Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 4 min

Tulevaisuuden ja uudistumisen asialla

Sitran yliasiamiehen tehtävät jättävä Mikko Kosonen nostaa tässä viimeisessä blogissaan esiin muutamia tärkeitä huomioitaan Sitran roolista ja tehtävistä suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Kirjoittaja

Mikko Kosonen

Julkaistu

Muutokset voi nähdä uhkina – tai mahdollisuuksina, kuten minä. Historia osoittaa selvästi, että ne maat, jotka ovat kyenneet sopeutumaan maailman muutoksiin ensimmäisten joukossa ovat menestyneet muita paremmin. Suomi kuuluu lähihistoriansa puolesta kiistatta tähän joukkoon, mutta viime aikoina uudistumistahtimme on selvästi hidastunut samaan aikaan, kun maailman muutostahti on entisestään nopeutunut. Olemme jääneet monessa mielessä vanhojen teollisen aikakauden rakenteiden ja osin myös oman menestyksemme vangeiksi aikana, jolloin uusiutuminen on välttämätöntä.

Sitran kaltaista muutosagenttia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Ensiksikin Sitra voi ja sen edellytetään haastavan yhteiskunnan status quo’ta, ei kuitenkaan opposition tavoin päivänpolitiikasta käsin, vaan tulevaisuudesta käsin ja tulevien sukupolvien puolesta. Tähän tehtävään Sitralla on poikkeuksellinen mandaatti ja omarahoitteisen toiminnan kautta parempi mahdollisuus kuin kenelläkään muulla. Se voi tuoda normaaliin nelivuotiseen vaalisykliin pidemmän ns. strategisen perspektiivin ja sitä kautta jatkuvuutta yli hallituskausien. Ilmastomuutokseen ja työn murrokseen tai vaikkapa terveydenhoitoon liittyviin muutoshaasteisiin ei vastata yhdessä hallituskaudessa.

Toiseksi, Suomi tarvitsee toimijan, joka voi uskottavasti ja puolueettomasti rakentaa yhteistyötä yli rajojen, ja sitä kautta kollektiivista sitoutumista muutoksiin. Mikään yhteiskunnallinen muutos ei onnistu poteroista huutaen eikä edes faktojen kautta todistellen – yksinkertaisesti siksi, että faktat(kin) riippuvat aina valitusta näkökulmasta. Ja kun näkökulmia ja intressejä on paljon, niin sitoutumista ei synny ilman dialogia ja kompromisseja!

Kolmanneksi, Suomi tarvitsee toimijan, joka kehittää innovatiivisia uusia konsepteja, kokeilee ketterästi uusia toimintamalleja – ja välillä myös epäonnistuu työssään. Sitran tehtävänä on siis ottaa riskejä sekä julkisen että yksityisen sektorin puolesta ja herättää sekä houkutella valtakunnan muut toimijat mukaan muutokseen.

Sitra on siis ajatus-, yhteistyö- ja kokeilupaja, joka jo sellaisenaan on tärkeää voimavara Suomelle. Tärkeintä on kuitenkin Suomen ja Sitran yhdistelmä.

”Suomi+Sitra on voittamaton pari.”

Suomi+Sitra onkin mielestäni voittamaton pari, jos ja kun osaamme käyttää sitä oikein. Toisin kuin monet muut ajatuspajat Sitra on osa parlamentaarista järjestelmäämme. Suomi on siis onnistunut rakentamaan demokraattisen järjestelmänsä sisään eräänlaisen uudistusmoottorin, joka parhaimmillaan ’paikkaa’ nykyisenkaltaisen demokraattisen järjestelmämme sisään rakennettuja heikkouksia, kuten lyhytnäköisyyttä ja jäykkyyttä. Tällaista ’apparaattia’ ei ole missään muualla.

Pieni, hyvin koulutettu ja yhteistyökykyinen Suomi ja sen uudistusmoottori Sitra mahdollistavat yhdessä tarvittavien systeemisten muutosten tekemisen ja sitä kautta entistä dynaamisemman demokraattisen järjestelmän kehittämisen.

Eikä tämä suinkaan ole toiveajattelua, vaan monessa mielessä totta jo tänään.

Johtamisen alueella olemme kehittäneet yhdessä kumppaniemme kanssa mallin strategiselle hallitusohjelmalle ja myöhemmin myös ilmiöpohjaisen johtamismallin. Ne molemmat on otettu hyvin vastaan Suomen kahden viime hallituksen toimesta. Nämä demokraattisen maan johtamisjärjestelmän kehitysaskeleet on noteerattu myös maailmalla.

Toinen esimerkki merkittävästä yhteisestä uudistushankkeesta on hiilineutraalin kiertotalouden edistäminen, jossa Suomi on hienosti ottanut globaalin johtajuuden. Toisin kuin vielä noin viisi vuotta sitten, teollisuutemme kokee tänään, että kunnianhimoiset ilmastotavoitteet ovat parasta mahdollista innovaatiopolitiikkaa.

Sitra on työskennellyt jo pitkään digitaalisen terveydenhoidon parissa ja kehittänyt tällä sektorilla kumppaniemme kanssa monia uusia konsepteja kuten Virtuaaliklinikan ja terveystiedon palveluoperaattorin, ja vienyt nämä myös käytäntöön.

”Kiitokset hienosta yhteistyöstä!”

Tämän muutosagentti-roolin lisäksi Sitralla on mielestäni kaksi pysyväisluonteista yhteiskunnallista tehtävää, joista pitäisi pitää kiinni myös jatkossa.

Ensimmäinen niistä liittyy unelmoinnin tärkeyteen. Tulevaisuudentutkimuksen uranuurtaja Fred Polak on osuvasti sanonut, että yhteiskunnat säilyttävät elinvoimansa vain niin pitkään kuin ne säilyttävät kykynsä kuvitella positiivinen tulevaisuus. Jos unelmat paremmasta tulevaisuudesta häviävät, on koko kulttuuri vaarassa. Kuinka oikeassa Polak olikaan – ja kuinka tärkeä hänen viestinsä on tässä ajassa.

Tulevaisuususkon puolustaminen ja edistäminen on mielestäni toinen kahdesta Sitran tärkeimmästä pysyvästä tehtävästä. Toinen niistä liittyy vapaan ja moniäänisen yhteiskunnan sekä kansainvälisen yhteistyön puolustamiseen ja edistämiseen kaikissa olosuhteissa.

Haluan tämän viimeisen Sitra-blogini lopuksi kiittää teitä kaikkia hienosta yhteistyöstä. En olisi 12 vuotta sitten arvannut, että yksi organisaatio voisi antaa minulle näin paljon. On ollut upeaa työskennellä vaikeiden yhteiskunnallisten haasteiden parissa teidän kanssanne.

Itse haluan uskoa, että tällä työllä on ollut ja on merkitystä!


Mistä on kyse?