Arvioitu lukuaika 1 min

Soteuttamo 2.0 – jotta pienemmätkin palveluntuottajat pysyvät mukana

Jokainen innostunut maakunta saa syksyn aikana oman Soteuttamo 2.0 -tilaisuuden.

SITRA. Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Kirjoittaja

Elina Eerola

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat, Sitra

Julkaistu

SITRA. Kuva: Miikka Pirinen / Sitra

Kirjoittaja

Elina Eerola

Asiantuntija, Uudet vaikuttamisen tavat, Sitra

Julkaistu

Tuttu Soteuttamo vahvistuu entisestään, kun työ- ja elinkeinoministeriö yhdessä Sitran, Suomen Yrittäjien, Hyvinvointialan, Arvoliiton ja Sosten kanssa toteuttavat Soteuttamo 2.0 -maakuntakiertueen.

Jokainen innostunut maakunta saa syksyn aikana oman Soteuttamo 2.0 -tilaisuuden, jotka suunnitellaan tiiviissä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Näin Soteuttamo 2.0:t vastaavat parhaiten maakuntien sote-kehittämistarpeisiin.

”Koska haasteet ovat yhteisiä, niin kehitystyökin kannattaa tehdä yhdessä.”

Soteuttamo on toimivaksi todettu konsepti sosiaali- ja terveysalan uudistamiseen ja verkostojen kehittämiseen. Soteuttamo-tapahtumia on järjestetty 2017-2018 yhteensä 60 kappaletta, ja niihin on osallistunut kaikkiaan yli 2 600 ihmistä. Saamamme palautteen perusteella moni kävijä on saanut tilaisuuksista uusia ideoita toimintaansa ja löytänyt Soteuttamosta yhteistyökumppanin.

Maailman muutos haastaa uudistumaan

Tarve nyt järjestettävälle, valtakunnalliselle ja maakunnalliselle Soteuttamo 2.0 -kiertueelle nousi esiin viime keväänä työ- ja elinkeinoministeriön teettämän ja Sitran osittain rahoittaman Pk-yritysten liiketoimintaedellytykset sote-alalla -selvityksen myötä. (Katso jo vahvistuneet tilaisuudet täältä.)

Soteuttamo 2.0 -tilaisuuksissa osallistujat saavat konkreettista tukea liiketoiminnan kehittämiseen ja tuoretta tietoa uudistuvan soten tarjoamista mahdollisuuksista. Digitalisaation, ikääntymisen ja kaupungistumisen myötä muuttuva toimintaympäristö vaatii uudistumiskykyä niin isoilta kuin pieniltäkin toimijoilta. Koska haasteet ovat yhteisiä, niin kehitystyökin kannattaa tehdä yhdessä. (Lue lisää ennakoinnista ja maailmaa muokkaavista megatrendeistä täältä.)

Soteuttamo 2.0 tarjoaa uusia verkostoja ja kumppaneita, koottua tietoa alueellisista ja kansallisista rahoitusvaihtoehdoista ja tukea ammatillisen osaamisesi kehittämiseen.

Tervetuloa mukaan poimimaan parhaat ideat omaan toimintaasi ja vaikuttamaan oman maakuntasi palveluverkkoon!

AIHE

Ihminen edellä - Valintakokeilut sote-palveluissa

Suunniteltu asiakkaiden valinnanvapauden laajentaminen sote-palveluissa oli merkittävästä uudistus, jonka vaikutuksista meillä ei vielä ole tietoa. Tätä tietoa saadaksemme tarvitsimme kokeiluja, jotka loivat pohjaa toimintamallien, ajattelutapojen ja toimintakulttuurin muutokselle. Projekti on päättynyt.

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?