Loki
Arvioitu lukuaika 3 min

Lab loki #6: Muutoksentekijöiden yhteisön työpajakuulumisia kaupungintalolta

Kirjoittaja

Salla Nurminen

Asiantuntija, Kestävä arki

Julkaistu

Kirjoitettu yhdessä: Terhi Pippuri ja Sara Peltola

Huhtikuussa ovensa avanneen Helsingin Kaupungintalon uusittu aula täyttyi maanantaina 3.6. lasten ja nuorten parissa työskentelevästä monialaisesta osallistujajoukosta. Järjestimme Sitra Labin muutoksentekijöiden yhteisölle Yhdessä lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi -työpajan, jonka tavoitteena oli tehdä kentällä tehtyä arvokasta työtä näkyväksi sekä lisätä osallistujien sosiaalista pääomaa. Suomessa tehdään paljon työtä lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Työ voi olla entistä vaikuttavampaa, jos yhä useampi taho tekee sitä yhteistyössä. Sitra Lab työskentelee lasten ja nuorten eriarvoisuuden parissa vuoden 2019 loppuun saakka ja näemme lisäarvomme erityisesti ihmisten yhteensaattamisessa ja kohtaamisten fasilitoimisessa.

Verkostotutkija Timo Järvensivun mukaan verkostotyön kulmakiviksi lukeutuvat luottamus, tunteminen sekä sitoutuminen. Muun muassa näistä elementeistä koostuu sosiaalinen pääoma, joka madaltaa kynnystä pidempienkin ajanjaksojen kuluttua tapahtuvalle vuorovaikutukselle. Työpaja pyrki lujittamaan tutustumisen kautta syntyvää keskinäisluottamusta sekä tarjoamaan osallistujille aikaa verkostoitua yhteisten päämäärien eteen työskentelevien tahojen kanssa.

Mitä työpaja sisälsi?

Työpajan alussa rakensimme yhteistä maaperää pohtimalla, mikä meitä estää tekemästä täydellistä työtä lasten ja nuorten eriarvoisuuden vähentämiseksi. Lisäksi pohdimme, miten ylittäisimme nämä esteet, mikäli kaikki universumin resurssit olisivat tarjolla. Unelmoinnin jälkeen pysähdyimme tuottamaan lisämateriaalia Sitra Lab -tulevaisuuslaboratoriossa käytettyjen teemojen ympärille. Halusimme kirjata muistiin niitä ajatuksia ja ideoita, joita teemat osallistujissa herättivät. Käsitellyt teemat olivat: työelämän muutos, monikulttuurisen identiteetin rakentaminen, uusi yhteisöllisyys, teknologian nopea kehitys sekä demokratia ja osallisuus (näistä teemoista tulemme kertomaan myöhemmissä Lab lokeissa lisää). Näiden viiden teeman lisäksi  osallistujilla oli mahdollisuus luoda lisäteemoja. Lopputuloksena syntyi post-it -klustereita, joiden perusteella ryhmäydyttiin uudestaan Open Space -hengessä.

Open Space -menetelmässä osallistuja liittyy kiinnostavaksi kokemaansa keskustelurinkiin. Hän voi halutessaan liittyä useampaan keskusteluun ja saada yleiskatsauksen monesta aiheesta, tai syventyä yhteen teemaan koko ajaksi.

Jottei työpaja jäisi torsoksi kuten työskentelyn rekvisiittana toiminut Paula-nukke, kirjasivat ryhmät keskustelunsa tulokset muistiin ja jakoivat ne muiden osallistujien kanssa. Jokainen ryhmä myös mietti, mitä he voisivat tehdä yhdessä enemmän nyt ja tulevaisuudessa. Tilaisuuden työskentelypohjat löydät täältä

Miltä työpaja näytti osallistujien silmin?

Työpajan parasta antia oli huippujoukko eri alojen asiantuntijoita, jotka jakoivat avoimesti ajatuksiaan yhdessä. Jatkossa toimialat ja sektorit ylittävä yhteistyö on keskeinen onnistumisen edellytys, kun haluamme löytää ratkaisuja lasten ja nuorten hyvinvoinnin haasteisiin. Itse sain mukaani monia uusia oivalluksia mm. taiteen roolista oman identiteetin rakentamisessa ja osallisuuden merkityksestä lapsen tai nuoren hyvinvoinnille”

-Terhi, Espoon kaupunki

“Paikalla oli paljon mielenkiintoisia asiantuntijoita ja keskustelu soljui rikkaana. Monien kanssa juttua jatketaan varmasti myöhemminkin. Itselleni keskeinen oivallus oli, miten keskusteluissa palataan kerta toisensa jälkeen sen äärelle, syntyykö nuorelle kokemuksia siitä, että häntä arvostetaan omana itsenään. Tähän panostaminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla veisi meitä varmasti paljon eteenpäin tavoitteessamme oman paikan löytämiseksi jokaiselle nuorelle.”

– Sara, Lasten ja nuorten säätiö

 

Mistä on kyse?