archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

10 havaintoa suomalaisten ilmastokannoista

Kirjoittaja

Oras Tynkkynen

Julkaistu

Ilmastoviestinnän ohjausryhmä julkisti hiljattain kiinnostavia tuloksia suomalaisten ilmastokannoista. Mitä havaintoja aineistosta voi nostaa esiin?

1. Ilmastohuoli vahvaa ja laajaa

Selvä enemmistö suomalaisista on huolissaan ilmastonmuutoksesta. Tulos ei ole yllätys – sama viesti on noussut lukuisista aiemmista kyselyistä. Ilmastohuoli koskee laajasti liki kaikkia väestöryhmiä.

2. Ilmastotieteestä yhä hämmennystä

Enemmistö vastaajista arvelee, että tutkijat eivät olisi yksimielisiä lämpenemisen syistä. Ilmastotutkijoiden keskuudessa on kuitenkin jo kotvan aikaa ollut kiistatonta, että ihmistoiminnan päästöt ovat tärkein ilmastonmuutoksen ajuri. Tieto eri tekijöiden osuudesta toki tarkentuu koko ajan.

3. Kansalaiset haluavat ilmastosopimuksen

Murskaenemmistö suomalaisista tukee ilmastosopimusta, joilla maailman päästöjä saadaan vähennettyä. Tämän kanssa linjassa ovat kannat, jotka painottavat suurimpien päästäjien, kuten Kiinan ja Yhdysvaltain, vastuuta – kaikkien mukaan saamiseen tarvitaan juuri ilmastosopimusta.

4. Suomeen halutaan vahvempaa ilmastopolitiikkaa

Selvä enemmistö toivoo hallitukselta aktiivisempia ilmastotoimia. Samoin enemmistö suomalaisista haluaa vähäpäästöisen yhteiskunnan yhdeksi seuraavan hallitusohjelman kärkitavoitteista. Kuulevatko hallitusneuvotteluihin valmistautuvat puolueet?

5. Ilmastonsuojelun mahdollisuudet tunnistetaan

Tuki puhtaalle teknologialle (cleantech) on liki universaalia. Päästöjä vähentävät ratkaisut tunnistetaan mahdollisuudeksi luoda Suomeen uusia työpaikkoja ja parantaa kilpailukykyä.

6. Suomen ja EU:n pitää toimia edelläkävijöinä

Kansalaiset toivovat sekä Suomelta että EU:lta edelläkävijyyttä ilmastokriisin ratkaisemisessa. Enemmistö kansalaisista torjuu julkisessa keskustelussa välillä esitetyn väitteen, jonka mukaan Suomen päästövähennykset tulisi sitoa suurten maiden valintoihin. Toisin kuin kyselyn esittelyaineistossa väitetään, selvä enemmistö pitää myös pienen Suomen ratkaisuja tärkeinä.

7. Ilmastolakiin halutaan hiilibudjetteja

Aiemmat kyselyt ovat osoittaneet, että selvä enemmistö suomalaisista tukee hiljattain säädettyä ilmastolakia. Nyt huomattava enemmistö kannattaa ilmastolakiin laillisesti sitovia hiilibudjetteja Ison-Britannian esimerkin mukaisesti.

8. Uusiutuvia kannatetaan – vaikka ne nostaisivat energian hintaa

Selvä enemmistö suomalaisista tukee kotimaista, uusiutuvaa energiaa silloinkin, jos se nostaisi energian hintaa. Todellisuudessa esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergian lisääminen päinvastoin laskee sähkön hintaa. Vähäisintä kannatus on vähän yllättävästi harvaan asutuilla alueilla, joille uusiutuvat voivat tuoda eniten työpaikkoja ja toimeliaisuutta.

9. Fossiilisten veroihin suhtaudutaan epäillen

Fossiilisten polttoaineiden verot jakavat kansaa, mutta useampi tukee korotuksia kuin vastustaa niitä. Energian hinnan nousu satsauksista uusiutuvaan energiaan voi olla helpompi hyväksyä kuin veronkorotukset, joiden tuottojen pelätään ehkä uppoavan valtion pohjattomaan kassaan.

10. Harva toimii vielä aktiivisesti ilmaston puolesta

Vaikka ilmastohuoli ja tuki vahvalle ilmastopolitiikalle on laajaa, melko harva on vielä itse tehnyt aktiivisia valintoja ilmaston puolesta. Tässä on miettimisen paikka päättäjille. Miten ilmastoa säästävistä ratkaisuista voidaan tehdä kansalaisille mahdollisimman helppoja, hauskoja ja halpoja?

Mistä on kyse?