Kommentti
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitran vastine Suomenmaassa 10.11. julkaistuun juttuun

Haluamme tuoda esille Sitran näkökulman, jota ei luonnon monimuotoisuutta sivunneessa jutussa juurikaan huomioitu.

Kirjoittaja

Veera Heinonen

Johtaja, Demokratia ja osallisuus

Julkaistu

Vastine on julkaistu Suomenmaassa 10.11.2020.

Uutisessa ei tuotu esille, mihin jutussa viitattu yliasiamiehemme Jyrki Kataisen kommentti metsien hakkuumenetelmistä liittyy. Kyse on Sitran joulukuussa julkistettavasta päivitetystä strategiasta, jossa uusina painopisteinä ovat muun muassa luontokadon hillitseminen ja luonnon elinvoiman tukeminen. Asiayhteydestään irrotettu Jyrki Kataisen henkilökohtainen näkemys nousi uutisessa nyt esille; Maaseudun Tulevaisuus kysyi asiaa alun perin strategiaan liittyvän keskustelun yhteydessä.

Luonnon köyhtyminen on globaali haaste, joka vaikuttaa laajasti ihmisiin ja yhteiskuntiin. Kansainvälinen luontopaneeli IPBES on varoittanut, että lajikato ja elinympäristöjen heikkeneminen vievät pohjaa niin taloudelta, elinkeinoilta, ruokaturvalta, terveydeltä kuin elämänlaadultakin. Suomi ei ole immuuni näille vaikutuksille. Tulevaisuustalo Sitran lakisääteisenä tehtävänä on edistää Suomen tasapainoista ja vakaata kehitystä, muun muassa talouden määrällistä ja laadullista kasvua, jotta suomalaiset voisivat entistä paremmin. Näemme, että jatkossa tärkeässä osassa ovat luonnon monimuotoisuuden vahvistamista tukevien ratkaisujen kehittäminen ja hyödyntäminen. Edistämme luonnon monimuotoisuutta läpileikkaavasti Sitran kaikissa teemoissa, niin datatalouden keinoin kuin demokratian ja osallisuuden kehittämisenkin voimin. Ilman luontoa ei ole tulevaisuuden menestystä.

Luonnon ekosysteemipalveluiden arvo on arviolta noin 1,5-kertainen maailman bruttokansantuotteeseen verrattuna, joten luonnon monimuotoisuudessa kyse on myös talouden näkökulmasta hyvin merkittävästä kysymyksestä, niin globaalisti kuin kotimaassakin.

Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen,  mutta siitä huolimatta uhanalaisten lajien osuus on kasvanut vuosien 2010 ja 2019 välillä.

Tarvitsemme yhteistyötä ja ratkaisuja laajalti yhteiskunnan eri sektoreilta, jotta luonnon monimuotoisuus voidaan turvata. Sitra on tehnyt jo viisi vuotta töitä kiertotalouden parissa, joka on yksi keskeinen ratkaisu luontokadon pysäyttämiseen. Jatkossa tarkoituksenamme on luoda yhdessä eri sidosryhmien kanssa kattava tilannekuva keskeisistä luonnon monimuotoisuuteen liittyvistä kysymyksistä ja ratkaisuista.

Veera Heinonen
viestintäjohtaja
Sitra

Mistä on kyse?