archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Robotisaatio muuttaa taloutta ja työelämää

Kirjoittaja

Perttu Jämsén

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat

Julkaistu

Robotisaatio on muuttanut ja tulee muuttamaan työelämää ja taloudellisen arvonmuodostuksen logiikkaa merkittävästi tulevina vuosina. Trendinä robotisaatio liittyy kiinteästi keinoälyn kehitykseen ja työtehtävien automatisoitumiseen.

Robotiikka ei ole uusi ilmiö, sillä teollisuusrobottien historia alkoi piirtymään jo 1960-luvun alun yhdysvaltalaisessa autoteollisuudessa. Meidän on kuitenkin päivitettävä ymmärryksemme robotiikasta, sillä keinoälyn ja sensoriteknologian kehittyminen tuo automatisoimisen piiriin yhä uudenlaisia työtehtäviä. Kone ei enää ainoastaan suorita – se myös liikkuu, aistii ja vuorovaikuttaa.

Se, miten robotiikan kehitys vaikuttaa työtehtäviin ja työn sisältöön, vaihtelee ammattialoittain. Sensoriteknologian kehittyminen ja laskentatehon kasvu mahdollistavat tulevaisuudessa myös sellaisten työtehtävien automatisoimisen, joissa käsitellään suuria datamääriä ja johtopäätökset perustuvat tunnettuihin sääntöihin. Tähän määritelmään mahtuu koko joukko asiantuntijatyötä ja sellaisia toimialoja, joiden on pitkään ajateltu olevan suojassa teknologiselta työttömyydeltä. Asiantuntijatyön kohdalla on luontevampaa puhua algoritmisoitumisesta robotisaation sijaan.

Vaikka robotisaatio hävittää joitakin perinteisiä työtehtäviä, teknologian kehittyminen megatrendinä – jonka alle myös robotisaatio voidaan lukea – synnyttää myös uutta työtä. Uusi työ vaatii usein tekijältään kykyä ymmärtää ja hyödyntää uutta teknologiaa. Se, että robotit syrjäyttävät ihmistyötä ei ole luonnonlaki, mutta se heittää kovan haasteen osaamisellemme. Ihmisten tekemän työn ja robottien yhteispeli lisääntyy tulevaisuudessa, ja tämä edellyttää meiltä aktiivista, koko työuralle jakautuvaa oppimista.

Kirjoittaja toimii asiantuntijana Sitran Uusi työelämä ja kestävä talous  –teemassa, joka edistää työhön ja talouteen liittyvien uudenlaisten ratkaisujen kokeilua ja käyttöönottoa Suomessa.

Alla oleva video on osa Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta –näyttelyä. Tiedekeskus Heurekan ja tulevaisuustalo Sitran valmisteilla oleva yhteisnäyttely kertoo tulevaisuuden Suomesta ja suomalaisuudesta.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Mistä on kyse?