caset
Arvioitu lukuaika 2 min

Air0 Oy

Air0 vie Kiinaan puhtainta ilmaa Suomesta

Julkaistu

Ilmansaasteet aiheuttavat laajalti vakavia terveysongelmia ja ennenaikaisia kuolemia, joten tarve ilmanpuhdistukselle on ilmeinen. Air0 osallistui Sitran Fiksu arki goes China -yrityskehitysohjelmaan ja haki oppeja Kiinan markkinoilta.

Ilmansaasteet ovat tunnetusti erittäin iso haaste Kiinassa. Saasteet johtuvat pääosin teollisuuden saasteista, runsaasta hiilen poltosta sekä isoille kaupungeille tyypillisesti mittavista liikenteen päästöistä. Terveydelle kaikkein haitallisimmat ja jopa ennenaikaisia kuolemia aiheuttavat pienhiukkaset ovat ultrapieniä, alle 0,1 mikrometrin kokoisia hiukkasia, jotka pääsevät tunkeutumaan verenkiertoon saakka. Koska vietämme 80-90 prosenttia ajastamme sisätiloissa, ovat sisäilmansaasteet erityisen merkittävä ongelma ratkaistavaksi.

Air0:n uusi Puhtaan Ilman Kokonaisratkaisu kiinnosti Kiinassa

Air0:n Fiksu arki goes China -ohjelman tavoitteina oli selvittää uuden palvelumallin kiinnostavuutta Kiinan markkinoilla. Air0 Puhtaan Ilman Kokonaisratkaisuun kuuluu mm. puhdistuksen 100 prosentin automaatio, laitteiden keskitetty hallinta ja etäohjaus, ilmanlaadun monitorointi vapaasti sijoitettavilla sensoreilla sekä ilmanlaadun raportit. Lisäksi haluttiin selvittää, onko kuukausiveloitteinen palvelumalli ylipäätään kiinnostava Kiinassa, jossa perinteisesti on haluttu ostaa omaksi ja uutta.

Kokonaisratkaisulle löytyi useita potentiaalisia asiakassegmenttejä ja se koettiin hyvin kiinnostavana. Esimerkiksi sairaalassa laitteiden etäohjaus vapauttaisi erittäin kuormitetuilta hoitajilta arvokasta työaikaa.

Kiinan markkinat ja kasvu tähtäimessä

Air0 haki mukaan Sitran Fiksu arki goes China -ohjelmaan saadakseen tiimiin laajempaa ja ajankohtaista tietoa Kiinan markkinoilta suoraan asiakasrajapinnasta sekä erilaisten alan toimijoiden keskuudesta, ja tulokset osoittautuivatkin erittäin hyödyllisiksi. Ohjelma tarjosi ketterän ja erittäin tehokkaan tavan tutustua kattavasti eri asiakassegmenttien edustajiin sekä potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin, ja sillä tulee varmasti olemaan positiivinen vaikutus Air0:n tulevaisuuteen Kiinan markkinoilla.

Kirjoittaja
Hanna Lilja
Head of Growth, Air0

Air0 on yksi Fiksu arki goes China -yrityskehitysohjelman yrityksistä.

Mistä on kyse?