archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Monialaiset tiimit ratkovat osallistumisen haasteita demokratiahackissä

Internetin aikakaudella demokraattinen järjestelmä ei voi perustua pelkästään 1900-luvun toimintatapojen varaan. Tarvitsemme nopeampia ja joustavampia väyliä osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon. Näitä tapoja koodarit, aktivistit ja taitelijat kehittävät Demokratiahack-tapahtumassa 5.5., jonka Sitra järjestää osana Tulevaisuuden valtiopäiviä.

Kirjoittaja

Hannu-Pekka Ikäheimo

Projektijohtaja, Uudet vaikuttamisen tavat

Julkaistu

Seuraava erä on Sitran ja Demos Helsingin käynnistämä visiotyö, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen. Työn tarkoitus on luoda yhteinen ymmärrys maailman muutoksesta ja kestävästä hyvinvoinnista, jossa korostuvat pohjoismaiset arvot: ihmisten laaja osallisuus, korkea luottamus ja reiluus.

Edellä mainittuja arvoja ei voida saavuttaa ilman toimivaa demokratiaa. Useimmilla mittareilla Pohjoismaat ovatkin olleet demokratian mallimaita. Yhteiskuntiamme on leimannut korkea luottamus instituutioihin ja demokratian toimivuuteen.

Viimeisten vuosikymmenten aikana kertomukseen on kuitenkin tullut myös säröjä. Äänestysaktiivisuus on jo pitkään ollut laskussa myös Pohjoismaissa, samoin kuin puolueisiin kuuluvien määrä. Suomessakin poliittinen osallistuminen ja hyväosaisuus kietoutuvat yhä vahvemmin yhteen. Osallistumiserot hyvä ja huono-osaisten välillä ovat vain kasvaneet sitä mukaan, kun yleinen äänestysaktiivisuuden taso on kääntynyt laskuun.

Lähtökohta Sitran työlle demokratian ja osallisuuden parissa on, että huolestuttavat trendit saadaan käännettyä positiivisemmalle uralle vain päivittämällä perusteellisesti demokratian käyttöliittymää. Internetin ja sosiaalisen median aikakaudella demokraattinen järjestelmä ei voi enää perustua pelkästään 1900-luvun maailman suunniteltujen toimintatapojen, kuten määräajoin järjestettyjen vaalien, varaan. Niiden rinnalle tarvitaan nopeampia ja joustavampia tapoja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon.

Hackathon työskentely on yksi varteenotettava keino tuoda yhteen erilaista osaamista ratkomaan yhteiskunnallisia ongelmia. Vuonna 2016 Sitra järjesti Perustulohackin, jossa kohtasivat perustulon kehittämisestä kiinnostuneet koodarit, tutkijat, aktivistit, yhteiskunnalliset keskustelijat, ajattelijat, poliitikot, graafikot, informaatiomuotoilijat ja viestijät.

Kokeilun tulokset olivat niin rohkaisevia, että päätimme jatkaa tänä vuonna menetelmän testaamista demokratia-teeman avulla. Osana Tulevaisuuden valtiopäiviä Sitra järjestää Demokratiahack-tapahtuman, jossa ratkotaan hackathonin keinoin demokratian ja osallisuuden haasteita.

Taru Tujusen ja Ville Blåfieldin ideoimassa Tulevaisuuden valtiopäivät -tapahtumassa nimekkäät nettiajan aktivistit pohtivat, ”miltä uusi valta näyttää”. Demokratiahack tarjoaa mahdollisuuden tapahtumassa kuultujen ajatusten jatkojalostamiselle sekä kehittämiselle kohti konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

Demokratiahackiin haki mukaan 137 innokasta demokratian kehittäjää. Tiukkojen valintojen jälkeen valitsimme heistä mukaan noin 60 osallistujaa, jotka kehittävät ideoitaan päivän aikana 13 tiimissä. Perjantaina 5.5. näemme minkälaisia ratkaisuja nämä moniosaajat saivat aikaan.

Mistä on kyse?