Loki
Arvioitu lukuaika 3 min

Lab loki #18: Kuinka voimme edistää useiden projektien jaettua vaikuttavuutta?

Innovaatioportfoliot pyrkivät edistämään yhteiskunnallista muutosta ruokkimalla projektien jaettua vaikuttavuutta. Miten näitä voidaan hahmottaa koko portfolion tasolla vaikuttavuuden suunnittelun ja visualisointien avulla?

Kirjoittaja

Julkaistu

Jos haluamme edistää yhteiskunnallista muutosta esimerkiksi taklataksemme köyhyyden kaltaista yhteiskunnallista haastetta, ei välttämättä ole vaikuttavaa yrittää ratkaista rahalla oiretta, joka on tässä tapauksessa köyhyys. Sen sijaan mielekkäämpää on hahmottaa erilaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka synnyttävät köyhyyttä ja pyrkiä taklaamaan niitä. Yksittäisellä, rajatun aikajänteen projektilla emme välttämättä kykene tätä tekemään, joten portfoliotasoisesta vaikuttavuuden suunnittelusta voi olla hyötyä.

Portfolion vaikuttavuuden suunnittelussa ja arvioinnissa vaikuttavuutta tarkastellaan useiden projektien ja kokeilujen yli sekä tarkastellaan, miten erilaiset keinot ja vipuvarret voivat auttaa ongelman rakenteellisten tekijöiden muuntamisessa muutoksen aikaansaamisen kaipaavilla aikajänteillä. Köyhyyden tapauksessa köyhyyttä kokevien taloudellisen tukemisen lisäksi saattaisimme pyrkiä auttamaan heitä vahvistamaan itsetuntoaan, löytämään uusia väyliä toteuttaa itseään, rahoittamaan organisaatioita, jotka työskentelevät köyhien ihmisten ja perheiden kanssa sekä kehittämään lainsäädäntöä ja politiikkatoimia.

Portfoliotyön vaikuttavuuden kuvaus kaaviolla

 

Kuva: EIT Climate-KIC: Transformation, in Time

Yksittäisen projektin vaikuttavuuden suunnittelussa saatetaan käyttää esimerkiksi IOOI-mallia (input-output-outcome-impact, suomeksi panos-tuotos-vaikutus-vaikuttavuus), jossa projektin tekoja pohditaan suhteessa sen tavoittelemiin vaikutuksiin ja vaikuttavuuteen. Malli on oivallinen projektin suunnittelun sekä arvioinnin työväline, mutta se ei välttämättä riitä tapauksissa, joissa tuotosten, vaikutusten ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden väliset yhteydet ovat epävarmat.

Portfoliotasoisessa vaikuttavuuden suunnittelussa ja arvioinnissa, erityisesti tapauksissa, joissa emme tiedä ennakkoon oikeita ratkaisuja, tulee projekteja ja kokeiluja tarkastella keinoina sekä toteuttaa ratkaisuja että oppia lisää kontekstista.

Järjestimme 29.4.2020 Sitra Labin innovaatioportfolioiden parissa toimivan ryhmän kanssa työpajan, jossa kertasimme tammikuun lopulla järjestetyn kansainvälisen Innovation Portfolio Sensemaking and Management -työpajan sisältöjä portfolion vaikuttavuuden suunnittelun suhteen. Tarkastelimme myös vaikuttavuuden suunnittelemista tukevien visualisointien käyttämistä tässä.

Siinä missä IOOI-malli soveltuu yksittäisten projektien vaikuttavuuden hahmotteluun, portfolion vaikuttavuuden suunnittelu perustuu ekosysteemiseen vaikuttavuusajatteluun. Siinä projektit ja erilaiset toimijat jakavat samanlaisia tavoitteita sekä pyrkivät muuttamaan yhteiskunnallisia rakenteita erilaisten vipuvarsien ja keinojen avulla. Kun näihin tähtääviä projekteja ja toimijoita on satoja, visualisoinnit voivat auttaa hahmottamaan näiden jaettua vaikuttavuutta.

Ekosysteemisen vaikuttavuusajattelun kuvaus eri tasoilla kaaviona

 

Vaikka tämänkaltainen vaikuttavuuden suunnittelu on vielä harvinaista, EIT Climate-KIC:in kaltaiset edelläkävijät soveltavat sitä jo käytännössä. Sitra Labin innovaatioportfolioryhmän osallistujat pohtivat työpajassa sitä, miten työkalua voisi soveltaa myös Suomessa.

Katso tästä lyhyt työpajassa esitetty puheenvuoro portfolioiden vaikuttavuuden teoriasta ja käytännöstä:

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Työpajan esitysmateriaalit voi ladata tästä.

Jos kiinnostaa nähdä käytännön sovelluksia, joissa portfolioiden vaikuttavuutta on visualisoitu, kannattaa vilkaista seuraavat:

Mind//shift-verkoston kokeilukartta
Sitra Labin Läbinaarista tutun Birminghamin #RadicalChildcare Systems Labin kokeilukartta
Sitran Hyvinvointiekosysteemin pilotti -hankkeen taloudenhallinnan ja ylivelkaantumisen juurisyyanalyysiin perustuva projekti- ja toimijakartoitus

Portfolion vaikuttavuuden visualisointia voi tehdä paitsi kynällä ja paperilla, mutta myös erilaisilla sovelluksilla. Tässä muutamia:

Kumu.io – helppokäyttöinen ja ilmainen systeemi- ja verkostovisualisointityökalu
Wicked Lab – maksullinen työkalu ekosysteemisen vaikuttavuuden kuvaamiseen
Exaptive – EIT Climate-KIC:in käyttämä maksullinen työkalu ekosysteemisen yhteistyön tekemiseen

Haluatko kuulla lisää Sitra Labista?

Liity Muutoksentekijöiden yhteisöön Facebookissa.

Liity myös Sitra Labin sähköpostilistalle saadaksesi kuukausittaisen koosteen kiinnostavista linkeistä sekä mahdollisuuksista osallistua ja oppia.

Mistä on kyse?