Kommentti
Arvioitu lukuaika 2 min

Euroopan vihreä paketti tuo joulun etuajassa

EU:n komissio julkisti tänään esityksensä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta. Miltä hartaasti odotettu paketti oikein vaikuttaa?

Kirjoittaja

Oras Tynkkynen

Julkaistu

EU:n komissio julkisti tänään esityksensä Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta (European Green Deal). Miltä hartaasti odotettu paketti oikein vaikuttaa?

Jo se, että vihreä ohjelma on yksi Ursula von der Leyenin komission aivan ensimmäisiä esityksiä, kertoo asian painoarvosta. Ympäristökomissaarina kauden 2010–14 vaikuttanut Janez Potočnik kuvaili pakettia hyvin tärkeäksi älylliseksi ja poliittiseksi askeleeksi.

Esityksen vahvuuksia on kokonaisvaltaisuus. Samassa kokonaisuudessa käsitellään niin ilmastoneutraaliutta, monimuotoisuuden varjelemista kuin saastumisen vähentämistä, yhtä lailla liikennettä, maataloutta ja teollisuutta.

Avuksi halutaan valjastaa mm. tutkimus- ja kehitysrahoitus, valtiontukisäännöt sekä kauppasopimukset. Kestävyyskriisin ratkaiseminen nähdään myös vahvasti yhteydessä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

Komissio lupaa jo maaliskuuksi esitystä eurooppalaisesta ilmastolaista, jossa unioni sitoutuu ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä. Vuoden 2030 päästötavoitetta korotetaan nykyisestä 40 prosentista 50:een tai mahdollisesti 55 prosenttiin.

Kaikki päästöjen kannalta olennainen lainsäädäntö on määrä päivittää lähivuosina tukemaan työtä kohti ilmastoneutraaliutta. Paketin mukaan tämä tarkoittaa mm. energiatehokkuus- ja uusiutuvan energian direktiivejä, uusien autojen päästörajoja sekä energiaverodirektiivejä. Kiertotaloudesta on tarkoitus antaa uusi toimintaohjelma jo maaliskuussa.

Päästökauppaa laajennetaan meriliikenteeseen ja mahdollisesti muillekin aloille. Lentoliikenteen ilmaisia päästöoikeuksia aiotaan vähentää. Eurooppalaisen teollisuuden kilpailukyvyn suojelemiseksi komissio esittää vuonna 2021 hiilitulleja valituille toimialoille.

Paketti sisältää myös merkittäviä satsauksia oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi. Uuden reilun siirtymän mekanismin alle lasketaan eri lähteistä arviolta yhteensä jopa kymmeniä miljardeja euroja.

Jatkotyön varassa paljon

Kaikkiaan komission esitystä voi pitää isona harppauksena Euroopan työssä kestävyyskriisin ratkaisemiseksi. Moni ratkaisu jää kuitenkin vielä jatkotyön varaan. Miltä esimerkiksi näyttää uusi Euroopan ilmastolaki käytännössä, miten energiaverodirektiiviä oikein uudistetaan?

Myös mittaluokassa on parannettavaa. Tehdäkseen reilun osuutensa ilmastokriisin ratkaisemisesta unionin pitäisi leikata päästöjä vielä enemmän ja nopeammin. Päästökaupan vahvistamiseen tarvitaan muitakin kuin paketissa nyt esitettyjä keinoja.

Ratkaisevaa on myös ajoitus. Komissio lupaa esityksen päivitetystä vuoden 2030 päästötavoitteesta kesään mennessä. Nopeus on valttia, jotta esitys ehtii auttaa muiden merkittävien saastuttajien taivuttelemisessa lisätoimiin esimerkiksi EU-Kiina-huippukokouksessa syyskuussa.

Vihreä paketti merkitsee ihmisille ja ympäristölle joulua etuajassa. Edessä on kuitenkin vielä monta joulua ennen kuin Eurooppa alkaa lähestyä kestävyyttä.

Mistä on kyse?