Vierailija
Arvioitu lukuaika 5 min

Accelerator Labs -verkosto – YK:n kehitysohjelma kokeilee uutta lähestymistapaa kestävään kehitykseen

"Olemme olleet takamatkalla, joten uudistamme tapamme toimia", toteaa YK:n kehitysohjelma UNDP:n Joseph D’Cruz Sitra Labin kansainvälisen blogisarjan kirjoituksessaan.

Kirjoittaja

Joseph (JD) D’Cruz

Vanhempi neuvonantaja, YK:n kehitysohjelma UNDP

Julkaistu

Tämä blogikirjoitus johdattelee aiheeseen, josta Joseph D’Cruz puhuu torstaina 21.11.2019 Sitra Labin Heräämö XL: Yhteiskunnalliset innovaatiot ja globaalit haasteet -tapahtumassa.

Työssämme YK:n kehitysohjelmassa olemme havainneet kestävän kehityksen haasteiden mittakaavan ja nopeuden räjähtäneen viime vuosina. Kuten Dan Hill on sanonut: ”Vuosisatamme suurimmat haasteet ovat viheliäisiä luonteeltaan, eksistentiaalisia uhiltaan ja käsissämme juuri nyt.” Haasteita, joiden parissa toimimme, ovat ilmastokriisi, osattomuuden vähentäminen sekä yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kuilujen kurominen, väkivaltaisen radikalismin torjuminen, luonnonkatastrofeihin vastaaminen, terveyskriisit ja konfliktit kaikkialla maailmassa. Näitä kaikkia yhdistää tarve rakentaa uudelleen uskoamme yhteiseen tulevaisuuteen ja kollektiivista sitoutumista planeettaamme, yhteisöihimme ja ihmisiimme.

Agenda 2030 kehitettiin tämän yhteisen tulevaisuuden visioksi ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteita käytetään tiekarttana vision saavuttamiseen. Huolimatta älykkäiden ja sitoutuneiden ihmisten ponnisteluista kaikkialla maailmassa, meillä on kuitenkin haasteita tavoitteiden saavuttamisessa. Vuoteen 2030 on vain reilu kymmenen vuotta, mutta visiomme maailmasta, jonka haluamme nähdä silloin, on lipeämässä käsistämme.

Samalla kun teemme parhaamme tuottaaksemme tämän päivän ratkaisuja, haastamme itseämme unelmoimaan, kehittämään ja kokeilemaan uusia lähestymistapoja. Näiden tulisi auttaa meitä löytämään, kokeilemaan ja skaalaamaan ratkaisuja rivakasti sekä ohjaamaan käytössä olevia resurssejamme paremmin tulevaisuuden kriittisimpiin kehityshaasteisiin. Accelerator Labs -verkoston käynnistäminen on yksi näistä uusista lähestymistavoistamme. Pystymmekö kehittämään maailman suurimman ja nopeimmin oppivan verkoston kiihdyttämään kestävää kehitystä? Aloitimme tämän yrittämisen vuosi sitten ja opimme jatkuvasti paljon uutta.

Accelerator Labs -verkoston voi hahmottaa kolmella tasolla:

  1. 60 kolmen henkilön tiiminä, jotka toimivat YK:n kehitysohjelman olemassa olevien kansallisten toimintojen puitteissa, ja jotka tarjoavat uutta osaamista eturintamassa tapahtuvaan haasteiden tutkimiseen, ratkaisujen kartoittamiseen ja kokeilutoimintaan;
  2. Verkostona, joka kytkee toisiinsa nämä 60 laboratoriotiimiä nopeuttaakseen tiedon jakamisen ja oppimisen tahtia;
  3. Alustana, joka kytkee laboratorioverkoston laajempaan ekosysteemiin, jossa on mukana kumppaneita ja ulkoista osaamistaan tarjoavia partnereita, jotka ovat sitoutuneet yhteistyöhön kanssamme ja tukevat radikaalisti uuden lähestymistapamme toteuttamista.

