Puheenvuoro
Arvioitu lukuaika 3 min

Tulevaisuustalon strategiatyön kolme tärkeintä kysymystä

Mistä pidämme kiinni myös jatkossa, millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa ja missä asioissa meidän täytyy saada aikaan muutosta? Näiden kysymysten kautta syntyi tulevaisuustalon strategia.

Kirjoittaja

Julkaistu

Aloimme päivittää Sitran strategiaa hyvin poikkeuksellisissa oloissa. Se vaati heti alkuun spurtin, sivuloikan ja pari kuperkeikkaa, kuten alkuvaiheita keväällä kuvasin.

Mutta miten loppumatka meni ja millaisten kysymysten ja valintojen kautta tulevaisuustalon strategia syntyi? Nostan tässä kirjoituksessa kolme meille tärkeintä kysymystä, jotka soveltuvat pohdittaviksi myös muiden organisaatioiden strategiatyöhön.

1. Mistä pidämme kiinni myös jatkossa?

Strategian tehtävänä on ohjata tulevaa toimintaa, joten on luonnollista, että kiinnostus kohdistuu yleensä eniten siihen, mikä muuttuu. Maailman myllerrysten keskellä on kuitenkin myös arvokasta korostaa sitä, mistä haluamme pitää kiinni. Meille Sitrassa se on lainmukainen ydintehtävämme: Huomisen menestyvän Suomen rakentaminen. Meille se on perusta, jolle strategia on rakennettu.

Toisena strategian kivijalkana on roolimme yhteiskunnallisena muutoksentekijänä. Sitran toiminta on vuosikymmenten aikana muuttunut muun yhteiskunnan mukana. Tämänvuotisen strategiatyön perustana oli parlamentaarisen ryhmän raportti ja kokoava arviointi, jotka analysoivat Sitran yhteiskunnallista roolia. Raporttien tulokset vahvistivat, että saamme parhaiten aikaan vaikuttavuutta ajatushautomona, kokeilujen ja toimintamallien edistäjänä ja yhteistyön vauhdittajana – nimenomaan laajan keinovalikoiman yhdistelmällä.

2. Millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa?

Aivan ensimmäiseksi tartuimme sitralaisten kanssa visioon. Tulevaisuustalona pidämme tärkeänä kertoa avoimesti, millaista tulevaisuutta haluamme rakentaa ja millaisia arvoja ja asioita ajamme. Huomisen Suomi on ykkösagendamme. Visio ohjaa toimintaamme ja kiteyttää näkemyksemme toivotusta tulevaisuudesta. Visiossamme Suomi menestyy rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa.

Hyödynsimme niin visiossa kuin strategian sisältöjen analyysissa megatrendejä – lisäksi työhömme tuli syvennystä ja uusia näkökulmia koronan vaikutusten tarkastelusta. Megatrendit auttoivat luomaan kokonaiskuvaa tulevaisuuden keskeisistä kehityssuunnista sekä tunnistamaan muutostarpeita ja vaikuttamisen paikkoja. Nämä vaikuttamisen paikat ovat kehityskulkujen välisissä jännitteissä ja risteyskohdissa, joissa tulevaisuuden kehityssuunta on tavallista enemmän auki. Ne ovat eräänlaisia tulevaisuustiloja, joissa nykyhetken päätöksillä ja toimilla voidaan vaikuttaa siihen, mihin suuntaan kehitys jatkuu.

Reilun ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen edellyttää yhteiskunnan muutoskyvyn kehittämistä yhdessä sekä ratkaisukeskeisen ja yhteistoimintaan innostavan kulttuurin luomista. Epävarmuuksien ja yllätysten täyttämässä maailmassa pidämme tärkeänä lisätä ymmärrystä tulevaisuuden erilaisista mahdollisista kehityskuluista, parantaa ihmisten ja yhteiskuntien valmiutta tuleville muutoksille sekä vahvistaa uskoa tulevaisuuteen.

Uskon, että strategian vieminen arkeen alkaa jo ensimmäisistä keskusteluista, joissa luodaan ymmärrystä ja tulkintaa yhteisestä suunnasta luodaan. Strategiaprosessin aikana virtuaalisissa työpajoissa ja alustoilla käytiin antoisia keskusteluita vision ja strategian merkityksestä ja sisällöistä.

3. Missä asioissa meidän täytyy ja voimme saada aikaan muutosta?

Megatrendit nostavat esiin haasteita, joihin vastaamiseksi eivät riitä yksittäiset teknologiat, lait tai organisaatiot, harvemmin edes yksittäisten valtioiden toimet. Reilun ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen on siksi viheliäisten ongelmien ratkaisemista ja vaatii monialaista lähestymistapaa, laaja-alaista yhteistyötä ja ratkaisuja. Tällaisten systeemisten muutosten kanssa Sitran on todettu olevan parhaimmillaan.

Keskeinen kysymys meille on, missä asioissa tavoittelemme systeemistä muutosta Systeeminen muutos Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle. Avaa termisivu Systeeminen muutos  ja millaisilla sisällöllisillä valinnoilla voimme saada eniten aikaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Päivitetyt vaikuttavuustavoitteet kiteyttävät näitä valintojamme. Vaikuttavuustavoitteisiin on olemassa lukematon määrä vaihtoehtoisia polkuja, eikä Sitra tai mikään mukaan organisaatio voi niitä yksin saavuttaa.

Strategiset painopisteet (jotka löytyvät Strategia-dokumentistamme) tarkentavat edelleen fokustamme ja miten johdamme vision käytännön toiminnaksi: missä asioissa tarvitaan ratkaisuja tulevina vuosina ja missä juuri Sitralla on kyvykkyyttä saada aikaan vaikuttavuutta, yhteistyössä kotimaisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa.

Mistä on kyse?