archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Uudesta johtajuudesta voimaa muutokseen

Julkaistu

Julkishallinnon uudistuminen on jatkuva prosessi. Muutoksia ei saada aikaiseksi yksittäisillä päätöksillä, vaan pitkäaikaisen tavoitteellisen kehittämistyön tuloksena. Kehittämistyössä on otettava huomioon niin maailmantalouden mukanaan tuomat toimintaympäristön muutokset kuin kansalaisyhteiskunnan taholta tulevat toiveet toimintakulttuurin uusiutumisesta. Samanaikaisesti sektorien välistä yhteistyötä kehitetään entisestään. Kaikki tämä edellyttää johtajuuden monipuolista ymmärtämistä ja sopeuttamista kulloiseenkin tilanteeseen.

Huomisen julkiset palvelut räätälöidään ja tuotetaan uusilla tavoilla. Kansalaisina ja julkisten palveluiden käyttäjinä me olemme yhä vaativampia ja tietoisempia. Haluamme palveluita, jotka vastaavat juuri meidän tarpeisiimme ja sopivat elämäntyyliimme. Kansalaisille tarjottavien julkisten palveluiden järjestämisvastuu on valtaosin kunnilla. Kunnat tuottavat palveluita itse ja hankkivat niitä ulkopuolisilta palvelutarjoajilta. Julkisen talouden kannalta olennaista on lisätä kuntien tuottavuutta.

Toimintapoja on puntaroitava ja uudistettava ennakkoluulottomasti. Uudistukset kohdistuvat rakenteisiin, mutta myös toimintatapoihin. Uudistumiseen tavitaan monipuolista johtamista ja yhteistyötä. Olemme päätyneet käsitykseen, jonka mukaan keskeisimmät julkisen hallinnon uudistumishaasteet liittyvät neljään johtamisen osa-alueeseen. Ne ovat konsernijohtaminen, innovaatiojohtaminen, verkostojohtaminen ja ihmisten johtaminen.

Sitran Julkishallinnon johtamisohjelman oppeja -artikkeleihin kootaan ohjelmassa kiteytyneitä ajatuksia muutoksesta. Ensimmäisen artikkelin on kirjoittanut ohjelmaa johtanut Juha Kostiainen. Lue koko artikkeli täältä.

Mistä on kyse?