Esimerkit
Arvioitu lukuaika 2 min

Ekologinen rakentaminen vauhdittamaan kierrätystä

Kasvava kaupunkiseutu asettaa haasteen kunnan kierrätysasteelle ja jätteiden hyödyntämiselle. Helppo asiointi HSY:n ekologisesti rakennetulla jäteasemalla ratkoo osaltaan haastetta.

Julkaistu

Ongelma

Pääkaupunkiseudun kierrätykseen tarkoitettujen Sortti-asemien asiakasmäärät ovat kasvaneet jatkuvasti. Asemien käsittelykapasiteetti on 2010-luvulla alkanut täyttyä ja asiointisujuvuus kärsiä. Jotta alueen asukkaat kierrättäisivät asianmukaisesti ja mahdollisimman runsaasti, tulisi kierrätysasemia olla tarpeeksi. Niiden tulisi myös olla helposti saavutettavissa.

Ratkaisu: Ekologisesti rakennetut kierrätysasemat

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on laajentanut Sortti-asemien verkostoaan kahdella asemalla, joiden rakentamisessa on minimoitu ympäristövaikutuksia ja edistetty kiertotaloutta muun muassa hyödyntämällä rakentamisessa uusiomateriaaleja. Ruskeasannassa Vantaalla ja Jorvaksessa Kirkkonummella sijaitsevien asemien pohjarakenteissa on käytetty kierrätettyä betonimursketta ja esimerkiksi Ruskeasannassa on käytetty vaahtolasia, jonka valmistuksessa on käytetty pääkaupunkiseudun asukkaiden lajittelemaa lasia. Asemien viherkatot ovat osa hulevesien käsittelyjärjestelmää, minkä lisäksi katoille on asennettu aurinkopaneelit ja lämmityksessä hyödynnetään maalämpöä.

Toimintamalli ja hyödyt kunnalle

Nykyaikaisilla ja ympäristöystävällisillä Sortti-asemilla vastataan pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yritysten kasvavaan jätteiden vastaanottopalvelujen tarpeeseen. Kattavalla Sortti-asemaverkostolla turvataan kuntien velvoitteet järjestää alueellisia jätteen vastaanottopaikkoja. Kun ne ovat vaivattomasti jätteen tuottajien saavutettavissa, ne auttavat osaltaan saavuttamaan kunnille asetettuja kierrätysastetavoitteita sekä turvaamaan jätteiden päätymisen asianmukaiseen käsittelyyn.

Hyödyt kuntalaiselle

Uudet Sortti-asemat palvelevat HSY:n toiminta-alueen kuntien asukkaita entistä kattavammalla jätteiden vastaanottoverkostolla. Molemmilla uusilla asemilla asiointia on helpotettu ja nopeutettu maksuttomilla Sortti-korteilla, joiden omistaja voi ajaa erillistä kaistaa pitkin suoraan asemalle ja maksaa tuomansa jätteet itsepalvelulaitteella. Lisäksi asemien rakentamisessa on otettu asiakkaiden turvallisuus huomioon esimerkiksi sijoittamalla jätelavat siten, että niiden vaihto hoituu yksinomaan raskaalle liikenteelle tarkoitetulla alueella.

Mistä on kyse?