Lista
Arvioitu lukuaika 4 min

Viisi vinkkiä sivistysajattelun tuulettamiseen

Miten sivistysajattelua voi tuulettaa käytännössä? Tässä viisi testattua vinkkiä!

Kirjoittaja

Sanna Rekola

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Sitran Sivistys+-projekti on halunnut luoda edellytyksiä uudenlaiselle sivistystyölle. Lukuisissa artikkeleissa ja useissa julkaisuissa on etsitty uudenlaisia sivistysihanteita, joita tarvitsemme reilun, kestävän ja innostavan tulevaisuuden tekemiseen. Nämä tarjoavat toivottavasti syötettä sivistysihanteiden pohtimiseen ja sivistysnarratiivin laajentamiseen, mutta miten uudenlaista sivistystyötä ja -ajattelua voisi lähteä kehittämään käytännössä?

Tähän artikkeliin on koottu projektin aikana kehitettyjä tai hyödynnettyjä työkaluja, joista on toivottavasti iloa uudenlaisen sivistystyön kehittämiseen. Osa vinkeistä on Sivistys+-projektin tukemien kumppaneidemme kehittämistyön tulosta. Osaa vinkeistä on hyödynnetty prosesseissa, joissa on etsitty yhdessä vastauksia kysymykseen, millaista sivistystä nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan.

Jos siis kaipaat kättä pitempää, tässä viisi vinkkiä sivistysajattelun tuulettamiseen!

1. Tunnista arvot ja ihanteet ilmiöiden taustalla

Viheliäiset ongelmat ja historialliset käännekohdat digimurroksesta kestävyyskriisiin nostavat esille tarpeen arvojen, ihanteiden ja maailmankuvien tarkastelulle. Minkälaiset arvot ja ajattelumallit ohjaavat toimintaamme nyt? Millaisia arvoja ja ihanteita – siis sivistystä – tarvitsemme kulkeaksemme kohti kestävää tulevaisuutta?

Yhden työvälineen arvojen ja ihanteiden tarkasteluun tarjoaa jäävuoriharjoitus, jota käytettiin Sivistys muutoksessa -keskustelusarjan tilaisuuksissa. Harjoituksen avulla tartutaan aikamme ilmiöihin ja tunnistetaan niiden taustalla vaikuttavia ajattelumalleja. Minkä olisi muututtava, jotta toivottu tulevaisuus voisi toteutua? Lue lisää menetelmästä Sitran koulutuksen kirjoittamasta blogista.

2. Avarra ajattelua sivistyksen heikkojen signaalien avulla

Postnormaalissa ajassa tulevaisuus yllättää ja siksi onkin tärkeää, että avarramme aktiivisesti tulevaisuushorisonttia vaihtoehtoisten tulevaisuuksien varalta ja pohdimme toivottavia tulevaisuuksia. Myös sivistyksen vaihtoehtoisia tulevaisuuksia on hyvä pohtia.

Mitä jos ylisukupolvinen vastuu olisi meille tärkein yhteiskunnallinen ihanne tulevaisuudessa? Mitä jos yhä useammat haluaisivat hypätä pois oravanpyörästä ja elää maanläheistä elämää? Tai mitä jos ihminen kytkettäisiin tulevaisuudessa tietokoneeseen – antaisiko se meille edellytyksiä ratkoa vastassa olevia haasteita? Millaisille yllättävämmille tulevaisuuksille avaamme oven päätöksillämme tässä päivässä? Millaiset arvot ja ihanteet ovat meille tärkeitä? Entä mistä olisimme valmiit luopumaan?

Artikkelissa Sivistyksen heikkojen signaalien avulla voi avartaa ajattelua ja kysyä, mikä on meille tärkeää on tarkasteltu sivistyksen heikkoja signaaleja ja niiden avaamia vaihtoehtoisia tulevaisuusnäkymiä. Artikkelista ja sen lopusta löydät linkit alkuperäislähteisiin sekä kysymyksiä, joiden avulla voit helposti järjestää tulevaisuusjumppatunnin omassa organisaatiossasi. Millaiset asiat tulevaisuudessa ovat teille tärkeitä ja toivottavia?

3. Ota suunnaksi tulevaisuuden sivistys

Sivistys on ollut muutosvoima menneisyydessä, ja se voi olla sitä myös nyt ja tulevaisuudessa. Yhteistyössä Demos Helsingin kanssa toteutettu Sivistyksen tulevaisuushautomo toi yhteen erilaisia sivistyskentän toimijoita keskustelemaan sivistyksestä ja sen roolista yhteiskunnan muutoksessa.

Sivistyksen tulevaisuushautomon opein voit järjestää yhden isomman tai useampia pieniä harjoituksia sivistysajattelun tuulettamiseen omassa organisaatiossasi, yhteisössäsi tai verkostossasi. Harjoitukset haastavat pohtimaan, mitä sivistys teille merkitsee, millaisia sivistysihanteita kohti haluatte suunnata ja miten voisitte niitä omalla toiminnallanne edistää. Harjoitukset sopivat erityisesti sivistystoimijoille, mutta myös kaikille sellaisille, jotka pyrkivät vaikuttamaa yhteiskunnan arvoihin ja ihanteisiin.

Ota harjoitukset käyttöösi: Harjoituksia sivistysajattelun tuulettamiseen (pdf).

4. Kehitä koulutustoimintaa, joka luo edellytyksiä sivistymiselle

Opintokeskus Sivis on luonut hankkeessaan malleja ja työkaluja, joilla järjestöt voivat koulutuksissaan edistää kestävää sivistystä. Tämä edellyttää ajattelumallien uudistamista: tehokkaan tiedonjakamisen sijaan on luotava tilaa eettiselle reflektoinnille ja vertaisoppimiselle, joka voi saada aikaan muutosta myös arvojen, ihanteiden ja ajattelumallien tasolla.

Hankkeessa on myös luotu visio järjestöjen sivistysroolista. Sivistysvisiota kuvaavaa kompassia voi hyödyntää oman järjestön sivistysroolin hahmottamisessa tai kirkastamisessa. Arvopohjaisina toimijoina järjestöillä on hyvät lähtökohdat edistää sivistystä ja arvojen tasolle ulottuvaa muutosta yhteiskunnassa.

5. Toteuta tulevaisuusperintöverstas ja edistä kulttuurista transformaatiota

Tulevaisuuden tutkimuksen keskuksen, Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Metsämuseo Luston yhdessä luotsaaman Dynamo-hankkeen dynaamisen museon toimintamalli ja tulevaisuusperintöverstas tarjoavat käytännön vinkkejä siihen, miten museot voivat edistää kulttuurista transformaatiota kohti kestävämpää maailmaa. Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas – käsikirja museoiden ekososiaaliseen sivistystyöhön (2022) on suunnattu erityisesti museotoimijoille, jotka voivat oppaan avulla etsiä rooliaan tulevaisuuden tekijöinä, mutta siitä löytyy paljon ammennettavaa myös muille sivistystoimijoille.

Mistä on kyse?