Jokaisella tasolla on erilaisia haasteita, joita pyrimme ratkomaan:

  • Ensinnäkin, miten laboratoriomme voivat katalysoida uusia tapoja tehdä kehitystyötä käytännössä? Laboratoriot edistävät uutta osaamista ja tapoja oppia, jotka ovat tiimiemme keskiössä. Pyrimme kehittämään tapoja, joilla tarkastelemme toimintaympäristön muutoksia, tuomme esiin paikallisesti kehitettyjä ratkaisuja, kokeilemme näitä nopeasti portfolioiden avulla ja skaalaamme niitä käytännön haasteiden parissa toimivien kumppaniemme kanssa. Mutta kuinka voimme varmistua siitä, että ne toimivat hyvin yhteen olemassa olevan kulttuurimme, järjestelmiemme ja työtapojemme kanssa? Kuinka laboratoriot voivat hyödyntää nykyistä osaamistamme ja kokemustamme, mutta samalla tukea eri maissa toimivia tiimejämme parempien toimintatapojen kehittämisessä? Laboratorioiden onnistumista mitataan siinä, kuinka hyvin ne auttavat meitä kampeamaan käytännön tekemistä uusiin muotoihin eikä ainoastaan laboratoriotiimien itse tuottamien havaintojen ja läpimurtojen perusteella.
  • Toiseksi, kuinka voimme kiihdyttää tiedon jakamista ja oppimista koko verkoston laajuisesti? Jotta laboratorioilla voi olla laajaa vaikuttavuutta suuriin kehityshaasteisiin, 60 tiimimme on kyettävä jakamaan ratkaisuja, hypoteeseja, ideoita ja intuitioita sen suhteen, mikä toimii, mikä ei ja miksi. Tiedon virtaamisen kiihdyttäminen tiimiemme välillä on tietyllä tavoin suurin haaste, sillä siinä on kyse enemmän ihmisiä koskevasta hankaluudesta kuin teknologisesta ongelmasta. Kuinka voimme tehdä tiedon jakamisesta saumatonta ja turvallista? Kuinka kehitämme järjestelmiä, kulttuuria ja asioiden kuvaamisen tapoja, jotka mahdollistavat moninaisia aiheita koskevan, erilaisissa muodoissa olevan tiedon virtaamisen nopeasti sinne, missä sitä eniten tarvitaan? Kuinka voimme kannustaa tiimejämme jakamaan epävarmuuksiaan siinä missä ratkaisujaan; kertomaan siitä, että eivät tiedä samalla tavalla kuin julistavat läpimurtojaan ja onnistumisiaan?  Kaikki nämä ovat kompleksisia haasteita, joihin meillä ei vielä ole vastauksia. Pyrimme siihen, että hyvin suunniteltu verkostomme voi saattaa meidät 60 tiimin yhteenlasketusta tekemisestä 60-kertaiseen tekemiseen. Näin sekä oppimisen mittakaava että nopeus kertaantuvat, kun yhdistämme tekoja ja havaintoja yli tiimien ja kansallisten rajojen.
  • Lopuksi, kuinka voimme kehittää alustan, joka mahdollistaa verkoston työn tekemisen näkyväksi kaikille globaaleille partnereillemme ja yhteistyökumppaneillemme? Sen jälkeen, kun aloitimme tämän kokeilumme muutama kuukausi sitten, olemme saaneet ylitsevuotavasti kiinnostusta ja tukea ympäri maailman. Monet kehityshaasteiden parissa toimivista älykkäimmistä ihmistä ovat tarjoutuneet auttamaan ja tekemään kanssamme yhteistyötä. Tarvitsemme alustan, joka auttaa näitä yhteistyökumppaneita näkemään, mitä laboratorioverkostossa tapahtuu. Sen avulla he pystyvät löytämään yhteyksiä, tukemaan toisiaan ja tekemään yhteistyötä niin, että syntyy paras lisäarvo. Käytännön tekijätiimien tulisi yhtä lailla hahmottaa kumppanien ja käytettävissä olevien resurssien ekosysteemi, jotta he löytävät ideoita ja kyvykkyyksiä ratkaista kohtaamiaan haasteita. Tämä auttaa meitä kehittämään aiheen parissa toimivien kenttää oman osaamisemme ja tietämyksemme kehittämisen rinnalla.  Tähän on varmaankin jo teknologinen ratkaisu olemassa jossakin, mutta emme ole vielä löytäneet sitä.

Meidän tarvitsee ratkaista nämä haasteet – ja niiden lisäksi monia muita – voidaksemme muuttaa unelmamme todeksi ja toimivaksi. Olemme palkanneet upean joukon kartoittajia, kokeilijoita ja tutkijoita, jotka auttavat meitä hahmottamaan reittiä eteenpäin. Toivomme, että muutkin liittyvät mukaan. Seuraa matkantekoamme Accelerator Labsin blogissa ja Twitterissä.

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tämän blogauksen kirjoittanut Joseph (JD) D’Cruz on YK:n kehitysohjelman UNDP:n vanhempi neuvonantaja ja Sitra Labin yhteistyökumppani.  

Haluatko oppia lisää aiheesta?

Liity mukaan keskusteluun Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Tilaa kerran kuussa lähetettävät uusimmat päivitykset liittymällä Sitra Labin sähköpostilistalle.

Mistä on kyse?