Vierailija
Arvioitu lukuaika 4 min

Sote-liiketoiminnan tulevaisuus tehdään jo tänään

Julkisilla yrityspalveluilla on merkittävä rooli sote-palveluntuotannon kehittämisessä. Miten ikääntymisen tuomiin haasteisiin sekä digitalisaation avaamiin mahdollisuuksiin tartutaan? Lue Pirkanmaan yrityspalveluverkoston Kasvubuusti-ohjelman vetäjien ajatuksia.

Kirjoittajat

Mia Häkkinen

Projektipäällikkö, Kasvubuusti, Pirkanmaan TE-toimisto

Harri Katajisto

Projektipäällikkö, Kasvubuusti, Pirkanmaan TE-toimisto

Julkaistu

Liiketoimintaympäristön murros on jatkuvaa ja kiihtyvää ja megatrendit aiheuttavat muutospaineita lähestulkoon kaikille yrityksille. Sote-yritykset eivät ole tässä poikkeus. Lue lisää ennakoinnista ja maailmaa muokkaavista megatrendeistä täältä.

Juuri nyt sote-uudistuksesta riittää puhetta, mutta suurempi murrosvoima liittyy kuitenkin ikääntymisen tuomiin haasteisiin ja toisaalta digitalisaation avaamiin mahdollisuuksiin. Tarvitsemme uutta osaamista sekä sotealan yritysten liiketoimintaedellytysten ymmärtämiseksi että tukemiseksi. Uutta osaamista tarvitaan myös julkisten yrityspalvelujen muotoilussa.

Yrityspalvelut sote-yritysten kehittymisen tukena

Julkisilla yrityspalveluilla on omalta osaltaan merkittävä rooli tulevaisuuden sote-palveluntuotannon kehittämisessä muiden yhteiskunnallisten toimijoiden ja rakenteiden lisänä. Tehtävänämme on auttaa sote-yrityksiä niin liiketoiminnan kehittämisessä kuin osaavan työvoiman varmistamisessa.

Liiketoiminnallisia haasteita kohdataan alalla kuin alalla, mutta se mikä leimaa sote-yritysten tulevaisuutta, on ikääntyvä, mutta toisaalta yhä pidempään elävä väestö, kiihtyvä kaupungistuminen, julkisen talouden tiukkenevat reunaehdot ja väistämätön vaatimus toimia yhä paremmin yhteen digitalisoituvan yhteiskunnan kanssa. Jatkuva asiakasymmärrys, täysin uudenlaiset palveluinnovaatiot ja terveysteknologian kehittyminen ovat avainsanoja, silloin kun pohdimme sote-liiketoiminnan tulevaisuutta.

”Tarvitsemme uutta osaamista sekä sotealan yritysten liiketoimintaedellytysten ymmärtämiseksi että tukemiseksi.”

Olemme Pirkanmaan yrityspalveluverkoston Kasvubuusti-ohjelmassa tarttuneet näihin haasteisiin. Kohderyhmänämme ovat pirkanmaalaiset kehittämishaluiset pk-yritykset, jotka haluavat olla lisäämässä alueensa asukkaiden hyvinvointia ja vastata erilaisiin palvelutarpeisiin niin tiivisti asutuissa taajamissa kuin haja-asutusalueilla.

Kasvubuusti-ohjelman sisällä olemme rakentaneet sote-yrityspalveluohjelman, joka on kehitetty suoraan vastaamaan sote-yrityskentästä nousseisiin kehittämistarpeisiin. Käytännössä katsoen olemme yksinkertaisesti tuoneet julkiset yrityspalvelut ymmärrettävimmiksi ja lähemmäksi asiakasta. Tämä on vaatinut vahvaa kenttäkokemusta ja osaamista liiketoiminnan kehittämisestä, asiakasymmärrystä sekä sitä kautta palvelumuotoiluosaamista.

