Kommentti
Arvioitu lukuaika 2 min

Koulutusmatkalla kohti tulevaisuuden julkista hallintoa

Johtajakoulutuksessa kannattaa hyödyntää kollektiivista parviälyä.

Kirjoittaja

Marika Tammeaid

Julkaistu

Suomi valmistautuu parhaillaan vaaleihin ja samaan aikaan merkittäviin uudistuksiin julkisen hallinnon ja julkisten palvelujen rakenteissa ja toimintatavoissa. Tavoitteita tulevaisuuden Suomelle kiteytetään näinä viikkoina kansliapäällikköjen yhteisessä näkemyksessä, virkamiespuheenvuoroissa sekä poliittisten puolueiden kampanja-aloituksissa.

Yksi tärkeä tekijä tulevaisuuden ratkaisujen rakentamisessa on julkisen hallinnon uudistumiskyky.  Yhteenkään kokonaistavoitteiseen ei päästä ilman poikkihallinnollista toimintakykyä, joka auttaa vastaamaan valmistelun ja toimeenpanon haasteisiin.

Uusien ratkaisujen ja uudistuvan hallinnon tueksi tarvitaan myös valittavien poliitikkojen ja virkamiesjohdon hyvää yhteistyötä. Dialoginen, tulevaisuuteen suuntautuva ja yhteistyöhakuinen kokonaisuuden johtaminen tarvitsee käytännön tekoja koko julkisessa hallinnossa sekä suhteessa asiakkaisiin ja kansalaisiin.

Ylin virkamiesjohto on omalta osaltaan osoittanut laajaa valmiutta tähän systeemiseen muutokseen osallistumalla aktiivisesti Sitran Uudistuva julkinen sektori – Mahdollistava johtaminen -koulutuksiin. Vuosien 2017–2018 aikana järjestettiin kuusi pitkäkestoista koulutusta, joihin osallistui noin 140 valtionhallinnon johtavaa virkamiestä. Uudistuja-koulutuksissa on luotu yhteistä tulevaisuusymmärrystä ja haettu käytännössä uusia toimintamalleja valtion keskeisten organisaatioiden strategiseen ja ihmislähtöiseen toimintakulttuuriin.

Tämän ajan julkisen johtajan metataidoiksi on tunnistettu oppiva ja utelias mahdollistamisen asenne, monipuolinen tietokäsitys ja kyky dialogiseen vuorovaikutukseen, moninäkökulmaisen ajattelun ja reflektion taidot sekä käytäntöön viemisen johtaminen yhteistyön rakentamisen ja verkostojen kautta.

Älykäs julkinen palvelu taas syntyy yhteistyössä, johon otetaan mukaan myös kansalaiset, asiakkaat sekä yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat.

Julkinen johtaminen – strategialähtöistä palvelutyötä

Uudistuja-koulutusten toteutustavan yhtenä johtoajatuksena on ollut, että johtamisajattelun perinteinen jako strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen ei toimi systeemisessä ja verkottuneessa maailmassa. Päätösten tekotavalla on paljon merkitystä. Samoin toteutuksen prosessi ja valitut keinot vaikuttavat vahvasti niin toimeenpanon onnistumiseen kuin ihmisten kokemukseen ja käyttäytymiseen.

Uudistuja-koulutuksilla on annettu käytännön esimerkki siitä, miten oppiminen ei ole yksisuuntainen prosessi vaan edellyttää suhteen ja yhteisen tolkun rakentamista käsillä olevaan tietoon tai tilanteeseen ja porttien avaamista uusien ratkaisumahdollisuuksien avaruudelle. Johtamiskoulutus ei enää saa olla henkilöön sitoutuvaa johtajien kouluttamista vaan kollektiivisen parviälyn hyödyntämistä.

Mahdollistava julkinen hallinto on Suomen menestystekijä. Kun luodaan toimijuutta ja omistajuutta asioiden ympärille, tavoiteltu muutos siirtyy vauhdilla myös käytäntöön.

Uudistuja-koulutuksien kautta käyntiin laitetun systeemisen muutoksen jatkuminen edellyttää julkisen johtamisen uudistamisen jatkamista samassa käytännönläheisessä hengessä. Julkinen johtaminen on strategialähtöistä palvelutyötä, joka perustuu vuorovaikutukseen ja positiiviseen ihmiskäsitykseen.

Sitran kehittämä Uudistuja-johtamiskoulutus valtiolle vuoden 2019 alusta. Lue lisää. 

Mistä on kyse?