archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Edistykselliset yritystuet vaativat kykyä ja rohkeutta tehdä muutos yhdessä

Suomen menestys riippuu kyvystämme vastata globaalin talouden murrokseen ja kestävyyskriisiin.

Kirjoittaja

Mari Pantsar

Julkaistu

Helsingin Sanomissa kirjoitettiin 8.4.2018 Sitran toimista yritystukien parissa.  Haluan valottaa Sitran tavoitteita ja tulevia toimiamme hieman syvällisemmin.

Sitran visiona on Suomi, joka menestyy kestävän hyvinvoinnin edelläkävijänä. Suomen menestys riippuu kyvystämme vastata globaalin talouden murrokseen ja kestävyyskriisiin. Ilmastonmuutos etenee pelottavaa vauhtia. Pahimpien vaikutusten välttämiseksi tarvitaan hyvin nopeita toimia ja edelläkävijöitä. Jokaisen maan on tehtävä osansa. Nykytoimet ovat täysin riittämättömiä.

Edelläkävijät saavuttavat etulyöntiaseman hiilineutraalin kiertotalouden globaaleilla markkinoilla. Maat, jotka eivät ajoissa varaudu muutokseen, joutuvat sopeutujan osaan.

Suomen valtio tukee elinkeinoelämää eri tavoin yli neljällä miljardilla eurolla vuosittain. Tukien määrä on ollut viime vuosina merkittävässä kasvussa. Samalla tukia saavien yritysten määrä on kutistunut. Monet yritystuet hidastavat tai jopa estävät hiilineutraalin kiertotalouden tavoitteiden saavuttamista.

Nykyisen yritystukijärjestelmän uudistamistarve on hyvin tiedossa ja muutosta varten on teetetty lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä. Tukijärjestelmän uudistamisesta vallitsee laaja konsensus sekä puolueiden että elinkeinoelämän piirissä, mutta uudistamisen sisällöstä ollaan eri mieltä. Kenenkään ei ole helppoa luopua saavutetuista eduista.

Haitallisia ulkoisvaikutuksia – kuten ilmastonmuutosta – aiheuttavien tukien karsiminen ja muuttaminen innovaatio- ja koulutuskannusteiksi on ollut Sitran agendalla jo kauan. Näiden toimien tärkeys ja Sitran panostukset asiaan ovat vain kasvaneet viime aikoina.

Sitra tulee jatkamaan päättäväisesti työtä, jossa luodaan uudistumiseen ja hiilineutraaliin kiertotalouteen kannustavaa ja tehokasta tukijärjestelmää. Kutsumme kaikki tulevaisuuden menestyvää Suomea rakentavat tahot yhdessä tekemään ehdotuksia, jolla muutos saadaan aikaan. Muutoksen tekeminen ei ole helppoa, mutta se on väistämätöntä.

Sitra etsii jatkuvasti uusia ja jo muualla käytössä olevia talouden ja ympäristön kannalta parhaita ratkaisuja ilmastokriisin taltuttamiseksi. Kartoitamme muun muassa toimivia, eurooppalaisia taloudellisia kannusteita ilmastokriisin suitsimiseksi.

Sitra aikoo sisällyttää haitallisia ulkoisvaikutuksia aiheuttavien tukien muuttamisen innovaatio- ja koulutustuiksi keskeiseksi osaksi ehdotustaan tulevan hallituksen ohjelmaan. Tukien karsiminen ja uudelleen suuntaaminen tulee tehdä hallitusti, jotta eri osapuolilla on hyvä mahdollisuus sopeutua tähän. Tätä varten Sitra valmistelee tiekartan tukien suuntaamisesta yhteistyössä halukkaiden, keskeisten tahojen kanssa.

Yhteistyöllä voimme rakentaa Suomesta hiilineutraalin kiertotalouden menestyjän ja esimerkin muulle maailmalle.

Mistä on kyse?