Vierailija
Arvioitu lukuaika 5 min

Millainen keskustelija olet? Tampereella vahvistetaan keskustelukulttuuria museossa

Postimuseossa käytiin keväällä Erätauko-keskusteluja muuttuvasta digitaalisesta arjestamme. Hankekoordinaattori Asla Heikkari kertoo, miten museossa luonnistuu demokratiatyö.

Kirjoittaja

Asla Heikkari

Hankekoordinaattori, Postimuseo

Julkaistu

Järjestimme keväällä Tampereen Postimuseolla Sitran kehittämiä Erätauko-keskusteluja digitaalisesta arjesta. Postimuseon hankekoordinaattori Asla Heikkari vetää Sitran rahoittamaa Keskusteluja digiarjesta museoissa -hanketta. Keskustelut jatkuvat syksyllä.

Uudessa, museokeskus Vapriikissa sijaitsevassa kohtaamispaikka Kuplassa vahvistamme suomalaista keskustelukulttuuria, lisäämme osallisuutta ja kannustamme vuoropuheluun. Erätauko-keskustelut sopivat hyvin Kuplan ideaan.

Postimuseon ja Vapriikin henkilökuntaa kouluttautui Erätauko-keskustelijoiden vetäjiksi. He pääsivät tositoimiin, kun Kuplan keskustelut alkoivat helmikuussa.

Varsinaisia Erätauko-keskusteluja pidettiin seitsemän kappaletta. Lisäksi sovelsimme Erätauko-menetelmää museotoimintaan esimerkiksi Ajankohtainen Kupla pop-up-keskusteluiden myötä.

Erätauko-keskusteluihin on osallistunut yhteensä viitisenkymmentä henkeä, ja on ollut mukava huomata, että jotkut osallistuivat useaan keskusteluun. Keskustelijoita on ollut nuorista eläkeikäisiin, joten olemme kuulleet hyvin eri ikäisten kokemuksia digitaalisen arjen teemoista.

Tavoitteenamme on ollut oppia ja ymmärtää, miten he ovat kokeneet viestinnän muutoksen ja digitalisoituvan arjen.

Monessa keskustelussa on puhuttu digitaalisten palvelujen koukuttavuudesta ja siitä, kuinka puhelimet ovat nykyisin hyvin kiinteä osa arkeamme. Keskusteluja on käyty myös asioinnin siirtymisestä digitaaliseksi.

Vaikka aiheet olivat paikoin raskaita tai huolestuttavia, löytyi keskusteluista myös toivoa. Vähintäänkin keskustelu itsessään tuntui herättävän ajatuksia siitä, että pystymme edelleen kokoontumaan yhteen ja keskittymään sekä kuuntelemiseen että puhumiseen ilman jatkuvaa älylaitteiden häirintää.

Näyttelyt ja kokoelmat keskustelun tukena

Hankkeen tarkoitus on soveltaa Erätauko-keskusteluja museossa käytettäviksi. Koska museoissa on esillä paljon menneisyyttä, tuo tämä keskusteluihin mahdollisuuden käsitellä sekä mennyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta näyttelyjen ja kokoelmien avustuksella.

Osassa keskusteluja on alustuksena käytetty lyhyttä opastusta näyttelyyn tai jotain elementtiä näyttelystä, kuten vanhaa radio-ohjelmaa, joka kuitenkin on omalla tavallaan ajankohtainen nykypäivänäkin. Eri aikatasot pääsevät siten kietoutumaan yhteen keskusteluissa, mikä on museon vahvuus.

Moniäänisyyttä mukaan

Keskusteluissa erilaiset kokemukset ovat avartaneet ja tuoneet uusia näkemyksiä. Toisaalta keskusteluihin on keskustelijoiden puolelta toivottu lisää erilaisia ihmisiä ja erilaisia kokemuksia.

Opimme eniten, kun opimme ymmärtämään heitä, joiden kokemukset ovat hyvin erilaisia omiemme kanssa.

Keskusteluissa on ollut paikalla eri-ikäisiä keskustelijoita, mutta selvästi toivetta on sille, että erilaiset kokemukset tulisivat kuulluksi. Opimme eniten, kun opimme ymmärtämään heitä, joiden kokemukset ovat hyvin erilaisia omiemme kanssa.

Syksyn keskusteluiden haasteena tuleekin olemaan erityisesti se, miten tavoitamme ja toivotamme tervetulleeksi heidät, jotka eivät välttämättä osallistu yhteiskunnalliseen keskusteluun tai käy museossa. Syksyllä on tarkoitus kokeilla etäkeskustelua ja striimattua keskustelua sekä keskustelua myös englanniksi.

Museokävijöiden osallistaminen tulevaan näyttelyyn

Keskusteluista tehtyjä muistiinpanoja hyödynnetään Vapriikissa vuonna 2026 avautuvassa Postimuseon ja Vapriikin yhteisessä näyttelyssä, joka kertoo viestivän suomalaisen tarinaa. Näin osallistamme museokävijöitä näyttelyn tekemiseen ja rikastamme omaa käsitystämme viestintäympäristöstä, kun kuulemme erilaisia tarinoita erilaisista taustoista tulevilta henkilöiltä.

Keväällä yksi keskustelu järjestettiin myös osana Kansallisia dialogeja, joten keskustelun kirjaukset pääsevät osaksi laajempaa yhteenvetoraporttia.

Keskustelijat voivat oppia toisiltaan, mutta me museona voimme oppia heiltä ja tuoda näyttelyissämme esille asioita, jotka tällä hetkellä huolestuttavat, vihastuttavat ja ilostuttavat.

Keskustelijat ovat tuoneet keskusteluissa esille kokemuksiaan esimerkiksi erilaisista kokemisen, osallisuuden, ymmärtämisen ja ymmärretyksi tulemisen tavoista. Keskustelijat voivat oppia asioita toisiltaan, mutta me museona voimme oppia asioita heiltä ja tuoda näyttelyissämme esille asioita, jotka tällä hetkellä huolestuttavat, vihastuttavat ja ilostuttavat.

Kuplasta on kevään aikana muotoutunut oiva kohtaamisten ja levähtämisen paikka Vapriikkiin. Kuplaa suunniteltiin alun perinkin Erätauko-keskustelujen paikaksi, ja Kupla on ainoa tähän tarkoitukseen suunniteltu tila Suomessa.

Kupla on saanut kiitosta etenkin siitä, että se on perinteistä kokoustilaa kodikkaampi ja keskellä Kuplaa on oma tilansa sille, että tuolit voi asettaa keskusteluja varten rinkiin. Keskustelurinki on tavallaan oma tilansa muun museon keskellä, vaikka Kupla ei ole suljettu ja tilassa on myös näyttely.

Erätauko-keskustelut jatkuvat elokuussa. Tervetuloa mukaan!

3 asiaa, jotka olemme oppineet keskustelujen järjestämisestä museossa

  1. Museon yksi supervoima on tuoda keskusteluihin mukaan aikakäsitys: mennyt – nykyisyys – tulevaisuus.
  2. Museon näyttelyistä voi saada lisäinspiraatiota keskusteluihin – näyttelyistä voi löytyä yllättäviäkin yhtymäkohtia nykypäivän ilmiöihin.
  3. Rauhallisessa keskustelun tilassa kännykät unohtuvat, ja kahden tunnin keskustelu tuntuu lyhyeltä.

Mistä on kyse?