archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uuden ajan tutkimusmat­kailijat muuttuvan työelämän lähettiläinä

Luovalla alalla työn muutos on kiistämätön, ja se on jo nyt koskettanut kaikkia alan toimijoita. Pirjo Nikkilä pohtii, millä eväillä muutoksessa kannattaa luovia.

Kirjoittaja

Pirjo Nikkilä

Julkaistu

Sitra teetti selvityksen luovan alan työn markkinasta. Luovalla alalla tarkoitetaan tässä erityisesti markkinointi-, media-, muotoilu- ja viestintäalan töitä.  Luovalla alalla työn muutos on kiistämätön, ja se on jo nyt koskettanut kaikkia alan toimijoita. Sitran kannalta keskeisin syy selvitykseen oli se, mitä luovan alan muutoksesta kenties voidaan oppia – mitä annettavaa sillä voisi olla muille aloille?

Selvityksessä luovan alan työntekijöistä piirtyi kuva sitkeinä luovijoina, jotka ovat yhtä aikaa optimistisia ja epävarmoja. Samalla luovan alan työn markkinasta välittyi isompi kuva, jossa toimijat vielä etsivät keinoja ja valmiuksia sopeutua ja menestyä. Väkisin herää kysymys, kauanko kestää, että ala siirtyy uuteen vaiheeseen? Miten syntyy systeeminen muutos, jossa kaikki toimijat muuttavat käyttäytymistään rakentaakseen kaikille uuden ja mielekkäämmän tilanteen?

Seuraavaksi otan riskin ja heilutan kuvitteellista taikasauvaani. Esitän omia arvioitani, vaikka en edes usko olevani täysin oikeassa. Tiedän, että teen vääryyttä pelkistämällä ilmiöitä ja ohittamalla ihmisten erilaisuuden. Teen näin, koska koen pinnan alla olevan paljon ääneen sanomatonta. Kerron, millaiset vaatteet keisarilla minä näen.

Luovan alan työn etsijät ovat osaavia ammattilaisia, jotka kiivaasti etsivät keinoja harjoittaa ammattiaan, joka heille itselleen on kovin rakas. Tämä on loistava lähtökohta. Nyt tarvitaankin paljon lisää rohkeutta tulla oman alan reviiriltä ulos. Taikoisin etsijöille ennakkoluulottomuutta tutkia tuntemattomia työpaikkoja ja työtehtäviä. Taikoisin sitkeyttä opetella oman osaamisen myymistä – ja nöyryyttä tarttua monenlaisiin työnantajien tarpeisiin. Taikoisin heille luottamusta siihen, että työ tulee työn luokse. ”Vireys luo vireyttä.”

Toimialajärjestö Ornamon tilanne on kutkuttava, koska ympärillä on niin paljon asioita, joihin voisi tarttua. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi muotoilijoiden työn etsintätaitojen lisääminen, ammatillisen identiteetin venyttäminen ja keskinäisten yhteistyöprojektien synnyttäminen. Uudenlaisia mahdollisuuksia olisivat myös työn tarjoajien valmentaminen luovan osaamisen ostamiseen ja hyödyntämiseen sekä kumppanuuksien kautta työtilaisuuksien markkinapaikan rakentaminen. Toimialajärjestöllä on miljoonan dollarin mahdollisuus ottaa paikkansa edelläkävijänä, joka ohjaa alaa uuteen ja mielekkäämpään tilanteeseen. Ensinnä taikoisin Ornamolle päättäväisen suunnitelman ja myrskytuulten pitävän purjelaivan. Taikoisin viisautta ymmärtää merimerkit ja sopeutuvaisen miehistön. ”Laivat ovat turvassa satamassa, mutta niitä ei rakenneta sitä varten.”

Työnantajien kohdalla tulee pysähdys. Sekä työn tarjoajien että etsijöiden haastattelut antavat vihiä siitä, että rekrytoinnit toteutetaan hyvin perinteisellä tavalla, mikä vaikeuttaa luovien osaajien tilannetta, koska he eivät juurikaan sovi toimenkuviin ja määrämuotoisiin tulostavoitteisiin. Syntyy myös kokemus rekrytoijista portinvartijoina, joiden ohi pääseminen tuntuu jopa vaikeammalta kuin varsinainen työ. Työn tarjoajille taikoisin uudistumiskykyä ja ennakkoluulottomuutta. Taikoisin heille keskinäistä yhteistyötä ja erilaisia työn hinnoittelukeinoja. Kaiken lisäksi taikoisin motivaatiota opetella ymmärtämään luovan alan osaamista. ”Millainen olisi maailma tää, jos jokainen täällä olis niin kuin mää?”

Henkilöstöpalveluyhtiö näyttäytyi selvityksessä verkostoijana ja eri toimijoiden yhteen tuojana. Henkilöstöpalveluyhtiö rakentaa työn etsijän ja tarjoajan tarpeiden kohtaamista tehokkuuden periaatteilla. Nyt taion vieläkin reippaampaa meininkiä ravistella kaikkia ja kaikkea. Taion näille yhtiöille kykyä sparrata muita ja yhdistää muiden tarpeita niin, että syntyy lisää vuorovaikutusta työn etsijöiden ja tarjoajien kesken. Ennen kaikkea taion heittäytymishalua rakentaa yhteistyö- ja työntekomuotoja, jotka nostavat luovan alan osaamisen esille jopa kilpailueduksi saakka. ”Elefantti syödään paloina.”

Paljon tuli taiottua. Jatko onkin ihmisistä kiinni. ”Motivaatiot maailmaa pyörittävät.”

Mistä on kyse?