archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Vastuulla – Konflikteja ratkaistaan kuuntelemalla

Kirjoittaja

Julkaistu

Osallistuin Kestävän kaivostoiminnan verkoston puheenjohtajan Sylvie Fraboulet-Jussilan kanssa kesäkuun 5.-6. päivänä järjestettyyn kutsutilaisuuteen Fiskars Summit on Environmental Collaboration and Conflict Resolution. Tilaisuuden päävieras oli professori Lawrence (Larry) Susskind, joka on ympäristökonfliktien sovittelun johtavia asiantuntijoita ja kehittäjiä maailmalla. Hän on todellinen konkari, jolla on alalta yli 40 vuoden kokemus sekä USA:ssa että Malesiassa ja Chilessä.

Mukaan oli kutsuttu useita suomalaisia, joilla on käytännön kokemusta osallistumisen aktivoinnista, sidosryhmien kuuntelemisesta, dialogista ja konsensuksen rakentamisesta. Osallistujia oli erilaisista organisaatioista, kuten Helsingin Energia, Tampereen ja Helsingin kaupungit, UPM, Saamelaiskäräjät ja Talvivaara. Joukossa oli myös liuta tutkijoita.

Tilaisuudessa käytiin erinomaisia keskusteluja mm. yhteistyön ja konfliktien ratkaisutarpeista sekä siitä, kuinka asioiden tulisi kehittyä tulevaisuudessa.  Kaivosalan lisäksi puhuttiin mm. vesien käytöstä ja kuntien kaavoituksesta. Yhteistä meille kaikille oli aito innostus oppia uutta ja jakaa kokemuksia konfliktien ratkaisuista.

Näkemyserojen yhteensovittaminen tuntuu ensi kuulemalta hankalalta ja joskus jopa mahdottomalta. Susskindin avulla opimme lisää osapuolten mielipiteet huomioivan, yhteisymmärrykseen perustuvan päätöksenteon prosessin kulusta ja sen fasilitoimisesta. Jaoimme sekä hyviä kokemuksia kuin myös epäonnistumisia.

Meillä on paljon opittavaa ympäristökonfliktien yhteensovittamisesta. Konfliktien ennakoinnin ja hallinnan menetelmiä tulisi aktiivisesti kehittää ja soveltaa sekä rakentaa siihen liittyvää osaamista. Olen vakuuttunut, että jo pelkästään parantamalla nykyisiä vuorovaikutuksen prosesseja pääsemme helpommin kaikkia osapuolia tyydyttäviin ratkaisuihin.

Mistä on kyse?