Prosessi on ollut käynnissä jo muutaman vuoden ajan, mutta Kasvubuustisateenvarjon alla lanseerasimme sote-yrityspalveluohjelman viime syksynä Pirkanmaan Soteuttamo-tilaisuudessa. Palveluvalikoimamme sisältää räätälöityjä asiantuntijapalveluja, tukea osaamisenkehittämiseen sekä rahoitusta kehittämiseen. Sote-ohjelmamme on saanut valtavasti kiitosta asiakkailta ja palvelujen piirissä onkin jo useita kymmeniä pirkanmaalaisia yrityksiä, samoin yhteistyökumppanit ovat olleet tyytyväisiä pilottikokonaisuuteen ja palveluohjelmasta on myös kiinnostuttu valtakunnallisesti.

Sote-kiihdyttämöt antavat äänen pienemmille palveluntuottajille

Syksyllä 2018 Pirkanmaan TE-toimiston Kasvubuusti-yrityspalvelut lähti puolestaan mukaan pilotoimaan Sote-kiihdyttämöä, jonka tavoitteena oli ymmärtää, kuinka sote-alan pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen kilpailu- ja muutoskykyä voidaan kehittää. Sote-kiihdyttämöstä voit lukea lisää täältä.

On tärkeää, että pieniä palveluntuottajia kuullaan ja heitä kannustetaan kehittämään liiketoimintaansa, vaikka kaikkea tietoa esimerkiksi kansallisen sote-uudistuksen suuntaviivoista ei olisikaan. Toimintaympäristö muuttuu joka tapauksessa, ja myös pienten palveluntuottajien on pystyttävä ennakoimaan miten kansalliset ja globaalit megatrendit heidän liiketoimintaansa tulevat vaikuttamaan.

”Osallistujien sitoutuminen ja kehittämiskyky olivat poikkeuksellisen motivoitunutta.”

Kiihdyttämön pilotoiminen osana Kasvubuustia oli loistava mahdollisuus päästä testaamaan uutta palvelukonseptia murroksessa olevassa sote-ympäristössä. Kiihdyttämö-yritykset edustivat laajasti alan toimijakenttää ja oli etuoikeutettua seurata eturivistä osaamisen kehittymistä, yritysten aktiivista verkostoitumista sekä pilotoida yhdessä uutta palvelukonseptia yritysten liiketoiminnan kehittämisen tukena.

Osallistujien sitoutuminen ja kehittämiskyky olivat poikkeuksellisen motivoitunutta ja se sai meidät järjestäjät myös luottamaan siihen, että kehitämme tulevaisuuden yrityspalvelujamme oikeaan suuntaan.

Aktiivinen kehittämistoimintamme jatkuu sote-yrityspalveluohjelman parissa ja tulemme jatkossakin kehittämään sen kokonaisuutta yhdessä yritysten kanssa.  Monipuolinen kumppaniverkosto on loistava alusta, jonka parissa kehittämistyö on vuorovaikutteista ja opimme toisiltamme jatkuvasti lisää. Meillä on ollut myös ilo saada muitakin ELY- ja TE-toimijoita saman yhteisen agendan ääreen.

Kannustamme jatkossakin kumppaneitamme yhteiskehittämiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen. Sote-alan murrokseen vastaaminen vaatii nyt kehitettyjen hyvien käytäntöjen valtakunnallista levittämistä. Lisäksi saimme rakennettua loistavan toimintamallin ja verkoston, jota voidaan soveltaa muissakin liiketoimintaympäristön muutostilanteissa.

Kirjoittajat Mia Häkkinen ja Harri Katajisto ovat mukana Sitran ja työ- ja elinkeinoministeriön järjestämässä Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! – tilaisuudessa. Voit seurata 25.3. Säätytalolla järjestettävää tilaisuutta suorana verkosta. Pääset tapahtumasivulle tästä.

Sitran vierailijablogaukset antavat äänen eri alojen tulevaisuudentekijöille. Kirjoitukset eivät (välttämättä) kerro Sitran työstä, vaan ovat kirjoittajiensa ajatuksia ajankohtaisista asioista. Tämän blogauksen kirjoittajat toimivat Kasvubuusti-ohjelman projektipäälliköinä Pirkanmaan yrityspalveluverkostossa.

 

Mistä on kyse?