archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SmartClean – Pitää törmätä, jotta syntyy maailmanluokan edelläkävijöitä

SmartClean -projektissa on leivottu uutta toimintatapaa älykkäiden ja ekologisten ratkaisujen luomiselle pääkaupunkiseudulle.

Julkaistu

Ole psykologi. Törmäytä ihmisiä. Toimi terapeuttina.

Tässä yhteisluomisen fasilitoinnin keskeiset reseptit London School of Economicsin mukaan. Muun muassa tätä on ollut yhteisluominen Sitran vetämässä SmartClean -projektissa, jossa on leivottu uutta toimintatapaa älykkäiden ja ekologisten ratkaisujen luomiselle pääkaupunkiseudulle.

Noin 300 toimijan joukko yrityksistä, kaupungeista, tutkimus- ja koulutuslaitoksista sekä yhdistyksistä ja järjestöistä on kuluneen vuoden aikana ollut mukanamme työstämässä keihäänkärkiä, joilla pääkaupunkiseutu nostetaan kansainvälisen mittaluokan referenssialueeksi.

Keihäänkärkialueiksi valikoituivat liikenne ja liikkuminen, energia, rakentaminen, vesi- ja jäte- sekä kuluttajien cleantech-ratkaisut. Digitaalisuus ja kiertotalous toimivat läpileikkaavina teemoina. Kärkialueista ja niiden yhdistämisestä rakentuvat SmartClean-projektit, jotka liittyvät esimerkiksi hiilettömään joukkoliikenteeseen, liikkumisen digitaalisiin palveluihin tai älykkäisiin tuotteiden kotiinkuljetusratkaisuihin (ns. ”last-mile”). Yhtä hyvin ne voivat liittyä olosuhdeliiketoimintaan liittyviin liiketoimintakonsepteihin, korjausrakentamisen vaihtoehtoisiin älykkäisiin energiaratkaisuihin sekä ravinteiden hyötykäyttöön ja teollisiin symbiooseihin.

Projekteja kehitetään hyödyntäen avointa dataa ja kehittämällä digitaalisia ratkaisuja käyttäjälähtöisesti. Kaupunkeihin voidaan nimetä testialustoja ja living lab -alueita. Samalla voidaan kehittää uusia toimintamalleja isojen ja pienten yritysten kohtaamiseen sekä luoda kiihdyttämö kansainväliselle startup -kentälle. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta realistinen: nostaa pääkaupunkiseutu kansainvälisesti johtavien cleantech-referenssialueiden joukkoon 2021 mennessä.

Yhteinen tahtotila on vahva ja seudulla nähdään valtava potentiaali rakentaa aiempaa systemaattisemmin mittavia projektikokonaisuuksia, joilla on myös vientipotentiaalia. Samalla muutetaan tapaamme toimia. Totuttujen toimintatapojen muuttaminen ja toimiminen yli sektorirajojen vaatii havahtumista itse kultakin, sillä maailmanluokan konsepteja ei synnytetä vanhoin keinoin. Työssä tarvitaankin uudenlaista yhteistyötä ja koordinaatiota yritysten sekä julkishallinnon toimijoiden kesken. Perustettava Smart&Clean-säätiö mahdollistaa juuri tämän: se luo älykkään ja puhtaan liiketoiminnan edistämiseen uuden toimintamallin. Lisäksi se viimeinkin valjastaa julkiset hankinnat edistämään uusien ratkaisujen markkinoille pääsyä.

Suomessa on viriämässä ymmärrys siitä, että kaivattua talouskasvua voidaan saavuttaa myös aineettomilla investoinneilla. Erityisesti kuluttajille suunnatuissa cleantech-palveluissa on kyse uusien markkinoiden luomisesta ja kuluttajien toimintatapojen muuttamisesta. Nämä muutokset voidaan toteuttaa eri toimijoiden muodostamilla kansainvälisillä ekosysteemeillä. Vahvat veturiyritykset ja startupit toteuttajina sekä kaupungit mahdollistajia ovat valtava mahdollisuus luoda pääkaupunkiseudusta globaali kuluttaja-cleantechin keskittymä. Samalla pääkaupunkiseutu toimisi esimerkkinä siitä, miten digitalisaatio sekä bio- ja kiertotalous mahdollistavat vähähiiliset ja ilmastoystävälliset palvelut niin kuluttajille kuin yrityksillekin.

Kansainvälinen kilpajuoksu puhtailla markkinoilla on kovaa. Pariisissa joulukuussa solmittu globaali ilmastosopimus vauhdittaa muutosta kohti vähähiilistä talousjärjestelmää ja cleantech-markkinoiden uskotaan kasvavan räjähdysmäisesti seuraavien vuosikymmenien aikana. Pelkästään maailman älykaupunkeihin keskittyvän cleantech-markkinan on arvioitu olevan 1500 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Tämä on valtava mahdollisuus suomalaisille yrityksille tarjota maailman kaupungeille niiden kipeästi tarvitsemia vähähiilisiä ratkaisuja.

Edelläkävijät tervetulleita mukaan

Vientikonsepteja ja uusia liiketoimintamalleja luomaan perustetaan huhtikuussa 2016 yleishyödyllinen pääkaupunkiseudun Smart&Clean-säätiö, jonka tehtävänä on toimia uuden kasvun moottorina ja referenssiprojektien suunnittelijana. Samalla pääkaupunkiseudulle syntyy uusia investointeja, liiketoimintaa, tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä työpaikkoja.

Tarjoamme nyt Suomessa kehitystyötä tekeville edelläkävijäyrityksille mahdollisuutta tulla mukaan säätiön toimintaan. Pääset edistämään uudenlaisen suomalaisen osaamisen syntyä – työtä, jossa on mahdollisuus luoda merkittäviä menestystarinoita.

Säätiön toiminta perustuu lahjoituksiin. Rahoituksesta kolmannes tulee pääkaupunkiseudun kaupungeilta ja Lahdelta, kolmannes Sitralta ja kolmannes yrityksiltä. Säätiö identifioi ja valmistelee hankkeita, joiden rahoitukseen valtio osallistuu työ- ja elinkeinoministeriön kasvusopimusrahoituksella sekä Tekesin kautta kärkihankkeissa.

Mistä on kyse?