tatu Leinonen, harjoittelija, viestintä, +358 29 461 8278

Mistä on kyse?