Kommentti
Arvioitu lukuaika 3 min

Näin otat reilun datatalouden sääntökirjan käyttöön

Jaettu ilo on moninkertainen ilo -periaate pätee myös dataa jakaviin verkostoihin. Data itsessään on arvoton kustannustekijä, kunnes siitä jalostetaan palveluja. Jaettu data on uusi menestystekijä.

Kirjoittajat

Saara Malkamäki

Asiantuntija, Terveysdata 2030

Julkaistu

Sääntökirja on liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisille suunnattu työkalupakki, joka auttaa heitä rakentamaan uudenlaista kilpailuetua datasta.

Yhteiset pelisäännöt vahvistavat luottamusta

Dataa jakavat ekosysteemit tarjoavat perinteistä arvoketjumaailmaa suuremmat mahdollisuudet arvon luomiseen, sillä dataverkostokumppaneilla on pääsy monipuolisempaan dataan ja osaamiseen, parempi kyky skaalata toimintaa nopeasti, vähentää kustannuksia sekä optimoida toimintaa. Menestyksen kriteerinä on, että dataverkoston jäsenet ymmärtävät datasta yhdessä tuotetun arvon ja toimivat yhteisten sääntöjen mukaisesti.

Uuden liiketoiminnan rakentaminen dataa jakavissa ekosysteemeissä voi kuitenkin olla hankalaa ja kallista. Luottamuksen synnyttäminen kumppanien välillä vie aikaa, ja vaikka visio olisi selvä, yhteiset keinot sen saavuttamiseen voivat olla hakusessa. Yhteisesti sovittavia asioita on valtavasti, ja voi olla vaikeaa tietää, mistä kaikesta pitäisi sopia.

Sääntökirja on oiva työkalupakki sinulle, joka haluat rakentaa datan jakamiseen pohjautuvaa liiketoimintaa yhdessä kumppaniesi kanssa.

Sääntökirjan kaksi tärkeintä työkalua ovat

 1. kontrollikysymyksistä koostuvat tarkistuslistat
 2. valmiit sopimuspohjat.

Tarkistuslistat ohjaavat sinua keskittymään olennaiseen sisältöön, kun rakennat sopimussisältöä dataverkostokumppaniesi kanssa. Kysymykset auttavat osapuolia myös huomioimaan sopimuksessa yhteistyöhön liittyvät yleisimmät liiketoimintariskit ja eettiset näkökulmat.

Valmiit sopimuspohjat säästävät sinulta aikaa ja vaivaa sekä vähentävät esimerkiksi lakipalveluihin liittyviä kustannuksia.

Sääntökirjan hyödyt pähkinänkuoressa

 • Sääntökirja sisältää konkreettiset työkalut ja askelmerkit dataverkoston rakentamiseksi.
 • Sääntökirja auttaa osapuolia muodostamaan yhteiset säännöt datan jakamisen kumppanuuksille.
 • Sopimusten teko helpottuu, kun siirrytään kahdenvälisistä sopimuksista ekosysteemin perustamissopimukseen ja siihen liittymiseen tarkoitettujen sopimusmallien käyttöön.
 • Yhteisillä pelisäännöillä jaettu data tuottaa arvoa koko siihen liittyvälle verkostolle: yritykselle/organisaatiolle itselle, asiakkaille, kumppaneille ja muille sidosryhmille.
 • Sääntökirja auttaa valitsemaan innovaatioita tukevat teknologiat.

Näin otat sääntökirjan käyttöön

Sääntökirjan käyttöönotto onnistuu helposti seuraavien ohjeiden mukaan:

 1. Pohtikaa dataverkoston kanssa yhteistyön tavoitteet ja toimijoiden roolit uudessa dataverkostossa.
 2. Tutustukaa sääntökirjan sisältöön.
 3. Pohtikaa, miten sääntökirjan keskeinen sisältö ja prosessi on huomioitu dataa jakavan verkoston yhteistyössä.
 4. Valitkaa tarkistuslistan kysymyksistä verkostollenne olennaiset kysymykset.
 5. Vastatkaa kontrollikysymyksiin osa-alueittain: 1) liiketoiminta, 2) juridiikka, 3) teknologia, 4) data.
 6. Arvioikaa jokaisen kysymyksen kohdalla, mitä seuraavaksi tulee tehdä ja kenen pitää toimia.
 7. Pohtikaa, mitä ajatuksia eettinen ohjeistus tuo mieleen. Aloittakaa arvioimalla datan jakamisen eettisyyden tasonne eettiset näkökulmat huomioivien kontrollikysymysten avulla ja sopikaa tärkeimmät yhteistyön periaatteet ja arvot.
 8. Tutustukaa sääntökirjan sopimuskehykseen ja sopimuspohjiin.
 9. Muokatkaa ja täydentäkää sopimusmalleja.

Lopputuloksena sinulla ja kumppaneillasi on dataverkoston säännöt yksissä kansissa ja sopimuspohjat luotuna. Kaikki tarpeellinen on otettu huomioon.

Kohti reiluja datamarkkinoita

Sääntökirja on yksi työkalukokonaisuus Sitran reilun datatalouden IHAN-projektissa. Sääntökirjaa kehitetään jatkuvasti palautteen pohjalta. Tavoitteena on rakentaa sääntökirjasta kehittyneempi verkkotyökalu vuoden 2021 aikana. Sitran johdolla kehitetään keväällä 2021 Fair Data Economy Score -itsearviointityökalua, joka auttaa yrityksiä mittaamaan kestävän datan käyttönsä tasoa ja uudistamaan sen pohjalta toimintaansa.

Mistä on kyse?