Arvioitu lukuaika 1 min

Demos Kratos

Demos Kratos kehittää mallia, jolla rikostaustan omaaville ihmisille voitaisiin tuoda mielekkäällä ja vaikuttavalla tavalla ymmärrystä vaikuttamisen mahdollisuuksista ja yhteiskuntarakenteesta.

Julkaistu

Ongelma

Ihmisen on tärkeä tuntea kuuluvansa ympäröivään yhteiskuntaan. Rikos- ja päihdetausta heikentävät sekä kiinnittymistä omaan ympäristöön että kokemusta omista vaikutusmahdollisuuksista.

Ratkaisu

Demos Kratos kehittää mallia, jolla rikostaustan omaaville ihmisille voitaisiin tuoda mielekkäällä ja vaikuttavalla tavalla ymmärrystä vaikuttamisen mahdollisuuksista ja yhteiskuntarakenteesta.

AIHE

Sitra Lab

Tulevaisuus tarvitsee tekijänsä. Sitra Lab on koulutusohjelma sekä muutoksentekijöiden yhteisö. Sitran oma tulevaisuuslaboratorio.

Julkaistu

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?