archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Fiksun arjen uudet tuotteet ja palvelut

Sitra järjesti loppuvuodesta 2017 Fiksu arki -kilpailun, jossa haimme pienten yritysten isoja ratkaisuja kuluttajien kestävämpään arkeen. Kilpailussa palkittiin kymmenen lupaavaa ratkaisua, mutta on hyvä tarkastella, mitä kaikkea uutta laajasta osallistujajoukosta voi löytää.

Kirjoittaja

Aila Maijanen

Asiantuntija, Bio- ja kiertotalous, CLIC Innovation Oy

Julkaistu

Fiksu arki -kilpailussa oli sekä yleinen sarja että neljä teemasarjaa, joiden aiheet olivat asuminen, ruokailu, tavarat ja palvelut sekä liikkuminen. Kustakin sarjasta palkitsimme kaksi ratkaisua. Valinnassa tuomarit painottivat ekologisuutta ja ratkaisun laajentamis- ja kehittämispotentiaalia. Suosituimmat kilpailun sarjat liittyivät tavaroihin ja palveluihin sekä ruokaan, joihin tuli yli puolet osallistumisista. Vähiten ehdotuksia tuli liikkumisen ratkaisuihin.

Kuluttajien arkeen ratkaisuja ideoitiin pienissä yrityksissä ympäri Suomen. Etenkin Uudenmaan, Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjanmaan maakunnat yritykset osallistuivat aktiivisesti. Puolet ehdotuksista tuli pääkaupunkiseudulta ja pohjoisin osallistuja tuli Lapista. Pienistä yrityksistä valtaosa oli alle viisi vuotta vanhoja startup-yrityksiä. Lisäksi liki puolet oli alle kaksivuotiaita yrityksiä, joiden liikevaihto on vasta käynnistymässä ja tiimin koko on vielä pieni.

Tuomaristo sai arvioitavakseen hyvin monenlaisia ideoita, esim. ekologisempaa syömistä ja uudenlaisia pakkauksia, ruokahävikin vähentämistä ja runsaasti erilaisia palveluja. Jo melko pienin panoksin voi nykyään kehittää uusia jakamista mahdollistavia sovelluksia.

Palveluita ja tuotteita vertais- ja jakamistaloudessa?

Digitaalisuus on kilpailuehdotuksissa vahvasti mukana, sillä puolet esitetyistä ratkaisuista käyttää sitä hyödykseen tai perustuu juuri siihen. Ehdotuksista löytyy vaikkapa kulutuksen päivittäisen hiilijalanjäljen mittaustapoja ja muutoksiin kannustavia sovelluksia, yhteisöllisiä hyvinvointipalveluita tai verkkokauppaa hyödyntäviä kierrätyspalveluja. Mobiilisovelluksia kilpailussa on noin viidennes ratkaisuista.

Me kaikki kulutamme ruokaa, tavaroita ja arjen palveluita, mutta tavaroita voisi useammin ostaa käytettynä, lainata tai vuokrata. Jos jo omistat tavaran, jota tarvitset vain muutaman kerran vuodessa, voisit ansaita vuokraamalla sitä toisille. Tarvittaisiin vain enemmän tarjontaa, tietoa, sekä vaivattomasti hoituvat noudot ja palautukset. Olemmeko siis Suomessa jakamistalouden edelläkävijöitä tämän kilpailun perusteella? Alle 10 kisaan esitetyistä ratkaisuista on uusia, jakamiseen tai vertaisvuokraukseen perustuvia palveluja – siispä tilaa innovatiivisille jakamismalleille jää jatkossakin. Kuluttajien tottumukset ja tavat ovat vielä perinteisissä malleissa, mutta oikeanlaisella viestinnällä, kannusteilla ja herätteillä ne voivat nopeasti muuttua.

Liikkumisen ja asumisen uusia palveluja kirittävät monet ohjelmat, ja ehkä sen johdosta näiden sarjojen osallistumismäärät jäivät hieman pienemmiksi kilpailussa. Arjen työpaikka- ja koululiikennettä hoitavien isojen liikennejärjestelmien rinnalla voimme todennäköisesti jatkossa nähdä uusia liikkumisen palveluja vaikkapa ihmisiä kokoavien erikoistapahtumien ja matkailun yhteydessä.

Mitä ekologisuus voi olla päivittäistavaroissa ja uusissa palveluissa?

Kilpailijoita ei pyydetty antamaan mitattua tietoa ratkaisunsa ekologisuudesta. He joutuivat kuitenkin pohtimaan, mitä ekologisia vaikutuksia ratkaisu tuo, on se sitten hiili- tai vesijalanjäljen pienentäminen, energiansäästö, materiaalien tehokkaampi käyttö tai ympäristöriskien pienentäminen.

Eri asia on, vaikuttaako kuluttajan valintoihin tehokkaimmin järein mittarein tuotteen ympäristövaikutuksista kertominen, vai olisiko tuotteen tai palvelun hyvä olla vain helppo ja nopea ratkaisu perheen arkeen. Kaikki kuluttajat eivät ole niitä arkivihreitä, jotka tietoisesti tarkistavat tuotteen ekologisuuden, käyttävät lainauspalvelua tai tilaavat ylijäämäruokaa. Jotkut voivat olla vaikkapa seurailevia suunnanetsijöitä, jotka tarttuvat helppoon ja nopeaan vaihtoehtoon, ekologisuutta tiedostamatta. On siis hyvä suunnata markkinointiviestintä kuluttajaryhmän motiivien mukaan.

Lue lisää kuluttajien motiiveista.

Kumppanin kanssa ketterään kehitysohjelmaan

Startup-yrityksen on selvitettävä nopeasti ja edullisesti asiakkaan tarpeet ja odotukset liikeidean pohjaksi. Halusimme tarjota kymmenelle palkitulle yritykselle mahdollisuuden kehittää ratkaisujaan ketterästi nopeiden kokeilujen kautta. Kevään 2018 aikana yritykset ovat Fiksu arki -kehitysohjelmassa, jossa kumppaneina on isoja yrityksiä. Helmikuussa on jo käynnistetty yhteisen suunnittelun pohjalta aitoja kuluttajakokeiluja, joissa testataan tuotteen ja liikeidean toimivuutta, kasvatetaan asiakasymmärrystä ja pohditaan osuvampaa kuluttajaviestintää.

Kehittämisen tukena on Palmu Oy:n palvelumuotoilun asiantuntijaryhmä, tuoreita malleja kuluttaja-asiakkaiden valintojen motiiveihin ja oppeja kestävän kehityksen tuotteiden markkinointiviestintään. Kuluttajaliiketoiminnan osaamisen vahvistaminen voi antaa eväitä jatkossa myös kansainväliseen liiketoimintaan. Kumppanuuksissa suurten yritysten kanssa syntyy aivan uusia ideoita, näkemystä, lähestymistapoja ja ajatusjohtajuutta, kun yritykset yhdessä kehittävät vastuullista liiketoimintaa.

Seuraa fiksuarki.fi -sivua ja saat lisää uutisia kehitysohjelman etenemisestä.

Mistä on kyse?